Januari 2017

 • Biodiversiteit inzichtelijk gemaakt

  01 februari 2017

  Biodiversiteit inzichtelijk gemaakt De provincie Noord-Holland investeert veel in haar natuur. Om nauwkeuriger te weten hoe het met de natuur in Noord-Holland is gesteld is er een monitoringsprogramma ontwikkeld om dit te meten. Belangrijkste conclusie is dat de sterke neergang van de biodiversiteit van vóór 1990 is gestopt. De otter is weer gesignaleerd, de das is weer een vaste inwoner van de provincie en we zien steeds meer lepelaars.

 • Onderhoud Drie Merenweg (N205) gaat weer verder

  31 januari 2017

  Onderhoud Drie Merenweg (N205) gaat weer verder afbeelding Vanaf 3 februari 2017 gaat aannemer Heijmans verder met de grootonderhoudswerkzaamheden aan de N205.

 • Funderingsbalken nieuwe Vechtbrug geplaatst

  30 januari 2017

  Funderingsbalken nieuwe Vechtbrug geplaatrt De betonnen funderingsbalken voor de bouw van de nieuw Vechtbrug zijn eind januari geplaatst.

 • Pontveer Westeinde tussen Anna Paulowna/Breezand en Julianadorp weer in de vaart

  30 januari 2017

  Pontveer Westeinde tussen Anna Paulowna/ Breezand en Julianadorp 6 februari weer in de vaart Het pontveer Westeinde over het Noordhollandsch Kanaal is weer in de vaart.

 • Nieuwe watertransportleidingen bij Heiloo aangelegd

  30 januari 2017

  Nieuwe watertransportleidingen bij Heiloo aangelegd boring De laatste week van januari legt aannemer Van Baarssen in opdracht van PWN de laatste hand aan het koppelen van de verlegde watertransportleidingen bij Heiloo.

 • Nieuwsupdate HOV 't Gooi week 4

  30 januari 2017

  Nieuwsupdate HOV 't Gooi week 4Nestkastje De gemeente Blaricum treedt onder voorwaarden weer toe tot de stuurgroep HOV in ’t Gooi.

 • Zilveren penning provincie Noord-Holland voor Jumpingvoorzitter Hans Bakker

  27 januari 2017

  Zilveren penning provincie Noord-Holland voor Jumpingvoorzitter Hans Bakker Vandaag heeft gedeputeerde Bond van de provincie Noord-Holland, de zilveren provinciepenning uitgereikt aan Hans Bakker bij zijn afscheid als voorzitter van het internationale paardensportevenement Jumping Amsterdam.

 • Samen werken voor betere leefomgeving

  27 januari 2017

  Samen werken voor betere leefomgeving Provincie, gemeenten en regionale uitvoeringsorganisaties willen er samen voor zorgen dat de invoering van de Omgevingswet in het voorjaar van 2019 een succes wordt. Op 19 januari gingen verschillende partijen in de provincie Noord-Holland tijdens een werkconferentie in gesprek over de gedragskant van de wet.

 • SHIP opent eind maart de deuren

  27 januari 2017

  SHIP opent eind maart de deuren Het Sluis en Haven Informatiepunt (SHIP) dat bij de nieuwe zeesluis in IJmuiden gebouwd wordt, opent op 31 maart 2017 de deuren voor publiek.

 • Kom jij zingen of dansen op een Bevrijdingsfestival in Noord-Holland?

  26 januari 2017

  Vrijplaats Bergen NH dansworkshop Ga jij alle dagen zingend door het leven, en lijkt het je leuk om te leren hoe je jouw gedachten omzet in een songtekst of lied? Of dans jij liever de benen uit je lijf? En lijkt het je tof om te leren hoe je je lichaam kunt gebruiken om vorm te geven aan het thema vrijheid?

 • Stevige ambities voor detailhandel IJmond

  25 januari 2017

  Stevige ambities voor detailhandel IJmond De provincie complimenteert de IJmondgemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk met de stevige ambities in hun detailhandelsvisie. Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond, noemt de visie “ambitieus maar realistisch”.

 • 151 officiële zwemplekken in Noord-Holland

  25 januari 2017

  151 officiële zwemplekken in Noord-Holland In de provincie Noord-Holland komt er een officiële zwemplek bij Hooge Oude Veer (gemeente Hollands Kroon) en de zwemplekken de Purmerringvaart (gemeente Purmerend) en Spartelvijver Twiske Poort (gemeente Oostzaan) verdwijnen. Hiermee zijn er het komende zwemseizoen 151 officiële zwemplekken in Noord-Holland.

 • Kandidaten burgemeester Stede Broec

  25 januari 2017

  Kandidaten burgemeester Stede Broec Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Stede Broec hebben 23 personen gesolliciteerd, 11 vrouwen en 12 mannen. Dit heeft J.W. (Johan) Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Stede Broec.

 • Provincie Noord-Holland ondertekent Nationaal Grondstoffenakkoord

  25 januari 2017

  Provincie Noord-Holland ondertekent Nationaal Grondstoffenakkoord Om in de toekomst zeker te zijn van genoeg grondstoffen voor de toenemende vraag naar producten, is er een forse omslag nodig hoe we met grondstoffen en afval omgaan. Daarvoor tekenden 158 partijen in Den Haag het Nationaal Grondstoffenakkoord. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Ook de provincie Noord-Holland onderschrijft dit akkoord.

 • Veiligheid kruising Driemond (N236) aandachtspunt tijdens bewonersbijeenkomst

  25 januari 2017

  Veiligheid kruising Driemond (N236) aandachtspunt tijdens bewonersbijeenkomst Op de informatieavond van 23 januari over de werkzaamheden aan de Geinbrug en de inrichting van de kruising bij Driemond heeft een groot aantal inwoners van Driemond hun zorgen geuit over de veiligheid van de nieuwe kruising. De provincie neemt deze zorgen serieus maar deelt deze niet.

 • Ovonde Langereis (N241): Inloopavond 23 januari druk bezocht

  24 januari 2017

  Ovonde Langereis (N241): Inloopavond 23 januari druk bezocht De informele inloopavond voor de ovonde Langereis (N241) mocht zich maandagavond 23 januari 2017 verheugen op veel belangstelling. Ruim 120 bezoekers namen kennis van de voorgenomen werkzaamheden op het kruispunt N241 A.C. de Graafweg-Langereis/Dijkweg.

 • Noord-Holland onderzoekt economische kansen zeewier

  24 januari 2017

  Noord-Holland onderzoekt economische kansen zeewier Wereldwijd is er steeds meer vraag naar zeewier. Zeewier kan dienen als voedsel en bevat grondstoffen voor de farmacie, cosmetica, duurzame chemicaliën en energiedragers.

 • Provincie geeft impuls aan verdere verduurzaming Noord-Hollandse zeehavens

  24 januari 2017

  Provincie geeft impuls aan verdere verduurzaming Noord-Hollandse zeehavens Dankzij een subsidie van de provincie Noord-Holland gaan dit jaar 12 projecten gericht op de verduurzaming van de Noord-Hollandse zeehavens van start.

 • Pontveer Westeinde tussen Anna Paulowna/ Breezand en Julianadorp 6 februari weer in de vaart

  24 januari 2017

  Pontveer Westeinde tussen Anna Paulowna/ Breezand en Julianadorp 6 februari weer in de vaart Het pontveer Westeinde over het Noordhollandsch Kanaal gaat maandag 6 februari weer in de vaart. Het pontveer wordt met een exceptioneel transport over de weg vervoerd.

 • Plaatsen eerste funderingsbalken nieuwe Vechtbrug uitgesteld (N236)

  23 januari 2017

  Plaatsen van eerste funderingsbalken nieuwe Vechtbrug uitgesteld (N236) afbeelding Donderdag 19 januari zou aannemer Boskalis de eerste twee funderingsbalken plaatsen voor de bouw van de nieuwe Vechtbrug.

 • Overeenstemming tussen provincie en gemeente Blaricum over HOV in ‘t Gooi

  23 januari 2017

  Overeenstemming tussen provincie en gemeente Blaricum over HOV in t Gooi De gemeente Blaricum treedt onder voorwaarden weer toe tot de stuurgroep HOV in ’t Gooi. De belangrijkste voorwaarde voor toetreding is dat de vrije busbaan geen deel uitmaakt van het traject Huizen-Blaricum en dat gekozen wordt voor de variant Meerijden via de Meent. De provincie, voorzitter van stuurgroep HOV in ’t Gooi, stemt in met het verwijderen van de vrije busbaan uit de scope van het project en na overeenstemming wordt de variant Meerijden via de Meent opgenomen in het project.

 • Nieuwsupdate HOV 't Gooi week 2

  23 januari 2017

  Nieuwsupdate HOV 't Gooi week 2 opsomming 2016 is afgesloten met een mooie mijlpaal, de ondertekening van de projectovereenkomst tussen gemeente Hilversum, ProRail en de provincie Noord-Holland. Wij zijn 2017 begonnen met frisse moed en er staan weer mooie momenten in de planning.

 • Meer aanlegsteigers en visplekken

  20 januari 2017

  Meer aanlegsteigers en visplekken De grotere waterbeheerders in Noord-Holland (provincie, Rijkswaterstaat en de waterschappen) gaan voortaan voorzieningen voor waterrecreanten zoveel mogelijk meenemen bij de al geplande beheeractiviteiten. Door werk met werk te maken kunnen voorzieningen zoals een aanlegsteiger, een visplek of een boothelling goedkoper worden aangelegd. De waterbeheerders hebben hiervoor een intentieverklaring ondertekend.

 • Beoogd partner voor realisatie Zuidasdok bekend

  19 januari 2017

  Beoogd partner voor realisatie Zuidasdok bekend ZuidPlus, de combinatie Heijmans, Fluor en Hochtief is als winnaar uit de bus gekomen in de aanbesteding van het project Zuidasdok. Zuidasdok is een gezamenlijk project van de gemeente Amsterdam, ProRail en Rijkswaterstaat. Zuidasdok omvat onder meer het verbreden en gedeeltelijk ondergronds brengen van de A10 Zuid en de realisatie van het vernieuwde station Amsterdam Zuid.

 • Onderwijsprijs Noord-Holland naar Hoogwoud en Alkmaar

  18 januari 2017

  Onderwijsprijs Noord-Holland naar Hoogwoud en Alkmaar Gedeputeerde Adnan Tekin reikte woensdagmiddag 18 januari de tweejaarlijkse Onderwijsprijs Noord-Holland uit in 3D Makers Zone te Haarlem. Basisschool St. Wulfram uit Hoogwoud wint de Onderwijsprijs in de categorie Basisonderwijs met het “Science Lab”. Het Petrus Canisius College uit Alkmaar is de winnaar van het Voortgezet Onderwijs. Deze school onderscheidt zich met het “Pomphuisje”. Beide winnende scholen vertegenwoordigen de provincie op 29 maart 2017 bij de finale van de Nationale Onderwijsprijs in Rotterdam. Daarnaast kreeg praktijkschool West-Friesland van Adnan Tekin de publieksprijs uitgereikt.

 • Voorkeursontwerpen Verbinding A8-A9 vastgesteld

  18 januari 2017

  Voorkeursontwerpen Verbinding A8-A9 vastgesteld De voorkeursontwerpen van het Nul-plusalternatief, het Heemskerkalternatief en het Golfbaanalternatief zijn deze week door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Deze 3 alternatieven zijn mogelijke oplossingen om de route tussen de A8 en de A9 te verbeteren. De vastgestelde voorkeursontwerpen zijn nu openbaar en staan op de website van de provincie Noord-Holland.

 • Provincie tekent Nationale Kustpact

  18 januari 2017

  Provincie tekent Nationale Kustpact Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stemmen in met het Nationale Kustpact dat op initiatief van de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz-van Haegen, is opgesteld.

 • Vervanging Brug Ouderkerk aan de Amstel stap dichterbij

  18 januari 2017

  Vervanging Brug Ouderkerk aan de Amstel stap dichterbij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe brug over de Amstel bij Ouderkerk aan de Amstel vrijgegeven voor de terinzagelegging.

 • Informatiebijeenkomst natuurontwikkeling en Provincialeweg (N236) in Driemond

  17 januari 2017

  Informatiebijeenkomst natuurontwikkeling en Provincialeweg (N236) in Driemond De provincie Noord-Holland organiseert maandag 23 januari een gecombineerde informatiebijeenkomst over de natuurontwikkeling van de Gemeenschapspolder Diemerbos en de reconstructie van de Provincialeweg (N236- Geinbrug en kruising Driemond).

 • Start-ups in het Provinciekantoor Houtplein

  11 januari 2017

  De provincie Noord-Holland start een pilot van een jaar om start-up-organisaties te huisvesten in een deel van de winkelplint in het Provinciekantoor aan het Houtplein.

 • Duurzamer en beter openbaar vervoer Haarlem-IJmond

  11 januari 2017

  Duurzamer en beter openbaar vervoer Haarlem-IJmond De provincie Noord-Holland heeft vandaag Connexxion formeel de opdracht gegeven voor het verzorgen van het openbaar vervoer in de regio Haarlem-IJmond. De concessie gaat van start in september 2017 en duurt 10 jaar. De provincie Noord-Holland draagt hier jaarlijks 15 miljoen euro aan bij.

 • GS stellen inpassingsplan Westfrisia vast

  11 januari 2017

  GS stellen inpassingsplan Westfrisia vast Gedeputeerde Staten (GS) hebben het provinciale inpassingsplan (PIP) voor windpark Westfrisia vastgesteld. Het plan voor het windpark voldoet aan alle door de provincie gestelde kaders en de wettelijke milieueisen. Begin februari nemen Provinciale Staten (PS) een definitief besluit over het plan. Het windpark Westfrisia kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen het doel om in Noord-Holland 2020 685,5 mW duurzame energie te verkrijgen uit wind op land.

 • Afsluiting Muggenburgerweg (oost) en openstelling rotonde Witte Paal/Haringhuizerweg op Provincialeweg (N241) in Schagen

  10 januari 2017

  Afsluiting Muggenburgerweg (oost) en openstelling rotonde Witte Paal/Haringhuizerweg op Provincialeweg (N241) in Schagen De eind vorig jaar uitgestelde afsluiting van de Muggenburgerweg aan de oostkant van de N241 vindt plaats vanaf woensdag 11 januari 2017.

 • Renovatie van 6 bruggen in gemeente Hollands Kroon

  03 januari 2017

  Renovatie van zes bruggen in gemeente Hollands Kroon De provincie Noord-Holland laat 6 betonnen bruggen over het kanaal Omval-Kolhorn in de gemeente Hollands Kroon renoveren. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, waardoor van 20 februari 2017 tot februari 2018 steeds 2 bruggen buiten gebruik zijn. Voor het (vaar)wegverkeer gelden omleidingsroutes.