Juli 2017

 • Regio Randstad in de Europese top

  01 augustus 2017

  Regio Randstad in de Europese top Investeringen in onderzoek en (hoger) onderwijs én het benutten van agglomeratie-voordelen zijn cruciaal voor de toekomstige groei van de Randstad. Dat blijkt uit de vandaag verschenen tiende editie van de Randstad Monitor 2016, die 20 grootstedelijke Europese regio’s met elkaar vergelijkt.

 • Afslag Provincialeweg (N241) naar De Weel in Zijdewind permanent dicht

  28 juli 2017

  Afslag Provincialeweg (N241) naar De Weel in Zijdewind permanent dicht De provincie Noord-Holland is volop bezig met de herinrichting van de Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat. In het ontwerp zijn alle kruisingen vervangen door rotondes. De afslag van de Provincialeweg (N241) naar De Weel in Zijdewind, gemeente Hollands Kroon, is daarom sinds 25 juli 2017 dicht.

 • Provincie Noord-Holland kiest voor circulaire economie

  26 juli 2017

  Provincie Noord-Holland kiest voor circulaire economie Samen met het bedrijfsleven en andere overheden start de provincie Noord-Holland verschillende projecten om Noord-Holland volledig circulair te maken in 2050. De provincie wil met de overstap naar een circulaire economie (maken, gebruiken, recyclen of hergebruiken) Noord-Holland klaarstomen voor een duurzame toekomst en een gezond economisch- en leefklimaat creëren. De provincie Noord-Holland stelt hiervoor de komende vier jaar, €1,6 miljoen beschikbaar.

 • Safety Walk aan de Thorbeckeweg N516 Zaandam

  26 juli 2017

  SafetyWalk3_570 Het projectteam van de N516 deed vrijdag 21 juli, samen met aannemer Heijmans, een safety walk over de Thorbeckeweg N516. Doel van de gezamenlijke safety walk was het benadrukken van veiligheid op de werkvloer, bij zowel de provincie als bij de aannemer.

 • Provincialeweg (N241) en parallelweg tot aan Moerbeek vernieuwd

  25 juli 2017

  Provincialeweg (N241) en parallelweg tot aan Moerbeek vernieuwd 38 De herinrichting van de Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat krijgt steeds meer vorm.

 • De zesde regio verrijkt met toeristische overstappunten

  25 juli 2017

  De zesde regio verrijkt met toeristische overstappunten 6 nieuwe toeristische overstappunten (TOP's) in de Kop van Noord-Holland staan klaar voor gebruik. Recreatie Noord-Holland heeft in opdracht van de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon, en in samenwerking met terreinbeheerders de TOP's mogen realiseren. De provincie Noord-Holland en gemeenten subsidiëren de TOP's.

 • Westas: programma voor versnellen circulaire economie

  24 juli 2017

  Westas: programma voor versnellen circulaire economie Luchthaven Schiphol, Haven van Amsterdam, Greenport Aalsmeer en Digital Gateway Amsterdam, Rijk, provincie Noord-Holland en gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Aalsmeer bundelen hun krachten bij de transitie naar een circulaire economie. Met het programma Westas willen de partijen nieuwe initiatieven van het bedrijfsleven en kennisinstellingen sneller realiseren.

 • Restwerkzaamheden groot onderhoud N201

  21 juli 2017

  Restwerkzaamheden groot onderhoud N201 De werkzaamheden aan de N201 zijn bijna afgerond. De komende weken worden nog een aantal restwerkzaamheden uitgevoerd, waaronder aanpassing van de belijning, versterking (sealen) van het wegdek en het ophalen van de banden langs de N201.

 • Archeologisch onderzoek onthult hechte band tussen Almersdorp en Opperdoes

  20 juli 2017

  Archeologisch onderzoek onthult hechte band tussen Almersdorp en Opperdoes Archeologisch onderzoek bij de N239 heeft veel informatie opgeleverd over het verdwenen dorp Almersdorp.

 • Provincie keurt Faunabeheerplan goed

  20 juli 2017

  Provincie keurt Faunabeheerplan goed 10 diersoorten die veel schade veroorzaken mogen, onder voorwaarden, zonder ontheffing bestreden worden in Noord-Holland.

 • 5 miljoen voor restauratie rijksmonumenten in Noord-Holland

  20 juli 2017

  5 miljoen voor restauratie rijksmonumenten in Noord-Holland In 2017 is 5 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten in Noord-Holland.

 • Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 28

  20 juli 2017

  Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 28 Op 19 april 2017 heeft het project HOV in ’t Gooi op naam van de provincie Noord-Holland een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen. Op 13 juli heeft de gemeente Hilversum haar besluit om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen gepubliceerd.

 • Bewegende deel nieuwe Vechtbrug in Weesp geplaatst

  20 juli 2017

  Bewegende deel nieuwe Vechtbrug in Weesp geplaatst Het bewegende brugdeel van de Vechtbrug is in de nacht van 19 op 20 juli vanuit het water op zijn plaats gehesen. Ook de 2 staande contragewichten zijn geplaatst.

 • Expositie Het Geluid van de Stilte

  20 juli 2017

  Expositie Het Geluid van de Stilte Bij de provincie Noord-Holland is vanaf donderdag 27 juli de expositie ‘Het Geluid van de Stilte’ te zien.

 • Inzicht in stankoverlast Westelijk Havengebied door digitale neuzen

  19 juli 2017

  Inzicht in stankoverlast Westelijk Havengebied door digitale neuzen Geuroverlast is een van de grootste bronnen van overlast in Noord-Holland. Om meer inzicht te krijgen in geuroverlast zijn er in 2015 41 eNoses in het Westelijk Havengebied en langs het Noordzeekanaal geplaatst.

 • Provincie verdubbelt crowdfunding voor natuur

  19 juli 2017

  Provincie verdubbelt crowdfunding voor natuur Wie plannen heeft voor stadsnatuur, een bijenlint, een tiny forest of een ander natuurinitiatief in Noord-Holland kan maximaal € 5.000,- ontvangen van de provincie mits zij de andere helft via crowdfunding ophalen.

 • Provincie stimuleert regionale samenwerking cultuur

  19 juli 2017

  Provincie stimuleert regionale samenwerking cultuur De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat gemeenten regionaal samenwerken op het gebied van cultuur. De provincie stimuleert die samenwerking met een subsidieregeling.

 • Brugdek nieuwe Vechtbrug aangekomen in Weesp

  19 juli 2017

  Brugdek nieuwe Vechtbrug aangekomen in Weesp Het bewegende deel van de Vechtbrug kwam 19 juli in de ochtend via Nigtevecht over de Vecht gevaren. In de nacht van 19 op 20 juli wordt het brugdeel vanuit het water op zijn plaats gehesen.

 • Noord-Hollanders denken heel verschillend over 2050

  19 juli 2017

  Noord-Hollanders denken heel verschillend over 2050 Als Noord-Hollanders moeten kiezen over de toekomstige inrichting van de provincie, dan geven zij geen eenduidig signaal af.

 • Te voet het boerenland op

  19 juli 2017

  Te voet het boerenland op Prachtig wandelgebied ontstaat er als boeren hun land openstellen voor wandelaars. De provincie Noord-Holland stelt € 700.000 subsidie beschikbaar om bestaande boerenlandpaden te behouden maar ook om nieuwe paden te realiseren.

 • Proef met crowdfunding voor erfgoed geslaagd

  18 juli 2017

  Proef met crowdfunding voor erfgoed geslaagd Ruim 500 Noord-Hollanders gaven een financiële bijdrage aan Noord-Hollands erfgoed. Daarmee is de proef van de provincie met crowdfunding voor erfgoedprojecten een succes.

 • Aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen Hilversum

  18 juli 2017

  Aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen Hilversum Op 19 april 2017 heeft het project HOV in ’t Gooi op naam van de provincie Noord-Holland een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen. Op 13 juli heeft de gemeente Hilversum haar besluit om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen gepubliceerd.

 • Onderhoud tunnel Boermansweg en Zijperdijkviaduct in Hollands Kroon

  18 juli 2017

  Onderhoud tunnel Boermansweg en Zijperdijkviaduct in Hollands Kroon Waaksaam voert in opdracht van de provincie Noord-Holland onderhoud uit aan het tunneltje in de Boermansweg onder de Anna Paulownaweg/N249 en daarna aan het Zijperdijkviaduct over de N249. De werkzaamheden starten op 17 juli.

 • Geen vernietiging Amsterdamse raadsbesluiten erfpacht

  17 juli 2017

  Geen vernietiging Amsterdamse raadsbesluiten erfpacht Het verzoek van drie belangenorganisaties aan de provincie Noord-Holland om recente besluiten van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad van Amsterdam over de verandering van de erfpacht voor te dragen voor vernietiging zijn afgewezen.

 • Gerenoveerde Abdijtunnel bij Schiphol klaar voor de toekomst

  14 juli 2017

  Gerenoveerde Abdijtunnel bij Schiphol klaar voor de toekomst De provincie Noord-Holland heeft het afgelopen jaar de Abdijtunnel volledig gerenoveerd. De tunnel voldoet nu al aan de eisen van de nieuwe Tunnelwet die in 2019 ingaat. De Abdijtunnel vormt de verbinding tussen Hoofddorp en luchthaven Schiphol en is uitsluitend bedoeld voor busvervoer.

 • Weekendwerkzaamheden N516

  14 juli 2017

  N516 weekendwerkzaamheden Vanaf vrijdag 14 juli 2017 20:00 uur tot en met maandag 17 juli 05:00 uur werkt de provincie Noord-Holland aan het verbeteren van de doorstroming op de N516 (Thorbeckeweg). Tijdens het eerste weekend is de zuidelijke rijbaan van de weg verbeterd. Nu wordt de noordelijke rijbaan aangepakt

 • Herinrichting N243: inspecties bruggen en viaducten

  14 juli 2017

  Herinrichting N243: inspecties bruggen en viaducten In de week van 24 juli 2017 vinden inspecties plaats aan de bruggen en viaducten in en langs de N243 tussen Alkmaar en Avenhorn. Dit gebeurt door inspecteurs die te herkennen zijn aan gekleurde hesjes.

 • Werkzaamheden bij Dorpsstraat en Weerestraat in Obdam in volle gang

  13 juli 2017

  Werkzaamheden bij Dorpsstraat en Weerestraat in Obdam in volle gang Rondom de Dorpsstraat en Weerestraat in Obdam bouwt Heijmans in opdracht van de provincie Noord-Holland het komende jaar rotondes en fietsonderdoorgangen, onderdeel van de N23 Westfrisiaweg.

 • Inloopbijeenkomst HOV Aalsmeer - Schiphol-Zuid

  13 juli 2017

  Inloopbijeenkomst HOV Aalsmeer - Schiphol-Zuid Ondernemers, omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen zich op 11 september laten informeren over de stand van zaken van de hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ).

 • Weginspecteur Dirk Jaarsma onderscheiden

  12 juli 2017

  Weginspecteur Dirk Jaarsma onderscheiden Weginspecteur Dirk Jaarsma van de provincie Noord-Holland ontving vandaag van de burgemeester van Heerhugowaard een onderscheiding van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.

 • Onderzoeken Verbinding A8-A9 vrijgegeven voor inspraak

  12 juli 2017

  Onderzoeken Verbinding A8-A9 vrijgegeven voor inspraak Gedeputeerde Staten (GS) hebben nog geen alternatief aangemerkt als voorlopig voorkeursalternatief. Er is besloten om eind dit jaar een besluit over een definitief voorkeursalternatief te nemen op basis van alle (aanvullende) onderzoeken en adviezen.

 • Ontwerp-vergunningen voor 2 windparken in Amsterdam

  12 juli 2017

  Ontwerp-vergunningen voor 2 windparken in Amsterdam De provincie heeft de ontwerp-vergunningen en de ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen (VVGB) vastgesteld voor de herstructurering van windpark Havenwind en windpark Nieuwe Hemweg in Amsterdam.

 • Definitieve vergunning voor windparken Ferrum en Groetpolder

  12 juli 2017

  Definitieve vergunning voor windparken Ferrum en Groetpolder De provincie Noord-Holland heeft besloten de definitieve vergunningen te verlenen voor de windparken Ferrum (Velsen) en Groetpolder (Hollands Kroon). De initiatiefnemers kunnen nu verdere voorbereidingen treffen voor de realisatie van de windparken.

 • Presentatie archeologisch onderzoek Almersdorp

  12 juli 2017

  Presentatie archeologisch onderzoek Almersdorp (kelder) Archeoloog Sander Gerritsen geeft op donderdag 20 juli een presentatie over het archeologisch onderzoek Almersdorp en de nieuwe inzichten die dat heeft opgeleverd.

 • Werkzaamheden hefbrug Oterleek: stremming 13 juli ‘s ochtends

  12 juli 2017

  Werkzaamheden hefbrug Oterleek: stremming 13 juli ‘s ochtends De provincie Noord-Holland verricht op donderdag 13 juli 2017 tussen 9.00 en 12.00 uur onderhoudswerkzaamheden aan de hefbrug Oterleek in de gemeente Alkmaar. Deze hefbrug over de Schermerringvaart wordt gesmeerd. Daarnaast onderhoudt de provincie de hydraulische installatie.

 • Tweede herstelbesluit ‘Netuitbreiding Kop van Noord-Holland’ ter inzage

  11 juli 2017

  Tweede herstelbesluit ‘Netuitbreiding Kop van Noord-Holland’ ter inzage Provinciale Staten (PS) hebben op 10 juli het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ‘Netuitbreiding Kop van Noord-Holland’ gewijzigd vastgesteld. Het herstelbesluit en het gewijzigd vastgestelde PIP liggen vanaf 20 juli tot en met 30 augustus 2017 voor iedereen ter inzage.

 • Kinderen beleven archeologie in Hildes Vakantiehuis

  11 juli 2017

  Kinderen beleven archeologie in Hildes Vakantiehuis In de zomervakantie zijn er leuke dingen te doen in Huis van Hilde. Kinderen kunnen alles ontdekken over forensisch onderzoek in de archeologie in de spannende tentoonstelling Cold Cases. Actief meedoen kan met de bottentour of het Cluedo-spel.

 • Besluiten Provinciale Staten 10 juli 2017

  11 juli 2017

  Besluiten Provinciale Staten 10 juli 2017 Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland geven groen licht voor de windparken Groetpolder en Ferrum Tata en de vergroening van het energieverbruik van de provinciale organisatie. Ook hebben ze de kaders besproken voor de begroting van volgend jaar.

 • Werkzaamheden Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar

  11 juli 2017

  Werkzaamheden Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar De provincie Noord-Holland voert ingrijpende werkzaamheden uit aan de Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar. Aan het brugdeel richting Heerhugowaard voert de provincie groot onderhoud uit.

 • CO2 industrie naar tuinders Aalsmeer

  11 juli 2017

  CO2-industrie naar tuinders Aalsmeer-Jaap Vreeken “Ik wacht al 8 jaar op de pijpleiding”, vertelt tuinder Jaap Vreeken bij een werkbezoek van Europese landbouwspecialisten aan zijn bedrijf in Rijsenhout bij Aalsmeer. Nu stookt hij nog om zijn snijbloemen met CO2 te voeden.

 • Eerste liggers nieuwe Geinbrug gelegd

  10 juli 2017

  Eerste liggers nieuwe Geinbrug gelegd Opsomming Maandagochtend 10 juli zijn de eerste van in totaal 28 liggers op de nieuwe Geinbrug geplaatst.

 • Toolkit helpt bij duurzame verbouwing monumenten

  10 juli 2017

  Toolkit helpt bij duurzame verbouwing monumenten Opsomming Bij beheer, renovatie en restauratie is aandacht voor duurzaamheid steeds vanzelfsprekender. Dat is ook het geval bij monumenten.

 • Onderhoudswerkzaamheden aan de brug in N203 bij Krommenie

  07 juli 2017

  Onderhoudswerkzaamheden aan de brug in N203 bij Krommenie De provincie Noord-Holland voert onderhoudswerkzaamheden aan de brug bij Krommenie. Het gaat om de brug die ligt in de provinciale weg (N203) nabij de op- en afritten van de N246.

 • Kom naar de Parksessies in de tuin van het provinciehuis

  07 juli 2017

  Kom naar de Parksessies in de tuin van het provinciehuis - Marcella Kuipers De komende 4 woensdagen opent Paviljoen Welgelegen zijn tuin voor verschillende sessies die onderdeel uit maken van de Parksessies in de Haarlemmerhout. De serie trapt op 12 juli om 19 uur af met de Gestampte Meisjes.

 • Stuurgroep HOV in ‘t Gooi bespreekt start aanbesteding

  07 juli 2017

  Stuurgroep HOV in ‘t Gooi bespreekt start aanbesteding De stuurgroep HOV in ’t Gooi kwam op 7 juli voor de laatste keer voor het zomerreces bij elkaar. Er werd een toelichting op de actuele stand van zaken gegeven.

 • Werkzaamheden N208 afgerond

  07 juli 2017

  Werkzaamheden N208 afgerond De werkzaamheden aan de Westelijke Randweg N208 en het Julianaviaduct zijn afgerond. In september 2016 startte de provincie met de werkzaamheden.

 • Prestaties busvervoer van het eerste kwartaal 2017

  06 juli 2017

  Prestaties busvervoer van het eerste kwartaal 2017 Voor iedereen die in één oogopslag wil zien hoe het busvervoer in de Noord-Hollandse concessies presteert, publiceert de provincie ieder kwartaal een overzichtelijke monitor met daarin cijfers van de kernprestaties omtrent het busvervoer.

 • Nieuwe OV-concessie Noord-Holland Noord definitief naar Connexxion

  06 juli 2017

  Nieuwe OV-concessie Noord-Holland Noord definitief naar Connexxion De provincie Noord-Holland heeft de openbaar vervoer concessie Noord-Holland Noord definitief aan Connexxion gegund.

 • Italianen liever naar Marken dan naar Volendam

  06 juli 2017

  Italianen liever naar Marken dan naar Volendam Op tropisch warme weekenddagen trekt Zandvoort bijna 100.000 bezoekers. 16.000 daarvan zijn in Amsterdam overnachtende toeristen, die een dagje Zandvoort doen.

 • Oostelijke Vechtplassen: op weg naar gebiedsakkoord

  06 juli 2017

  Oostelijke Vechtplassen: op weg naar gebiedsakkoord Ruim 20 bij de Oostelijke Vechtplassen betrokken (semi-) overheden, bewoners- en natuurorganisaties en ondernemers hebben de intentie uitgesproken om een groot aantal problemen in dit gebied samen aan te pakken.

 • Werkzaamheden HOV Schiphol-Oost vertraagd

  06 juli 2017

  Werkzaamheden HOV Schiphol-Oost vertraagd De aanleg van het project HOV Schiphol-Oost vordert gestaag. Alle deelprojecten zijn in aanbouw of reeds afgerond. Een deel van de werkzaamheden loopt vertraging op.

 • 34 kandidaten burgemeester Heemstede

  05 juli 2017

  34 kandidaten burgemeester Heemstede Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Heemstede hebben 34 personen gesolliciteerd, 17 vrouwen en 17 mannen.

 • Proeftuin op het dak in Startup Village

  05 juli 2017

  Proeftuin op het dak in Startup Village Een dak met allerlei soorten plantjes er op. Midden in het dorp van containers. Zeer zorgvuldig uitgekozen en geplaatst. Hier, bij Startup Village op het Amsterdam Science Park, wordt komende jaren onderzoek gedaan naar de juiste invulling van groene daken.

 • Noord-Hollandse subsidie om duurzame innovaties verder te helpen

  05 juli 2017

  Noord-Hollandse subsidie om duurzame innovaties verder te helpen Om duurzame innovaties te stimuleren, draagt de provincie Noord-Holland twee miljoen euro bij aan de uitvoeringsregeling ‘Mkb Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren’ (MIT). Noord-Hollandse mkb’ers kunnen vanaf 3 juli 2017 subsidie aanvragen voor samenwerkingsprojecten op het gebied van Research & Development.

 • Overeenstemming over voorwaarden overname Crailo

  04 juli 2017

  Overeenstemming over voorwaarden overname Crailo De colleges van de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren hebben in beginsel overeenstemming bereikt met de provincie Noord-Holland over de voorwaarden voor de overname van het Crailo-terrein.

 • Fietsers tussen Weesperbrug en kruising Driemond tijdelijk over rijbaan

  04 juli 2017

  Fietsers tussen Weesperbrug en kruising Driemond tijdelijk over rijbaan Het fietspad tussen de Weesperbrug en de kruising bij Driemond wordt opnieuw geasfalteerd. Deze werkzaamheden duren nog tot en met woensdag 12 juli.

 • Nachtelijke afsluiting verbinding N302 Hoornseweg in Zwaagdijk

  04 juli 2017

  Nachtelijke afsluiting verbinding N302 Hoornseweg in Zwaagdijk Heijmans voert binnenkort werkzaamheden uit bij de aansluiting N302 Hoornseweg in Zwaagdijk. Vanaf vrijdagavond 14 juli 19.00 uur tot en met zaterdag 15 juli 12.00 uur is de aansluiting van de N302 op de Hoornseweg daardoor afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

 • 150.000 euro voor zonnestroom

  04 juli 2017

  150.000 euro voor zonnestroom uitsnede De provincie stelt 150.000 euro beschikbaar voor zonnestroominstallaties. De provincie verleende eerder al subsidies voor 156 zonnestroomprojecten.

 • De mus een beschermd dier?

  04 juli 2017

  De mus een beschermd dier? Het aantal soorten planten en dieren is wereldwijd met 58% afgenomen in de laatste 45 jaar. Nederland is hier geen uitzondering op. Van alle Europese landen is de afname in Nederland het grootst.