Provinciale Staten stellen Koers NH2050 definitief vast

22 december 2017

Op 18 december 2017 hebben Provinciale Staten (PS) de Koers NH2050 definitief vastgesteld. Een mijlpaal in het proces naar de omgevingsvisie.

Met de vaststelling van de Koers NH2050 (pdf) hebben PS bepaald wat de hoofdambitie is van onze omgevingsvisie. Aankomende maanden wordt de koers uitgewerkt naar een concept omgevingsvisie. Samen met de andere overheden, marktpartijen, kennisinstellingen, belangenorganisaties en de inwoners van Noord-Holland geven we invulling aan de koers: balans tussen economische groei en leefbaarheid. Met ontwerpateliers, een groot werkcongres op 8 februari en via de facebookpagina Jouw Noord-Holland.

Naar verwachting gaat het concept van de omgevingsvisie juni 2018 ter inzage en wordt de Omgevingsvisie NH2050 eind oktober 2018 vastgesteld door PS.

Uitgelicht