December 2017

 • Subsidie voor verkeersveiligheid geopend

  31 december 2017

  Subsidie voor verkeersveiligheid geopend Vanaf 1 januari 2018 kunnen gemeenten en waterschappen weer subsidie aanvragen voor lokale infrastructurele projecten.

 • Provincie investeert in verkeerseducatie jongeren

  29 december 2017

  Provincie investeert in verkeerseducatie jongeren De provincie Noord-Holland stelt in 2018 ruim 9 ton euro subsidie beschikbaar voor verkeerseducatie.

 • Milieueffectrapportage omgevingsvisie van start

  28 december 2017

  Milieueffectrapportage omgevingsvisie van start Gedeputeerde Staten hebben op 19 december 2017 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau NH2050 (NRD) vastgesteld. Dit is de eerste stap in de procedure van de Milieueffectrapportage (MER) van de omgevingsvisie.

 • Pontveer Westeinde wegens onderhoud uit de vaart

  27 december 2017

  Pontveer Westeinde wegens onderhoud uit de vaart Pontveer Westeinde tussen Anna Paulowna/Breezand en Julianadorp is uit de vaart van vrijdag 29 december 2017, 13.00 uur tot zaterdag 6 januari 2018. Er vaart geen vervangende pont.

 • Provinciale Staten stellen Koers NH2050 definitief vast

  22 december 2017

  Provinciale Staten stellen Koers NH2050 definitief vast Op 18 december 2017 hebben Provinciale Staten (PS) de Koers NH2050 definitief vastgesteld. Een mijlpaal in het proces naar de omgevingsvisie.

 • Onderzoek naar bebording en belijning N516

  22 december 2017

  Onderzoek naar bebording en belijning N516 De provincie heeft diverse meldingen van weggebruikers ontvangen dat de bebording en de belijning op de Thorbeckeweg in Zaandam en de Kolkweg in Oostzaan (N516) verwarring veroorzaakt.

 • Onderzoek Provincialeweg (N241): geen extra verlichting

  22 december 2017

  Verlichting langs Provincialeweg (N241) De provincie Noord-Holland heeft klachten ontvangen over de verlichting van de fietsstraat en parallelweg langs de Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat.

 • Blog: Dorpelingen koesteren hun Rijksmonument

  22 december 2017

  Blog Peter Oussoren: Dorpelingen koesteren hun Rijksmonument 55 van de 500 Grootschermers zijn vrijwilliger in hun authentieke Raadhuis uit 1639. Als voorbijgangers en toeristen zien dat de deur open staat, komen ze nieuwsgierig binnen.

 • Gemeente Oostzaan mag niet bouwen in groene bufferzone

  21 december 2017

  Gemeente Oostzaan mag niet bouwen in groene bufferzone De provincie Noord-Holland heeft de gemeente Oostzaan laten weten niet akkoord te gaan met de plannen om twee woningen toe te staan in de bufferzone, het groene gebied van de Randstad. Bouwen in een bufferzone is alleen toegestaan onder strenge voorwaarden, waar nu niet aan wordt voldaan.

 • Verkoop Crailo getekend

  21 december 2017

  Met een handtekening van de verkopende provincie Noord-Holland en de kopende drie gemeenten Laren, Gooise Meren en Hilversum is vanochtend de aankoop bekrachtigd van Crailo.

 • Provincie geeft ruimte aan prachtlandschap

  20 december 2017

  Provincie geeft ruimte aan prachtlandschap Wat zijn typische kenmerken van het landschap in de provincie Noord-Holland? En hoe zorg je er voor dat die ook in de toekomst behouden blijven?

 • Trajectcontroles op provinciale wegen

  20 december 2017

  Trajectcontroles op provinciale wegen Op de N205 (Driemerenweg) in Haarlemmermeer en de N201 in Amstelveen komen vanaf 2019 trajectcontroles. Het zijn 2 van in totaal 20 trajectcontroles die het Openbaar Ministerie op provinciale wegen in heel Nederland gaat invoeren.

 • Tijdelijke afsluiting Schagerweg (N248) in Gemeente Hollands Kroon

  20 december 2017

  Tijdelijke afsluiting Schagerweg (N248) in Gemeente Hollands Kroon De provincie Noord-Holland voert op 21 december tussen 09.00 en 15.00 uur een noodreparatie uit aan een kuil in de Schagerweg (provinciale weg N248). De weg is dan tijdelijk afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Direct aanwonenden kunnen langs de werkzaamheden. WaakSaam voert de werkzaamheden uit.

 • Aanleg busbaan HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid vertraagd

  20 december 2017

  Aanleg busbaan HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid vertraagd De aanleg van de busbaan HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid en de reconstructie van de N196 en de Burgemeester Kasteleinweg, lopen vertraging op. De vertraging komt door de vondst van lage concentraties PFOS en PFOA verontreiniging in de bodem van het hele werkgebied. Voordat de provincie Noord-Holland het project kan aanbesteden moet er eerst een oplossing komen voor de grond die vrijkomt in het werk. De provincie kan niet zeggen hoeveel vertraging het project oploopt.

 • Besluiten Provinciale Staten 18 december 2017

  19 december 2017

  Besluiten Provinciale Staten 18 december 2017 Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland kwamen op 18 december voor het laatst in 2017 bijeen.

 • Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor N247 tussen Amsterdam en Edam-Volendam ter inzage

  19 december 2017

  Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor N247 tussen Amsterdam en Edam-Volendam ter inzage Voor de herinrichting van de N247 tussen Amsterdam en Edam-Volendam is het voorontwerp voor het provinciaal inpassingsplan (PIP) gereed.

 • “Nog even geduld op de N302”

  19 december 2017

  “Nog even geduld op de N302” Het verkeer rijdt nu bijna 2 maanden over de nieuwe delen van de N302 bij Zwaag. Dit is een tijdelijke situatie tot eind 2018. Nieuwe situaties zijn altijd wennen. Zeker in combinatie met het herfst- en winterweer zorgde de nieuwe verkeerssituatie zo nu en dan voor opstoppingen.

 • Werkzaamheden Oude Provincialeweg Heerhugowaard (N242) op 20 december 2017

  19 december 2017

  Werkzaamheden Oude Provincialeweg Heerhugowaard (N242) op 20 december 2017 De provincie Noord-Holland voert op woensdag 20 december 2017 werkzaamheden uit aan de Oude Provincialeweg (N242). De provincie doet hier onderzoek naar het wegprofiel op de parallelweg tussen de Smuigelweg en de kruising met de N504 in Heerhugowaard.

 • Damen Shipyards wint prijsvraag Bedrijvig Groen

  18 december 2017

  Damen Shipyards wint prijsvraag Bedrijvig Groen Afbeelding Damen Shipyards, Firma Eikelboom en ‘De Natuurzuil’ hebben de beste ideeën voor groenere bedrijventerreinen. Zij zijn de winnaars van de prijsvraag Bedrijvig Groen.

 • Huis van Hilde viert kerst met Vikingen

  18 december 2017

  Huis van Hilde viert kerst met Vikingen Kom in de kerstvakantie naar Huis van Hilde in Castricum en vier kerst met de Vikingen. Rond dit thema is van alles te beleven voor groot en klein. Veel activiteiten zijn gratis.

 • Overeenstemming kavelruil voor natuurcompensatie

  15 december 2017

  Overeenstemming kavelruil voor natuurcompensatie Om de nieuwe aansluiting op de A9 aan te kunnen leggen, is het nodig om grond van diverse partijen te verwerven. De afgelopen jaren is door de gemeente Heiloo intensief onderhandeld met eigenaren en pachters in het gebied over een vrijwillige kavelruil. Het resultaat is nu dat er overeenstemming bereikt is tussen de gemeente, provincie en de grondeigenaren. Op 7 december 2017 is de kavelruilovereenkomst ondertekend. In de kavelruil hebben 15 partijen zich aan elkaar verbonden en hebben zij ruim 73 hectare grond met elkaar geruild. Naast de grond voor de weg, is ook 5,5 hectare bestemd voor natuurcompensatie.

 • Een schonere zwemplek voor alle Noord-Hollanders

  13 december 2017

  Een schonere zwemplek voor alle Noord-Hollanders De provincie werkt aan schonere zwemplekken in het open water in Noord-Holland. Het gaat om het aanpakken van zwemplekken waar problemen zijn met bepaalde bacteriën of met terugkerende overlast van blauwalgen. De locatiebeheerders zijn samen met het waterschap verantwoordelijk voor het verbeteren van de waterkwaliteit. De provincie gaat de beheerders helpen door een deel van de kosten te betalen.

Uitgelicht