Juni 2017

 • Scholieren Horizon College bezoeken Provinciale Staten

  30 juni 2017

  Scholieren Horizon College bezoeken Provinciale Staten 2 Aylin Kuiper (18) en Bas Kitsz (18) bezochten vrijdag 30 juni met hun klas het provinciehuis. Beiden doen de opleiding juridisch administratieve dienstverlening op het Horizon College in Alkmaar.

 • Duurzame teelt goed bewaard geheim

  30 juni 2017

  Duurzame teelt goed bewaard geheim 2 De land- en tuinbouw bieden de oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst: voldoende voedsel voor de groeiende wereldbevolking en duurzame productiemethoden met minder gebruik van grondstoffen en minder uitstoot.

 • DAGERAAD VAN INDUSTRIEEL NOORD-HOLLAND – nieuwe tentoonstelling in provinciehuis

  30 juni 2017

  DAGERAAD VAN INDUSTRIEEL NOORD-HOLLAND – nieuwe tentoonstelling in provinciehuis In Noord-Holland willen we in 2050 een duurzame energievoorziening. Het is niet de eerste keer dat de wereld voor zo’n grote omslag staat.

 • Voetakkers in Lutjebroek opengesteld voor fietsers

  30 juni 2017

  Voetakkers in Lutjebroek opengesteld voor fietsers In de loop van vrijdag 30 juni wordt Voetakkers in Lutjebroek weer opengesteld voor fietsers. Voor automobilisten is Voetakkers vooralsnog niet toegankelijk.

 • Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 26

  30 juni 2017

  Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 26 Deze week zijn we bezig geweest met verschillende voorbereidende werkzaamheden rondom het project HOV in ‘t Gooi. Zo gingen we in gesprek met buurtvereniging Eiland van Eemnes over de westelijke bushalte.

 • Minder geluidbelasting op provinciale weg

  29 juni 2017

  Minder geluidbelasting op provinciale weg De provincie onderzoekt sinds 2006 wat de geluidbelasting is langs provinciale wegen. Geluidbelasting op omliggende woningen kan gezondheidseffecten en hinder voor bewoners opleveren.

 • Noord-Hollandse ondernemers opgelet: PIM is gestart

  28 juni 2017

  Noord-Hollandse ondernemers opgelet: PIM is gestart Het Programma Investeringsgereedheid Innovatief MKB (PIM) is tijdens een inspirerend bezoek aan innovatieve ijsmaker Professor Grunschnabel formeel gelanceerd. De provincie Noord-Holland investeert in een duurzaam en innovatief midden- en kleinbedrijf. Om meer (duurzame) innovaties binnen het mkb te stimuleren helpt de provincie bij het wegnemen van (financiële) knelpunten. Om ondernemers daarbij te helpen is op 1 juni PIM opgericht. Op 17 oktober organiseert PIM een eerste grote event om ondernemers te informeren over de mogelijkheden.

 • Aantal inwoners Noord-Holland stijgt naar 3,2 miljoen in 2040: 212.000 woningen nodig

  28 juni 2017

  Aantal inwoners Noord-Holland stijgt naar 3,2 miljoen in 2040: 212.000 woningen nodig De bevolking in Noord-Holland groeit van 2,8 miljoen inwoners in 2017 naar bijna 3,2 miljoen in 2040. Het grootste deel van de groei zit in het zuiden van de provincie; vooral in en rondom Amsterdam neemt de bevolking fors toe. Tegelijkertijd vergrijst de bevolking in de hele provincie. Ook het aantal huishoudens neemt hierdoor toe, dit zorgt voor een groei van de woningbehoefte van 212.000 woningen.

 • Provincie steunt fusie gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude met Haarlemmermeer

  28 juni 2017

  Provincie steunt fusie gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude met Haarlemmermeer De provincie adviseert de Minister van Binnenlandse Zaken om de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude per 1 januari 2019 in zijn geheel te fuseren met Haarlemmermeer. Gedeputeerde Staten (GS) ondersteunen hiermee de besluiten van de raden om beide gemeenten met elkaar te laten fuseren.

 • Europa erkent belang van Vismigratierivier Afsluitdijk

  28 juni 2017

  Europa erkent belang van Vismigratierivier Afsluitdijk De Europese Unie draagt met een LIFE subsidie van 3,5 miljoen Euro bij aan de aanleg van de Vismigratierivier Afsluitdijk.

 • Afsluiting fietspad Gooilandseweg (N236) in Weesp

  27 juni 2017

  Afsluiting fietspad Gooilandseweg (N236) in Weesp Van maandag 3 juli 06.00 uur tot vrijdag 11 augustus 16.00 uur wordt het fietspad langs de Gooilandseweg (N236) tussen Aetsveld en de Lage Klompweg in Weesp afgesloten.

 • Wonen, werken en vermaak op bedrijventerrein van de toekomst

  27 juni 2017

  Wonen, werken en vermaak op bedrijventerrein van de toekomst Werklocaties, zoals bedrijventerreinen, gaan in hun huidige vorm verdwijnen. In de toekomst kunnen we er ook wonen en recreëren. Tegelijkertijd moeten bedrijven die willen uitbreiden daar de ruimte voor krijgen. De overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben hierover nieuwe afspraken gemaakt.

 • Provincie en Den Helder organiseren Europees festival voor de zeeën

  26 juni 2017

  Provincie en Den Helder organiseren Europees festival voor de zeeën De gemeente Den Helder en de provincie Noord-Holland gaan de European Maritime Day (EMD) in 2021 organiseren. Dit heeft de Europese Commissie vandaag bekend gemaakt.

 • Unieke kansen voor techniekstudenten in 'Holland boven Amsterdam'

  26 juni 2017

  Unieke kansen voor techniekstudenten in 'Holland boven Amsterdam' De provincie Noord-Holland gaat een tweede samenwerking aan met het bedrijfsleven, onderwijs, onderzoeksinstellingen en overheden en dit keer in Noord-Holland Noord. Doel is dat meer leerlingen kiezen voor een technische opleiding (hbo) en dat hun opleiding beter aansluit op de arbeidsmarkt.

 • Tijdelijke afsluiting Voetakkers

  24 juni 2017

  Tijdelijke afsluiting Voetakkers De Voetakkers in Lutjebroek is vanwege scheurvorming ter hoogte van de N23 tijdelijk afgesloten voor verkeer. Fiets- en autoverkeer wordt omgeleid via de Houterweg en Florasingel.

 • Noord-Hollandse wateractiviteiten op je mobiel

  23 juni 2017

  Noord-Hollandse wateractiviteiten op je mobiel De zon schijnt en het water lonkt. Je hebt zin om met familie of vrienden naar buiten te gaan en iets leuks te doen. Maar wat en waar?

 • Leden Provinciale Staten op de fiets in Scandinavië

  23 juni 2017

  Leden Provinciale Staten op de fiets in Scandinavië Leden van Provinciale Staten stappen 26 en 27 juni in Kopenhagen en Malmö op de fiets. Tijdens het werkbezoek doen ze ideeën op voor innovatieve en duurzame mobiliteit. Belangrijk onderdeel hiervan is het fietsbeleid.

 • Brakke natuur onder de rook van Amsterdam

  22 juni 2017

  Brakke natuur onder de rook van Amsterdam Kluut De Houtrakpolder tussen Amsterdam en Haarlem krijgt 57 hectare bijzondere natuur. De provincie Noord-Holland trekt daar € 900.000,- voor uit.

 • Geen unaniem advies stuurgroep A8-A9 aan Gedeputeerde Staten

  22 juni 2017

  Geen unaniem advies stuurgroep A8-A9 aan Gedeputeerde Staten De leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9, bestaande uit de Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen, hebben kennis genomen van de onderzoeken om te komen tot een voorkeursalternatief.

 • Monitor Wind op Land 2016: Noord-Holland ligt op koers

  21 juni 2017

  Monitor Wind op Land 2016: Noord-Holland ligt op koers De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de Monitor Wind op Land 2016 gepubliceerd. RVO bevestigt dat Noord-Holland op koers ligt en het beter doet dan het landelijk gemiddelde.

 • Inloopbijeenkomst op 6 juli voor N231

  21 juni 2017

  Inloopbijeenkomst op 6 juli voor N231 De provincie Noord-Holland organiseert samen met Antea Group op donderdag 6 juli van 19.00 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst over het groot onderhoud aan de provinciale weg N231 tussen de rotonde Legmeerdijk/Japanlaan en de rotonde Bosrandweg/Nieuwe Meerlaan.

 • Luchtkwaliteit in Noord-Holland ook in 2016 op orde

  21 juni 2017

  Luchtkwaliteit in Noord-Holland ook in 2016 op orde De provincie Noord-Holland meet jaarlijks, in de regio’s IJmond, Havengebied Amsterdam en Haarlemmermeer, de luchtkwaliteit. Uit de meetresultaten is gebleken dat ook in 2016, op alle meetlocaties, is voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden. In alle 3 de regio’s wordt op geen enkele locatie voor de jaargemiddelde concentraties fijnstof (PM10 en PM2,5) overschreden. Ten opzichte van 2015, zijn er op sommige plekken wel lichte stijgingen voor stikstofdioxide (NO2 ) gemeten. Deze waarden liggen nog wel ruim onder de grenswaarden. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de datarapporten luchtkwaliteit over 2016.

 • Rondetafelgesprek over archeologie van Waterland

  21 juni 2017

  Rondetafelgesprek over archeologie van Waterland Op donderdag 29 juni kunnen leden van historische verenigingen, musea en geïnteresseerden meepraten over hun kijk op de archeologie van Waterland. De provincie Noord-Holland en het Steunpunt voor Monumenten en Archeologie organiseren een gesprek met ‘het veld’ om na te denken over hoe archeologie benut en beleefd kan worden in de regio. De middag is in het Waterlands Archief te Purmerend.

 • Geen bouwverkeer in ochtendspits kruising Driemond

  21 juni 2017

  Geen bouwverkeer in ochtendspits kruising Driemond Om de kruising bij Driemond tijdens de spits te ontlasten is met de aannemer afgesproken in de ochtendspits (tussen 07.00 uur en 09.00 uur) geen bouwverkeer ten behoeve van de werkzaamheden toe te staan.

 • Koers bepalen tijdens SAIL Den Helder

  20 juni 2017

  Koers bepalen tijdens Sail Den Helder Geef aan welke toekomstige koers jij vindt dat Noord-Holland moet varen tijdens het grootste nautische evenement van dit jaar: SAIL Den Helder.

 • Wegwerkzaamheden en tijdelijke weginrichting bij Dorpsstraat/Weerestraat in Obdam

  20 juni 2017

  Wegwerkzaamheden en tijdelijke weginrichting bij Dorpsstraat/Weerestraat in Obdam Opsomming Rondom de Dorpsstraat en Weerestraat in Obdam voert Heijmans in opdracht van de provincie Noord-Holland van 3 tot en met 18 juli 2017 diverse werkzaamheden uit.

 • Nieuw stationsplein voor Zandvoort

  16 juni 2017

  Nieuw stationsplein voor Zandvoort Gedeputeerde Geldhof heeft op 16 juni 2017 samen met wethouder Bluijs het nieuwe stationsplein in Zandvoort geopend. De verbetering van het Stationsplein is een onderdeel van het project Entree Zandvoort.

 • Ook Groningen aan de energie van SolaRoad

  16 juni 2017

  Ook Groningen aan de energie van SolaRoad Na Krommenie maakt nu ook het Groningse Oldambt gebruik van de techniek van het SolaRoad-fietspad. Op 16 juni 2017 werd daar officieel een slimme bank in gebruik genomen, waarvoor de elektriciteit word opgewerkt door de SolaRoad Kit.

 • In actie voor de tapuit

  16 juni 2017

  In actie voor de tapuit Het gaat slecht met de tapuit want het aantal broedparen neemt af. De tapuit is een bijzonder mooie broedvogel waar er nog maar weinig van over zijn (250 paartjes in heel Nederland).

 • Extra veiligheidsmaatregelen tijdelijke pontonbrug Gein

  16 juni 2017

  Extra veiligheidsmaatregelen tijdelijke pontonbrug Gein Vanwege de veiligheid voor langzaam verkeer zijn de afgelopen week aanpassingen gedaan bij de pontonbrug over het Gein.

 • Definitieve vergunning voor Windpark Waardpolder

  14 juni 2017

  Definitieve vergunning voor Windpark Waardpolder De provincie Noord-Holland heeft besloten de definitieve vergunningen voor windpark Waardpolder te verlenen. Met de verleende vergunningen, kan de initiatiefnemer verdere voorbereidingen treffen voor de realisatie van het windpark.

 • Nieuw voorstel HOV in ’t Gooi Huizen en Blaricum

  14 juni 2017

  Nieuw voorstel HOV in ’t Gooi Huizen en Blaricum Gedeputeerde Staten hebben een brief aan de gemeente Huizen gestuurd naar aanleiding van een door de gemeente gewenste aanvulling op het provinciale voorstel om uit de bestuurlijke impasse rondom het project HOV in ’t Gooi te komen.

 • Jaarrekening 2016 in één oogopslag

  13 juni 2017

  Jaarrekening 2016 in één oogopslag Weten wat de provincie in 2016 allemaal heeft gedaan om de doelstellingen uit het coalitieakkoord te bereiken? Lees het in het Jaarverslag 2016.

 • Weekendwerkzaamheden Thorbeckeweg in Zaandam en Kolkweg in Oostzaan (N516)

  13 juni 2017

  Weekendwerkzaamheden Thorbeckeweg in Zaandam en Kolkweg in Oostzaan (N516) De provincie Noord-Holland voert groot onderhoud uit aan de Thorbeckeweg in Zaandam en de Kolkweg in Oostzaan, samen de N516.

 • Afsluiting Middenweg

  08 juni 2017

  Afsluiting Middenweg De provincie vervangt de huidige kruising van de Middenweg met de Provincialeweg (N241) door een plateau. Het nieuwe fietspad en de nieuwe fietsstraat langs de N241 worden aangesloten op het plateau.

 • Fotowedstrijd op Instagram brengt veelzijdigheid Noord-Holland in beeld

  02 juni 2017

  Fotowedstrijd op Instagram brengt veelzijdigheid Noord-Holland in beeld Wat worden er veel mooie foto’s gemaakt in Noord-Holland. Dat is goed zichtbaar op Instagram, de app waar je beelden kunt delen. Er zijn de afgelopen maanden al 1152 foto’s gepost met de hashtag oogvoornoordholland.

 • Slimme vrachtwagens praten met verkeerslichten

  02 juni 2017

  Slimme vrachtwagens praten met verkeerslichten In de regio Schiphol is een proef gestart waarin vrachtwagens voor het eerst met verkeerslichten communiceren via het 4G netwerk van KPN. Dat is een primeur. Elke dag rijden er duizenden vrachtwagens van en naar het gebied. Het voorkomen van onnodig afremmen en optrekken van vrachtwagens zorgt voor minder uitstoot, minder vertraging, minder brandstofkosten en betrouwbaardere reistijden. In de proef werkt de provincie Noord-Holland samen met KPN, VolkerWessels onderneming Vialis, Dynniq, FloraHolland, Rietveld, Dobbe transport en het programma Beter Benutten.

 • Inschrijving provinciale pachtgronden voor 2018 gestart

  02 juni 2017

  Inschrijving provinciale pachtgronden voor 2018 gestart De provincie Noord-Holland wil met de gronden die zij verpacht bijdragen aan biodiversiteit, waterkwaliteit, duurzame landbouw en natuurwaarden. Daarom stelt zij voorwaarden aan de agrariërs die de gronden willen pachten. Wie in 2018 grond van de provincie wil pachten kan dat tot uiterlijk 30 juni laten weten.

 • Nieuwe Lasschoterbrug (N241) kanaal Schagen-Kolhorn open

  02 juni 2017

  Nieuwe Lasschoterbrug (N241) kanaal Schagen-Kolhorn open De provincie Noord-Holland stelt op vrijdag 9 juni 2017 de vernieuwde Lasschoterbrug (N241) over het kanaal Schagen-Kolhorn open voor al het verkeer. De oude brug is gesloopt en vervangen door een bredere brug.

 • Onderhoudswerkzaamheden N232 bijna afgerond

  01 juni 2017

  Onderhoudswerkzaamheden N232 afgerond De onderhoudswerkzaamheden aan de N232 zijn bijna afgerond. Van eind januari tot eind mei 2017 werkte de provincie Noord-Holland aan de N232 tussen de Vijfhuizerweg en de kruising met de Drie Merenweg (N205). Er moet nog wel wat werk gedaan worden in de bermen. Dat gebeurt binnenkort. Het verkeer heeft daar geen last van.

 • OBS De Boemerang uit Purmerend is Cultuurschool Noord-Holland 2017

  01 juni 2017

  OBS De Boemerang uit Purmerend is Cultuurschool Noord-Holland 2017 kinderen Openbare Basisschool De Boemerang uit Purmerend is de Cultuurschool van Noord-Holland 2017 geworden. Op 31 mei werd de Cultuurschooltrofee uitgereikt door Jack van der Hoek, gedeputeerde voor cultuur van de provincie Noord-Holland.

 • Werkzaamheden Ring Alkmaar: mogelijk ernstige hinder Laan van Tata (N245)

  01 juni 2017

  Werkzaamheden Ring Alkmaar: mogelijk ernstige hinder Laan van Tata (N245) De provincie Noord-Holland verricht van dinsdag 6 tot en met vrijdag 16 juni 2017 asfaltwerkzaamheden bij de kruising Laan van Tata (N245). De afsluitingen en omleidingen kunnen voor ernstige hinder zorgen, zoals filevorming of vertraging.