April 2017

 • Ernstige hinder Ring Alkmaar tussen Heerhugowaard en Alkmaar (N242) 1-12 mei

  28 april 2017

  Ernstige hinder Ring Alkmaar tussen Heerhugowaard en Alkmaar (N242) 1-12 mei opsomming De provincie Noord-Holland verricht van 1 tot en met 12 mei 2017 asfaltwerkzaamheden op de westelijke rijbaan van Heerhugowaard richting Alkmaar (N242). De afsluitingen en omleidingen kunnen voor ernstige hinder in beide richtingen zorgen, zoals filevorming of vertraging.

 • Nieuwe burgemeester in Beverwijk

  26 april 2017

  Nieuwe burgemeester in Beverwijk De heer drs. M.E. Smit (Martijn) is benoemd tot burgemeester van Beverwijk. De benoeming gaat in op 18 mei 2017.

 • Opening tentoonstelling cartoons ‘Vrijmoedig’ in provinciegebouw Haarlem

  26 april 2017

  Opening tentoonstelling cartoons ‘Vrijmoedig’ in provinciegebouw Haarlem Op woensdag 3 mei opent commissaris van de Koning Johan Remkes de expositie cartoons ‘Vrijmoedig’ in het provinciegebouw aan het Houtplein 33 in Haarlem. De Haarlemse cartoonist TRIK zal een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte cartoon presenteren.

 • Jaagweg bij Ilpendam (N235) tijdelijk afgesloten geweest vanwege gaslek

  26 april 2017

  Jaagweg bij Ilpendam (N235) tijdelijk afgesloten geweest vanwege gaslek Dinsdagmiddag 25 april is tijdens het vernieuwen van de damwanden van het Noordhollandsch Kanaal een hogedruk gasleiding beschadigd. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland besloot de Jaagweg tussen Purmerend en de N247 in beide richtingen enkele uren af te sluiten voor al het verkeer. Inmiddels is het gaslek gedicht en de weg weer geopend. Circa 40 woningen in Landsmeer hebben een noodvoorziening van netbeheerder Liander ontvangen tot een nieuwe gasleiding is aangelegd.

 • Economische groei sterkst in Noord-Holland

  26 april 2017

  Economische groei sterkst in Noord-Holland De economie in Noord-Holland groeide in 2016 met 2,8% het hardst van alle provincies. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Noord-Holland wordt gevolgd door Overijssel en Noord-Brabant. De trend van economische groei was in 2016 in vrijwel alle regio’s zichtbaar.

 • Afsluiting Kanaaldijk West uitgesteld

  26 april 2017

  Afsluiting Kanaaldijk West uitgesteld De aangekondigde afsluiting van de Kanaaldijk West van 2 tot en met 9 mei gaat niet door. Door een wijziging in de planning van de werkzaamheden, wordt de afsluiting uitgesteld.

 • Afsluiting kruising Wogmergouw/Keern (Zwaag)

  26 april 2017

  Afsluiting kruising Wogmergouw/Keern (Zwaag) Bouwbedrijf Heijmans werkt in opdracht van de provincie Noord-Holland aan de aanleg van een rotonde op de kruising Wogmergouw/Keern in Zwaag. Wegens diverse werkzaamheden wordt de kruising in de avond en nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 mei 2017 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Na de werkzaamheden is de Wogmergouw (tijdelijk) weer tweerichtingsverkeer en wordt de bussluis op het Keern weer in werking gesteld.

 • Nieuwe straatnaam voor fietsstraat en parallelweg

  25 april 2017

  Nieuwe straatnaam voor fietsstraat en parallelweg Priggeweg en Vennikerweg zijn de winnende straatnamen voor de nieuwe parallelweg en fietsstraat langs de N241.

 • Verkeersveiligheid Markerwaardweg (N240) vereist snel kappen van bomen

  25 april 2017

  Verkeersveiligheid Markerwaardweg (N240) vereist snel kappen van bomen De provincie Noord-Holland is genoodzaakt een groot deel van de bomen aan weerszijden van de Markerwaardweg tussen de N23 en Zwaagdijk-Oost (N239) weg te halen.

 • Nationale Viering Bevrijding begint in Noord-Holland

  25 april 2017

  Nationale Viering Bevrijding begint in Noord-Holland logo De Nationale Viering Bevrijding begint dit jaar in de provincie Noord-Holland. In de ochtend van vrijdag 5 mei staan verhalen over vrijheid centraal. Inwoners van Noord-Holland geven in de tuin van het provinciehuis in Haarlem, in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte, hun persoonlijke verhaal over vrijheid door.

 • Spreek je uit over jouw Noord-Holland

  25 april 2017

  Spreek je uit over jouw Noord-Holland Je mening geven zonder bang te zijn. Dat is helaas niet in alle landen vanzelfsprekend. Gelukkig kan dit in Nederland wel. Een voorrecht waar we met zijn allen 5 mei bij stil staan. Spreek je ook uit, over wat jij onmisbaar vindt aan Noord-Holland.

 • Betere benutting treinstations tussen stad en landschap

  21 april 2017

  Betere benutting treinstations tussen stad en landschap In opdracht van de provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem werkten ontwerpbureau DS Landschapsarchitecten en marketingbureau psCity de afgelopen maanden aan de pilot Buitenpoorten. In deze pilot wordt bekeken hoe treinstations, die op de grens tussen stad en landschap liggen, beter kunnen worden benut voor recreatie en toerisme.

 • Installatie Statenlid Fabian Zoon van de Partij voor de Dieren

  Installatie Statenlid Fabian Zoon van de Partij voor de Dieren Fabian Zoon van de Partij voor de Dieren is tijdens de vergadering van Provinciale Staten (10 april) als Statenlid geïnstalleerd en beëdigd. Hij neemt de plaats in van Lammert van Raan die is verkozen tot lid van de Tweede Kamer. Zoon was tot voor kort duo-commissielid.

 • Ring Alkmaar: werkzaamheden Laan van Tata (N245) uitgesteld

  21 april 2017

  Ring Alkmaar: werkzaamheden Laan van Tata (N245) uitgesteld De werkzaamheden van 20 tot en met 28 april 2017 bij de kruising Laan van Tata (N245) worden uitgesteld vanwege de verwachte weersomstandigheden. Deze omstandigheden vormen een mogelijke belemmering voor een goed eindresultaat.

 • Rotonde N244-N247 Edam-Volendam aangepast

  20 april 2017

  Rotonde N244-N247 aangepast Komende nacht wordt de rotonde N244-N247 Edam-Volendam aangepast. Op de N244 is de renovatie van het noordelijk deel van de brug over de Purmerringvaart-Oost in klaar. Nu is het zuidelijk deel aan de beurt.

 • Fietspad Oase – Zandvoortselaan van de baan

  20 april 2017

  Fietspad Oase – Zandvoortselaan van de baan De provincie Noord-Holland, de gemeenten Zandvoort en Bloemendaal en Waternet hebben besloten geen fietspad aan te leggen van ingang De Oase naar de Zandvoortselaan door de rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen.

 • Verkeer rijdt tijdens proef beter door op N516 In Zaanstad

  20 april 2017

  Verkeer rijdt tijdens proef beter door op N516 In Zaanstad Een innovatieve proef op de Thorbeckeweg in Zaanstad (N516) heeft laten zien dat met het koppelen van verkeersdata het verkeer beter doorrijdt.

 • Naar emissieloze kassen voor de toekomst

  20 april 2017

  Naar emissieloze kassen voor de toekomst De provincie bevordert de modernisering en verduurzaming van de Noord-Hollandse tuinbouw met een subsidie van € 9,3 miljoen voor bedrijven die verhuizen naar glastuinbouwconcentratiegebieden.

 • Veel steun voor UNESCO-nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie

  20 april 2017

  Veel steun voor UNESCO-nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie Vandaag werd in Utrecht een belangrijke stap gezet in het nominatieproces van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). De NHW is genomineerd voor UNESCO Werelderfgoed, als uitbreiding van het sinds 1996 bestaande Werelderfgoed Stelling van Amsterdam (SvA).

 • Metropoolregio Amsterdam: meer elektrische voertuigen, meer laadpalen

  20 april 2017

  Metropoolregio Amsterdam: meer elektrische voertuigen, meer laadpalen In het project Metropoolregio Amsterdam-Elektrisch werken sinds 2012 de overheden in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht samen aan het stimuleren van elektrisch vervoer.

 • Mijn vader werkt aan de ovonde Langereis!

  20 april 2017

  Mijn vader werkt aan de ovonde Langereis! De provincie Noord-Holland voert tot medio 2018 werkzaamheden uit voor de aanleg van de ovonde bij Langereis, gemeente Opmeer.

 • Besluit Inpassingsplan brug Ouderkerk door naar Provinciale Staten

  20 april 2017

  Besluit Inpassingsplan brug Ouderkerk door naar Provinciale Staten Gedeputeerde Staten leggen het provinciaal inpassingsplan (PIP), inclusief de Nota van beantwoording voor aan Provinciale Staten. Hiermee wordt vervanging van de vernieuwing brug Ouderkerk planologisch mogelijk gemaakt.

 • Provincie stimuleert succesvol zelfbouw

  20 april 2017

  Provincie stimuleert succesvol zelfbouw Het zelfbouwbeleid van de provincie Noord-Holland stimuleert potentiële zelfbouw en neemt belemmeringen daarvoor weg.

 • Succesvolle bijeenkomst ‘Kansen voor LNG in de scheepvaart’

  20 april 2017

  Succesvolle bijeenkomst ‘Kansen voor LNG in de scheepvaart’ Verduurzaming van vervoer is noodzakelijk. Met name vanwege de verbetering van de luchtkwaliteit. LNG kan voor de scheepvaart en het vrachtvervoer hierbij een belangrijke rol spelen.

 • Molenplaats uit 17e eeuw gevonden bij N244 in Zuidoost-Beemster

  19 april 2017

  Molenplaats uit 17e eeuw gevonden bij N244 in Zuidoost-Beemster Bij de aanleg van een nieuwe oprit vanaf de Purmerenderweg naar de N244 in Zuidoost-Beemster heeft de Provincie Noord-Holland de restanten gevonden van een molenplaats, die is gebouwd tussen 1632 en 1635. De resten liggen voor een deel onder het talud van de N244. De molen maakte deel uit van de zogeheten Draaioordergang. Zo’n vijftig windmolens zorgden van begin 17e eeuw tot eind 19e eeuw voor het droogmalen en drooghouden van de Beemster.

 • Informatiebijeenkomst over fietsbrug en de natuurverbinding Nigtevecht

  19 april 2017

  Informatiebijeenkomst over fietsbrug en de natuurverbinding Nigtevecht De werkzaamheden voor de fietsbrug en de natuurverbinding Nigtevecht komen inmiddels aardig op stoom. Wilt u weten hoe de werkzaamheden vanaf nu verder verlopen en wat de planning er van is? Kom dan op woensdagavond 10 mei naar de informatiebijeenkomst van Ballast Nedam.

 • Laatste wijzigingsronde PRV eerste helft 2018

  19 april 2017

  Laatste wijzigingsronde PRV eerste helft 2018 Op 18 april 2017 besloten GS tot een laatste wijzigingsronde van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Belangrijkste argument is dat de PRV van kracht blijft tot de Omgevingsverordening in werking treedt (medio 2019) en de provincie voor die periode haar ruimtelijke regelgeving voor veertien onderwerpen actueel wil houden.

 • Overeenkomst Heijmans en provincie Noord-Holland definitief

  19 april 2017

  Overeenkomst Heijmans en provincie Noord-Holland definitief Provincie Noord-Holland en Heijmans hebben een akkoord bereikt over de definitieve vaststellingsovereenkomst (VOK) voor het project N23 Westfrisiaweg. De openstelling van de weg is voorzien eind 2018.

 • Nieuwe tentoonstelling Cold Cases en meespeuren in de meivakantie

  18 april 2017

  Nieuwe tentoonstelling Cold Cases en meespeuren in de meivakantie De nieuwe tentoonstelling ‘Cold Cases’ in Huis van Hilde belicht het gebruik van forensische technieken in de archeologie. De bezoeker gaat zelf op onderzoek uit.

 • Circulaire economie vergt lef en overtuiging

  Circulaire economie vergt lef en overtuiging2 Braakliggend land inzaaien met vlas dat vervolgens gebruikt wordt voor verf. Van bouwafval nieuwe bakstenen maken. Of van de niet gebruikte harten van de ‘ananas in blik’ poeder maken dat weer gebruikt wordt door de voedselindustrie. Het zijn 3 voorbeelden van circulaire economie: afvalstoffen omzetten in bruikbare grondstoffen en producten. Ondernemers presenteerden deze voorbeelden onder leiding van oud-minister Jacqueline Cramer tijdens het Europees Forum, een jaarlijkse bijeenkomst voor Statenleden uit de Randstad.

 • Wegwerkzaamheden Middenweg in Heerhugowaard vanaf 1 mei

  18 april 2017

  Wegwerkzaamheden Middenweg in Heerhugowaard vanaf 1 mei omleidingsbord Aan de onderdoorgang onder de Middenweg in Heerhugowaard worden van 1 mei tot en met half juni 2017 werkzaamheden uitgevoerd.

 • Provincie draagt bij aan woonconcept In between places

  14 april 2017

  Provincie draagt bij aan woonconcept In between places Het in het Gooi unieke woonconcept ‘In between places’ in Hilversum werd gisteren officieel geopend door Joke Geldhof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Zij werd hierbij geassisteerd door wethouder Nicolien van Vroonhoven en Dudok Wonen-bestuurder Harro Zanting.

 • Kom zwemmen in Noord-Hollands water!

  14 april 2017

  Kom zwemmen in Noord-Hollands water! opsomming Het officiële zwemseizoen start op maandag 1 mei. In Noord-Holland zijn 151 officiële zwemplekken waar tussen 1 mei en 1 oktober de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden gecontroleerd.

 • Natuurvriendelijke oevers in Noord-Holland

  14 april 2017

  Natuurvriendelijke oevers in Noord-Holland De provincie Noord-Holland stelt ruim € 520.000 beschikbaar voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in kanaal Omval Kolhorn en het Schagerkoggekanaal. Hier wordt in 2017 en 2018 de beschoeiing vervangen.

 • Plan nieuwe stationsgebied Hilversum

  14 april 2017

  Plan nieuwe stationsgebied Hilversum Het stedenbouwkundig plan van het Stationsgebied van station Hilversum werd op 10 april aan de stad gepresenteerd. Het stedenbouwkundig plan werd gemaakt door het bureau de Zwarte Hond in samenwerking met OKRA en in afstemming met partijen als NS, ProRail, Connexxion en ondernemers.

 • Deel Kanaaldijk West in Abcoude begin mei dicht

  14 april 2017

  Deel Kanaaldijk West in Abcoude begin mei dicht Een deel van Kanaaldijk West in Abcoude is van dinsdag 2 mei 7.00 uur tot en met dinsdag 9 mei 17.00 uur dicht voor autoverkeer. Alle woningen aan de Kanaaldijk West blijven tijdens deze werkzaamheden bereikbaar.

 • Werkzaamheden Ring Alkmaar: mogelijk ernstige hinder Laan van Tata (N245)

  13 april 2017

  Werkzaamheden Ring Alkmaar: mogelijk ernstige hinder Laan van Tata (N245) De provincie Noord-Holland verricht van 18 tot en met 28 april 2017 asfaltwerkzaamheden bij de kruising Laan van Tata (N245). De afsluitingen en omleidingen kunnen voor ernstige hinder zorgen, zoals filevorming of vertraging.

 • Leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied geeft inzicht in woonbeleving en overlast

  13 april 2017

  Leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied geeft inzicht in woonbeleving en overlast De haven en industrie van het Noordzeekanaalgebied is van zeer beperkte invloed op de leefbaarheid van de woonomgeving.

 • Gezocht: Herbestemmingsproject 2017

  13 april 2017

  Herbestemmingsproject 2017 Het steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland zoekt het meest interessante leegstaande gebouw of complex in een Noord-Hollandse gemeente.

 • Provincie stelt uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen uit

  12 april 2017

  Provincie stelt uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen uit Het uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen van de provincie Noord-Holland wordt uitgesteld om beter in te kunnen spelen op de veranderde omstandigheden in de woningmarkt.

 • Twitterende weginspecteur is ambassadeur van de provincie

  12 april 2017

  Twitterende weginspecteur is ambassadeur van de provincie Opsomming Sinds ze twitteren over wat ze langs de weg meemaken, genieten de weginspecteurs van de provincie een zekere faam onder de medeweggebruikers die hen online volgen. “We zagen je altijd wel rijden, nu weten we ook wat jullie doen.”

 • Eerste proefvak fietspad van 'glas en gras' gelegd

  12 april 2017

  Eerste proefvak fietspad van “glas en gras” gelegd Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland doen samen een proef met een nieuw soort beton van 'glas en gras' langs de N247 tussen Broek in Waterland en Monnickendam.

 • De Kop Werkt! … in Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen

  12 april 2017

  De Kop Werkt! … in Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen Een nieuwe strandopgang bij Huisduinen, een natuurpark bij Oudesluis en het opstellen van een bereikbaarheidsplan. Dit zijn slechts enkele van de tientallen projecten die dit jaar worden opgepakt onder de noemer van De Kop Werkt!

 • Eerste herstelbesluit Netuitbreiding vanaf 20 april ter inzage

  12 april 2017

  Eerste herstelbesluit Netuitbreiding vanaf 20 april ter inzage Provinciale Staten van Noord-Holland hebben besloten in te stemmen met het eerste herstelbesluit van het (PIP) Netuitbreiding Kop van Noord Holland. Hiermee wordt het vernietigde planonderdeel ter plaatse van de verbinding Middenmeer-Westwoud hersteld. De realisatie van de verbinding is voorzien in het tweede kwartaal van 2018 en is ook nodig voor aansluiting van het geplande Windpark Wieringermeer. Het herstelbesluit ligt vanaf 20 april ter inzage.

 • Informatiebijeenkomst over afsluiting N236 deze zomer

  12 april 2017

  Informatiebijeenkomst over afsluiting N236 deze zomer Omdat de Geinbrug ter hoogte van Driemond in zeer slechte staat is wordt hij deze zomer vervangen. Om dit te kunnen doen wordt de Provincialeweg (N236) tussen de kruising bij Driemond en de Loosdrechtdreef (Amsterdam Zuidoost) in juni, juli en augustus afgesloten. Op woensdag 19 april licht de provincie de werkzaamheden en omleidingen op een eerste informatiebijeenkomst in Driemond toe.

 • Heemstede krijgt Compliment voor een oorlogsmonument

  12 april 2017

  Heemstede krijgt Compliment voor een oorlogsmonument Opsomming Het Compliment voor een oorlogsmonument 2017 is toegekend aan het Vrijheidsbeeld en Het Boek van de Namen in Heemstede.

 • HEMbrug in beeld als hart van de Stelling van Amsterdam

  12 april 2017

  HEMbrug in beeld als hart van de Stelling van Amsterdam Opsomming HEMbrug presenteert vanaf 13 april de foto-expositie ‘Schot in de Roos’, bedoeld om het front van de Stelling van Amsterdam te verenigen met het hart van de Stelling: het HEMbrugterrein.

 • Concept watervergunning project Waalenburg ter inzage bij Hoogheemraadschap

  11 april 2017

  Concept watervergunning project Waalenburg ter inzage bij Hoogheemraadschap De ontwerp watervergunning voor het project Waalenburg ligt op dit moment ter inzage bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

 • 4 miljoen voor duurzame innovaties Noord-Hollands midden- en kleinbedrijf

  11 april 2017

  Vier miljoen voor duurzame innovaties Noord-Hollands midden- en kleinbedrijf (gedeelte) Om duurzame innovaties te stimuleren, komt 4 miljoen euro beschikbaar voor Noord-Hollandse ondernemers op het gebied van energie en chemie, agri en food, tuinbouw, water en logistiek.

 • 220.000 extra woningen nodig in Noord-Holland

  11 april 2017

  220.000 extra woningen nodig in Noord-Holland Steden hebben een grote aantrekkingskracht. De verwachting is dat ruim 65% van de wereldbevolking in 2050 in steden woont. Ook in Noord-Holland zien we die trend.

 • A9 niet langer door Badhoevedorp: nieuwe weg feestelijk geopend

  10 april 2017

  A9 niet langer door Badhoevedorp: nieuwe weg feestelijk geopend Opsomming De A9 loopt sinds maandagochtend 10 april niet meer dwars door Badhoevedorp heen.

 • Twee maal zoveel forten open bij Start Fortenseizoen

  07 april 2017

  Twee maal zoveel forten open bij Start Fortenseizoen in Paasweekend In het paasweekend, van 15 t/m 17 april, gaan de forten en ander waterlinie-erfgoed, zoals vestingwerken en bunkers, weer open voor publiek. Met als thema “Verborgen schatten van de waterlinies” organiseren meer dan 50 locaties activiteiten.

 • Pilot Informatiesysteem Knooppunten gepresenteerd

  07 april 2017

  Pilot Informatiesysteem Knooppunten gepresenteerd Er is tegenwoordig een grote hoeveelheid gegevens beschikbaar over bereikbaarheid en groei van steden. Een systeem dat de data van verschillende partijen samenbrengt, draagt dan ook bij aan de integrale beleidsafwegingen tussen spoor, weg en ruimtelijke ontwikkelingen.

 • Belangrijke lessen uit de Pilot Zaancorridor

  07 april 2017

  Belangrijke lessen uit de Pilot Zaancorridor In 2014 spraken verschillende partijen af samen te gaan werken aan de ontwikkeling van stationsomgevingen langs de Zaancorridor. Twee jaar na de ondertekening van de intentieovereenkomst heeft Arcadis alle deelnemende partijen geïnterviewd om de geleerde lessen in kaart te brengen.

 • ‘De Noord-Hollandse kust is van ons allemaal’

  07 april 2017

  ‘De Noord-Hollandse kust is van ons allemaal’ Balans tussen rust en reuring. Daar gaat het om bij het Toekomstperspectief Noord-Hollandse kust. Tijdens de afsluiting van de eerste dag van de Landelijke Stranddagen op 6 en 7 april vertelde gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland Joke Geldhof hier meer over.

 • Nieuw onderwijscentrum voor de groene sector: Go2

  06 april 2017

  Nieuw onderwijscentrum voor de groene sector: Go2 Meer jonge mensen die kiezen voor een carrière in de groene sector en onderwijs dat beter aansluit op de vraag van het bedrijfsleven. Dat zijn de belangrijkste doelen van het nieuwe Groen onderwijscentrum Go2.

 • Lezing over foto-opdracht zeesluis in NH archief

  06 april 2017

  Lezing over foto-opdracht zeesluis in NH archief Op maandag 10 april vertelt fotograaf Natascha Libbert over een foto-opdracht die zij voor de provincie Noord-Holland heeft uitgevoerd.

 • Fietsen langs vrijheidsverhalen

  06 april 2017

  Fietsen langs vrijheidsverhalen “Een volk dat zijn geschiedenis niet kent, heeft geen toekomst. Daarom wordt het steeds belangrijker om verhalen op te tekenen en door te geven.” Met deze woorden opende gedeputeerde Jaap Bond op 5 april de fietsroute Vrijheid en onvrijheid in het Gooi.

 • Provincie geeft agrarische bedrijven ruimte voor groei

  06 april 2017

  Provincie geeft agrarische bedrijven ruimte voor groei Om ruimte voor groei te bieden aan agrarische bedrijven wil de provincie in heel Noord-Holland maximaal 2 ha aan bebouwing per bedrijf toestaan.

 • Meer vaarroutes voor sloepen in Noord-Holland

  05 april 2017

  Meer vaarroutes voor sloepen in Noord-Holland De provincie Noord-Holland is op zoek naar projecten die bestaande sloepennetwerken kunnen verbeteren en uitbreiden. Hier is €200.000 subsidie voor beschikbaar. Noord-Holland is een belangrijke waterrecreatieprovincie en de provincie wil deze positie behouden en versterken vanuit economisch en maatschappelijk belang. De aanwezigheid van goede en voldoende vaarroutes is daarbij heel belangrijk.

 • Geen extra tunnelvariant Verbinding A8-A9

  05 april 2017

  Geen extra tunnelvariant Verbinding A8-A9 De tunnelvariant voor het Nul-plusalternatief wordt door Gedeputeerde Staten (GS) niet toegevoegd aan de planstudie Verbinding A8-A9. GS geven hiermee gehoor aan het dringende advies van de regio, verenigd in de stuurgroep Verbinding A8-A9. Deze sprak zich eind vorige maand unaniem uit tegen het toevoegen van de tunnelvariant aan het onderzoek.

 • Als burgemeester in oorlogstijd

  05 april 2017

  Als burgemeester in oorlogstijd Mag een gezagsdrager in deze tijd weigeren overheidsbeleid uit te voeren, bijvoorbeeld als hij of zij vindt dat het beleid in strijd is met de rechtsstaat?

 • Onderzoek verbetering overstaplocaties regio Waterland

  05 april 2017

  Onderzoek verbetering overstaplocaties regio Waterland De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam gaan onderzoek doen naar de verbetering van overstaplocaties binnen het buslijnennet in de regio Waterland.

 • Werkzaamheden Leeghwaterbrug in nacht van 6 op 7 april 2017

  04 april 2017

  Werkzaamheden Leeghwaterbrug in nacht van 6 op 7 april 2017 In de nacht van 6 op 7 april 2017 vinden onderzoekswerkzaamheden plaats aan de Leeghwaterbrug (N242).

 • Bus 75 vanaf vandaag over nieuwe busbaan tussen IJmuiden en Haarlem

  02 april 2017

  Bus 75 vanaf vandaag over nieuwe busbaan tussen IJmuiden en Haarlem Na een feestelijke opening van de nieuwe busbaan HOV Velsen afgelopen zaterdag kunnen vanaf vandaag alle reizigers met buslijn 75 over de splinternieuwe busbaan rijden. Deze lijn wordt vanaf 3 september 2017 vervangen door R-net lijn 385.