Maart 2017

 • Douwe Bob opent Bevrijdingspop in Noord-Holland

  31 maart 2017

  Douwe Bob opent Bevrijdingspop in Noord-Holland Singer-songwriter Douwe Bob is de eerste artiest die op 5 mei optreedt op Bevrijdingspop in de provinciehoofdstad van Noord-Holland, Haarlem.

 • Provincie Noord-Holland in gesprek met omgeving voor herstel Natura 2000-gebieden

  31 maart 2017

  Provincie Noord-Holland in gesprek met omgeving voor herstel Natura 2000-gebieden De provincie Noord-Holland wil meer in gesprek met de omgeving als het gaat om de toekomstige herstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie.

 • Publiekscentrum SHIP zeesluis IJmuiden open voor publiek

  30 maart 2017

  Publiekscentrum SHIP zeesluis IJmuiden open voor publiek Het Sluis- en Haven Informatie Punt (SHIP) op het sluizencomplex in IJmuiden is op 30 maart 2017 geopend. Het nieuwe gebouw huisvest een vaste en wisselende tentoonstelling over het Noordzeekanaalgebied en de nieuwe zeesluis. Ook is er een lesruimte waar jongeren technieklessen krijgen, een aantal vergaderruimtes en een restaurant. Het SHIP neemt de bezoeker mee in het verhaal van de regio van nu en in de toekomst. Vanaf 31 maart 2017 is het SHIP open voor publiek. De opening werd verricht door gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland.

 • Duinlandschap Noord-Holland hersteld

  30 maart 2017

  Duinlandschap Noord-Holland hersteld Het duinlandschap in Noord-Holland is een van de parels van de Noord-Hollandse natuur. Om dit beschermde natuurgebied optimaal te behouden en waar nodig te herstellen zijn voor de verschillende gebieden die deel uitmaken van de duinstrook beheerplannen opgesteld. De plannen zijn opgesteld in samenspraak met de omgeving. U kunt de conceptplannen in zien van 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017. In deze periode kunt u op het plan reageren door een zienswijze in te dienen.

 • Noord-Holland goed op weg naar een duurzame energievoorziening

  29 maart 2017

  Noord-Holland goed op weg naar een duurzame energievoorziening De provincie werkt samen met inwoners, bedrijven, woningcorporaties, gemeenten en tal van andere partijen aan de energietransitie in Noord-Holland.

 • Ernstige hinder Ring Alkmaar tussen Alkmaar en Heerhugowaard (N242)

  29 maart 2017

  Ernstige hinder Ring Alkmaar tussen Alkmaar en Heerhugowaard (N242) De provincie Noord-Holland verricht van 4 tot en met 12 april 2017 asfaltwerkzaamheden op de oostelijke rijbaan van Alkmaar richting Heerhugowaard (N242). De afsluitingen en omleidingen kunnen voor ernstige hinder in beide richtingen zorgen, zoals filevorming of vertraging. Doordeweeks zijn overdag geen afsluitingen.

 • Tijdelijke brug voor veilige voetgangersoversteek over N235 bij Ilpendam

  29 maart 2017

  Tijdelijke brug voor veilige voetgangersoversteek over N235 bij Ilpendam De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam laten samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam een tijdelijke voetgangersbrug aanleggen over de Jaagweg (N235) in Ilpendam. Door deze tijdelijke brug kunnen voetgangers veilig oversteken tijdens de werkzaamheden aan de N235 die plaatsvinden van juni tot en met september 2017.

 • Willem Arondéuslezing 2017 door Bas Haring

  28 maart 2017

  Willem Arondéuslezing 2017 door Bas Haring Bas Haring, filosoof en wetenschapper, houdt dit jaar de Willem Arondéuslezing.

 • Kandidaten burgemeester Bloemendaal

  28 maart 2017

  Kandidaten burgemeester Bloemendaal Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Bloemendaal hebben 19 personen gesolliciteerd, 6 vrouwen en 13 mannen.

 • Zwemmen bij jou achter. Is dat gezond?

  28 maart 2017

  Zwemmen bij jou achter. Is dat gezond? De kwaliteit van bodem, water en lucht in Noord-Holland is sterk verbeterd. En dat is maar goed ook want het is de basis voor een gezond en goed leven. Maar is het goed genoeg?

 • Genomineerden 'Compliment voor een oorlogsmonument 2017' bekend

  28 maart 2017

  Genomineerden 'Compliment voor een oorlogsmonument 2017' bekend Opsomming Op 11 april 2017 reiken de provincie Noord-Holland en het Nationaal Comité 4 en 5 mei samen het 'Compliment voor een oorlogsmonument' uit.

 • Afsluitingen Dijkweg en Langereis 2 en 3

  28 maart 2017

  Afsluitingen Dijkweg en Langereis 2 en 3 Opsomming De provincie Noord-Holland voert van 6 april tot en met 7 juni 2017 werkzaamheden uit voor de aanleg van de ovonde. Deze werkzaamheden maken deel uit van de eerste bouwfase.

 • Beperkte doorvaarthoogte door onderhoud brug Broek in Waterland (N247)

  27 maart 2017

  Beperkte doorvaarthoogte door onderhoud aan brug Broek in Waterland (N247) Opsomming De provincie Noord-Holland voert onderhoud uit aan de brug in Broek in Waterland (N247).

 • Rijdende afzetting A.C. de Graafweg (N241)

  27 maart 2017

  Rijdende afzetting A.C. de Graafweg (N241) De provincie Noord-Holland verricht op woensdag 29 maart 2017 tussen 9.00 en 15.00 uur herstelwerkzaamheden aan de A.C. de Graafweg (N241) tussen Wognum en het Verlaat (N242). De provincie repareert de bermverharding.

 • Feestelijke opening busbaan HOV Velsen

  27 maart 2017

  Feestelijke opening busbaan HOV Velsen Opsomming Kom op zaterdag 1 april een feestje vieren op de nieuwe busbaan van HOV Velsen, voordat de bussen er overheen gaan rijden!

 • Fibulae in de schijnwerpers in Huis van Hilde

  27 maart 2017

  Fibulae Opsomming Deze maand ligt de Vondst van de Maand-vitrine in Huis van Hilde vol met fibulae, de mooi versierde kledingspelden uit vroeger tijden.

 • Stuurgroep Verbinding A8-A9 tegen toevoegen tunnelvariant

  Stuurgroep Verbinding A8-A9 tegen toevoegen tunnelvariant De leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9 (bestuurders van de gemeenten, Vervoersregio en Rijkswaterstaat) zijn unaniem tegen het toevoegen van de tunnelvariant voor het Nul-plusalternatief.

 • Jongeren ontwerpen poster 'Vier vijf mei met mij'

  24 maart 2017

  Jongeren ontwerpen poster Vier vijf mei met mij Vier vijf mei met mij. Een groep jongeren die tijdens de eerste Vrijplaats in Beverwijk deelnam aan de workshops lichtkunst en dichten, heeft een beeldmerk met dit motto ontwikkeld. Samen gingen zij in het Grafisch Atelier Haarlem aan de slag met jongeren-taalkundige Anne Sollie.

 • Nieuw land in de Loosdrechtse plassen

  24 maart 2017

  Nieuw land in de Loosdrechtse plassen Vijf bestuurders zitten op hun knieën aan de rand van het drijvende ponton in de Loosdrechtse plassen. Onder een mooi lentezonnetje knopen ze de laatste wilgentakken aan een raster dat over een lengte van 250 meter het water insteekt. Deels is het raster al gevuld met bagger, om een idee te krijgen hoe de legakker langs de Muyeveldse Wetering er straks uit gaat zien.

 • Restauratie Juffershuis afgerond

  Restauratie Juffershuis afgerond Gedeputeerde Jack van der Hoek opende 23 maart officieel Gasterij Leyduin, gevestigd in het gerestaureerde houten Juffershuis uit 1796 op Buitenplaats Leyduin in Zuid-Kennemerland. De restauratie van het Juffershuis is hiermee afgerond.

 • Betere doorstroming en kostenbesparing door bundelen bediencentrales

  Betere doorstroming en kostenbesparing door bundelen verkeerscentrales Op initiatief van de provincie Noord-Holland hebben een aantal decentrale overheden de handen ineengeslagen om gezamenlijk een forse stap voorwaarts te zetten in de manier waarop hun zogenaamde bediencentrales momenteel werken. Door het bundelen van de bediencentrales kan het verkeer naar verwachting 15 procent sneller doorstromen. Ook leidt de samenwerking en het slim integreren van de systemen volgens experts tot een kostenbesparing van 10 tot 20 procent.

 • Voorlichting over veiligheid op de weg

  23 maart 2017

  Voorlichting over veiligheid op de weg Aannemer Boskalis bracht 20 maart 2017 een bezoekje aan basisschool De Snip in Nieuwe Niedorp. De kinderen uit groep 8 kregen voorlichting over de dodehoek en mochten zelf ervaren wat het (beperkte) zicht is vanuit een vrachtwagen.

 • Timelapse bouw natuurbrug Zeepoort

  23 maart 2017

  Timelapse bouw natuurbrug Zeepoort De werkzaamheden aan de natuurbrug Zeepoort zijn in volle gang. Het betonnen dak van de natuurbrug is gestort. Deze moet de komende weken uitharden.

 • Herdenkingsboom hongerwinterkinderen geplant

  23 maart 2017

  Herdenkingsboom hongerwinterkinderen geplant Opsomming In de Hongerwinter van 1944-1945 stapte de 9-jarige Dirk van Reenen in Hilversum in de open laadbak van een vrachtwagen die hem naar Ruinen in Drenthe bracht, om daar aan te sterken. Het redde zijn leven.

 • Werkzaamheden Ring Alkmaar: mijd kruisingen Laan van Darmstadt en De Keesman

  23 maart 2017

  Werkzaamheden Ring Alkmaar: mijd kruisingen Laan van Darmstadt en De Keesman De provincie Noord-Holland verricht van 27 maart tot en met 3 april 2017 asfaltwerkzaamheden op de kruising Laan van Darmstadt en de kruising De Keesman (N245) op de Ring Alkmaar Noord-Oost.

 • Meer duidelijkheid voor Westpoort en Hoogtij over Programma Aanpak Stikstof

  22 maart 2017

  Meer duidelijkheid voor Westpoort en Hoogtij over Programma Aanpak Stikstof Bedrijven op de bedrijventerreinen Westpoort en Hoogtij die zich willen vestigen of die willen uitbreiden krijgen meer duidelijkheid over de voorwaarden die hieraan verbonden zijn. Nieuwe beleidsregels van de provincie Noord-Holland in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moeten ervoor zorgen dat de bedrijven in het havengebied rond Amsterdam niet meer depositieruimte aanvragen dan ze nodig hebben. De nadere beleidsregels zijn opgesteld in samenwerking met het havenbedrijf Amsterdam, gemeente Zaanstad en met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.

 • Fietstunnels N201 in Hoofddorp nog gesloten

  22 maart 2017

  Fietstunnels N201 in Hoofddorp nog gesloten In tegenstelling tot een eerder bericht, is de fietstunnel onder de N201 in Hoofddorp bij de brandweer nog even gesloten.

 • Na gemeente Blaricum nu ook voorstel HOV in ‘t Gooi voor gemeente Huizen

  22 maart 2017

  Na gemeente Blaricum nu ook gemeente Huizen een voorstel HOV in ‘t Gooi Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft op 21 maart ingestemd met een brief van provincie Noord-Holland met daarin een voorstel aan de gemeente Huizen. In deze brief wordt een poging gedaan om de bestuurlijke impasse omtrent het project HOV in ’t Gooi te beëindigen.

 • Energiebesparing in de industrie - Praat op 12 april mee over kansen en belemmeringen

  22 maart 2017

  Energiebesparing in de industrie Op woensdag 12 april (16.30 – 20.00 uur) organiseert de provincie Noord-Holland een bijeenkomst over energiebesparing bij bedrijven. Vertegenwoordigers van bedrijven die onder provinciaal gezag vallen zijn van harte welkom. Gedeputeerden Jack van der Hoek en Adnan Tekin en leden van Provinciale Staten gaan graag in gesprek over de kansen en belemmeringen die er zijn als het gaat om energiebesparing.

 • Ontdek het Noord-Hollandpad op Texel

  22 maart 2017

  Ontdek het Noord-Hollandpad op Texel Wandelliefhebbers kunnen op 12 april 2017, samen met gedeputeerde Jaap Bond, etappe 2 van het Noord-Hollandpad op Texel lopen.

 • OV-reizigers waarderen busvervoer in Noord-Holland voor derde keer op rij als beste van Nederland

  22 maart 2017

  OV-reizigers waarderen busvervoer in Noord-Holland voor derde keer op rij als beste van Nederland Uit de barometer over klantwaardering van OV-reizigers die woensdag 22 maart is verschenen, blijkt dat de busconcessies die vallen onder de provincie Noord-Holland de hoogste gewogen score van alle ov-autoriteiten hebben gekregen.

 • Verkoop resterend deel natuurgebied Dorpzicht rond

  21 maart 2017

  Verkoop resterend deel natuurgebied Dorpzicht rond De provincie Noord-Holland heeft een perceel van 25 hectare natuurgrond verkocht. Het ligt bij het natuurgebied Dorpzicht en is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.

 • REMEMBER TO REMEMBER: Nieuwe tentoonstelling in het provinciehuis

  21 maart 2017

  REMEMBER TO REMEMBER: Nieuwe tentoonstelling in het provinciehuis 2 Vrijheid is kwetsbaar, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. Centraal in de Nationale Viering Bevrijding op 5 mei staat het doorgeven van verhalen en herinneringen over vrijheid.

 • Provincie Noord-Holland in gesprek met Eerste Kamer

  21 maart 2017

  Provincie Noord-Holland in gesprek met Eerste Kamer Een delegatie van Provinciale en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht discussieert woensdagochtend 22 maart 2017 in de plenaire zaal van de Eerste Kamer met leden van de Eerste Kamer over actuele thema's.

 • ‘De Wilde Stad’ voor jongeren

  21 maart 2017

  'De Wilde Stad' voor jongeren De provincie Noord-Holland sponsort de film ‘De Wilde Stad’. Door samen met de makers van de film op te trekken wil de provincie jongeren laten zien hoe mooi natuur in je eigen omgeving is.

 • Noord-Hollandse jongeren vloggen over vrijheid

  21 maart 2017

  Noord-Hollandse jongeren vloggen over vrijheid Opsomming Hoe maak je vlogs en hoe gebruik je YouTube om die filmpjes te delen? Noord-Hollandse jongeren ontdekten de fijne kneepjes van het ‘vloggen’ afgelopen zaterdag tijdens de derde VrijPlaats, in Hilversum.

 • Finalisten Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2016/2017 bekend

  20 maart 2017

  Finalisten Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2016/2017 bekend Opsomming De jury van de Ondernemingsverkiezing van Noord-Holland – de OVNH – heeft uit de negentig genomineerde bedrijven haar keuze gemaakt.

 • Programma Aanpak Stikstof aangepast

  20 maart 2017

  Programma Aanpak Stikstof aangepast Opsomming Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is geactualiseerd voor 2017. De provincie Noord-Holland en de andere provincies hebben op 31 januari ingestemd met de aanpassingen van het Rijk.

 • Hoe heeft het busvervoer in Noord-Holland in het vierde kwartaal 2016 gepresteerd?

  20 maart 2017

  Hoe heeft het busvervoer in Noord-Holland in het vierde kwartaal 2016 gepresteerd? Opsomming Voor iedereen die in één oogopslag wil zien hoe het busvervoer in de Noord-Hollandse concessies presteert, publiceert de provincie ieder kwartaal een overzichtelijke monitor met daarin cijfers van de kernprestaties omtrent het busvervoer.

 • Inloopavond aansluiting A9 Heiloo 29 maart 2017

  17 maart 2017

  Inloopavond aansluiting A9 Heiloo 29 maart 2017 Op woensdag 29 maart is er van 19:00 tot 21:00 uur een inloopavond over het ontwerp bestemmingsplan in het Fletcher Hotel Heiloo aan de Kennemerstraatweg 425 in Heiloo.
  Er is geen vast programma. U kunt op elk moment binnen lopen.

 • Laatste loodjes werkzaamheden Drie Merenweg (N205)

  17 maart 2017

  Laatste loodjes werkzaamheden Drie Merenweg (N205) In het weekend van 17 maart tot en met 20 maart wordt er gewerkt tussen de Leimuiderweg en de Nieuwe Bennebroekerweg aan onderhoud van het asfalt. De N205 is tussen 20.00 uur tot maandag 05.00 uur afgesloten voor verkeer.

 • Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 11

  17 maart 2017

  Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 11 Deze week zijn we bezig geweest met verschillende voorbereidende werkzaamheden rondom het project HOV in ‘t Gooi. Zo zijn bij de Mussenstraat nog drie extra buizen voor kabels en leidingen aangelegd en zijn er vier bomen gekapt bij de Willem Bontekoestraat. De werkzaamheden aan de amfibieënpoel zijn bijna afgerond.

 • Güner Tuzgöl (16) draagt op 4 mei op de Dam zijn gedicht voor

  17 maart 2017

  Güner Tuzgöl (16) spreekt op 4 mei op de Dam Güner Tuzgöl (16) uit Heemstede draagt op 4 mei zijn gedicht ‘Geluk’ voor tijdens de Nationale Herdenking op de Dam. De scholier van het Eerste Christelijke Lyceum Haarlem won de finale van de wedstrijd Dichter bij 4 mei die 16 maart in het Patronaat in Haarlem plaatsvond. Neal de Hoop (12) uit Alkmaar draagt op 5 mei tijdens de live-uitzending van de Nationale Viering Bevrijding zijn verhaal over vrijheid voor.

 • Werk aan de Rijnlanderweg in Hoofddorp

  17 maart 2017

  Werk aan de Rijnlanderweg in Hoofddorp Aan de Rijnlanderweg in Hoofddorp start de provincie Noord-Holland maandag 20 maart 2017 met groot onderhoud. Dit is het laatste deel van de werkzaamheden aan de N201.

 • Meer cultuur in de klas

  23 juni 2017

  Meer cultuur in de klas De komende vier jaar wordt er 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in de Noord-Hollandse cultuureducatie. 300 scholen in 32 Noord-Hollandse gemeenten kunnen deelnemen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Dit is mogelijk dankzij een gezamenlijke investering van het rijk, de provincie en de gemeenten.

 • Ontwerp-vergunningen voor windparken Spuisluis en Ferrum vastgesteld

  15 maart 2017

  Ontwerp-vergunningen voor windparken Spuisluis en Ferrum vastgesteld Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp-vergunningen en de ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen (VVGB) vastgesteld voor de windparken Ferrum en Spuisluis in Velsen. De stukken liggen van 23 maart t/m 4 mei 2017 ter inzage.

 • Noord-Holland vergoedt landbouwschade door kraai, duif, kauw, konijn en spreeuw

  15 maart 2017

  Noord-Holland vergoedt landbouwschade door kraai, duif, kauw, konijn en spreeuw De provincie Noord-Holland vergoedt tijdelijk de schade aan agrarische gewassen die veroorzaakt wordt door zwarte kraai, houtduif, kauw, konijn en spreeuw. Er is voor deze soorten momenteel geen geldend faunabeheerplan, waardoor het niet is toegestaan deze soorten te schieten.

 • Hoe bak je biefstuk zonder gas?

  14 maart 2017

  Hoe bak je biefstuk zonder gas? Het klimaat verandert en olie, gas en kolen raken langzaam op. Een volledige overstap naar duurzame energiebronnen is dan ook noodzakelijk.

 • Tunnelvariant mogelijk toegevoegd aan planstudie Verbinding A8-A9

  10 maart 2017

  Tunnelvariant mogelijk toegevoegd aan planstudie Verbinding A8-A9 Definitieve beslissing volgt na Stuurgroepoverleg

  Voor het Nul-plusalternatief, een van de mogelijkheden voor het verbeteren van de route tussen de A8 en de A9, wordt een tunnelvariant toegevoegd aan de planstudie Verbinding A8-A9. Dit voornemen hebben Gedeputeerde Staten (GS) vandaag per brief aan Provinciale Staten laten weten. Een definitieve beslissing over dit voornemen wordt gemaakt in de Stuurgroep (overleg met de samenwerkingspartners) eind maart.

 • Overheden presenteren duurzame investeringsagenda

  10 maart 2017

  Provincies, gemeenten en waterschappen presenteren gezamenlijke duurzame investeringsagenda Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, slaan provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen. Zij presenteren een gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’.

 • Ahmet Polat legt veranderend Noord-Hollands landschap vast

  10 maart 2017

  Ahmet2 Ahmet Polat, Fotograaf des Vaderlands 2015-2016, legt tot augustus 2017 het Noord-Hollandse landschap vast.

 • Organisaties slaan handen ineen voor duurzamer Noord-Holland

  10 maart 2017

  Organisaties slaan handen ineen voor duurzamer Noord-Holland Een groot aantal organisaties in Noord-Holland heeft op 9 maart 2017 twee deals gesloten om Noord-Holland duurzamer te maken. Het gaat om organisaties als provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Schiphol, Havenbedrijf Amsterdam, waterschappen en verschillende gemeenten. Met de intentieverklaringen spreken de organisaties af om het gebruik van primaire grondstoffen versneld terug te dringen (circulaire economie). De tweede deal ziet toe op het terugdringen van het eigen energiegebruik en het samen opwekken van duurzame energie.

 • Subsidie voor agrariërs die uit natuurgebied verhuizen

  10 maart 2017

  Subsidie voor agrariërs die uit natuurgebied verhuizen Agrariërs die geen mogelijkheden zien voor natuurbeheer en hun bedrijf uit een natuurgebied willen verplaatsen, kunnen daarbij hulp krijgen van de provincie Noord-Holland. Zo ontstaat ruimte voor het Natuurnetwerk Nederland. Gedeputeerde Staten stellen hiervoor jaarlijks € 500.000 beschikbaar.

 • Kaas is goed voor weidevogels

  Kaas is goed voor weidevogels prijsvraag 'Rondje Rondehoep’, zo heet de kaas die Mathilde van Otterloo en Joost van der Kroon maken. Kaas die goed is voor de weidevogels bij Amsterdam. Want een deel van de verkoopopbrengst gaat naar het weidevogelbeheer. Met deze kaas wonnen de kaasmakers 8 maart 2017 €15.000 met de prijsvraag Amstelland Natuurlijk Culinair voor het meest duurzame streekproduct uit Amstelland.

 • Herstelwerkzaamheden busbaan N235 tussen Ilpendam en Purmerend

  Herstelwerkzaamheden busbaan N235 tussen Ilpendam-Purmerend Aan de busbaan langs de N235 tussen Ilpendam en Purmerend vinden zaterdag 11 maart asfaltherstelwerkzaamheden plaats. Deze herstelwerkzaamheden zijn nodig, omdat donderdag 9 maart een scheur is ontstaan in het wegdek door het vervangen van de damwanden van het Noordhollandsch Kanaal.

 • Werksessie over Toekomstperspectief kust Noord-Holland

  09 maart 2017

  Werksessie over Toekomstperspectief kust Noord-Holland De provincie houdt op 9 maart met de kustgemeenten, waterbeheerders en waterwinbedrijven, natuur(beheer)organisaties, maatschappelijke organisaties en de recreatieve branche een eerste werksessie over de toekomst van de Noord-Hollandse kust.

 • Weidevogels blijven extra aandacht verdienen

  09 maart 2017

  Weidevogels blijven extra aandacht verdienen De weidevogel is niet weg te denken uit het Noord-Hollands landschap. Daarom investeert de provincie Noord-Holland ook in 2017 in zijn leefgebied.

 • Afsluiting N201 door onderhoud aan Amstelaquaduct en Waterwolftunnel

  09 maart 2017

  Afsluiting N201 door onderhoud aan Amstelaquaduct en Waterwolftunnel De provincie Noord-Holland voert van 16 tot en met 19 maart 2017 onderhoud uit aan het Amstelaquaduct onder de Amstel (tussen gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en de Waterwolftunnel onder de Ringvaart (tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer).

 • Metropoolregio Amsterdam vraagt nieuw kabinet om Nationaal Programma Metropolen

  08 maart 2017

  Metropoolregio Amsterdam vraagt nieuw kabinet om Nationaal Programma Metropolen De Metropoolregio Amsterdam vraagt het nieuwe kabinet om te investeren in de kracht van de Hollandse metropolen. Sterkere verbindingen tussen steden en de omliggende regio kunnen Nederland als geheel sterker maken.

 • Werkzaamheden Stolperbasculebrug in Schagen eerder klaar

  08 maart 2017

  Het onderhoud aan de Stolperbasculebrug in de gemeente Schagen is voorspoedig verlopen. Hierdoor is de brug vanaf woensdagavond 8 maart 21.00 uur weer open voor al het verkeer.

 • Noord-Holland ondertekent Green Deal aardgasvrije wijken

  08 maart 2017

  Noord-Holland ondertekent Green Deal aardgasvrije wijken Met de ondertekening van de Green Deal aardgasvrije wijken wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda waarin het kabinet de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050. De Green Deal stelt gemeenten in staat om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Minister Kamp van Economische Zaken tekent de deal op 8 maart samen met 30 gemeenten, 5 netbeheerders en de 12 provincies.

 • Eerste herstelbesluit PIP Netuitbreiding

  08 maart 2017

  Eerste herstelbesluit PIP Netuitbreiding Gedeputeerde Staten (GS) hebben het eerste herstelbesluit vastgesteld voor het PIP Netuitbreiding Kop van Noord-Holland.

 • Raming kosten aansluiting A9 Heiloo hoger dan verwacht

  08 maart 2017

  Raming kosten aansluiting A9 Heiloo hoger dan verwacht Na het vaststellen van het voorontwerp, begin januari 2017, heeft ingenieursbureau Arcadis de kostenraming opnieuw doorgerekend. De nieuwe raming laat een kostenverhoging zien van circa 3 miljoen euro ten opzichte van het oorspronkelijke budget van 33 miljoen euro van februari 2014.

 • Banengroei in alle Noord-Hollandse regio’s

  08 maart 2017

  Banengroei in alle Noord-Hollandse regio’s In 2016 is het aantal banen in Noord-Holland gegroeid met 1,9%. Alle Noord-Hollandse regio’s profiteerden van de aantrekkende economie. De snelste groeiers zijn gemeente Amsterdam en de regio Amstelland-Meerlanden. Met name de horeca zorgde in 2016 voor extra banen.

 • (update) Brugkelder nieuwe Vechtbrug 8 maart onderweg naar Weesp

  08 maart 2017

  Brugkelder nieuwe Vechtbrug 8 maart onderweg naar Weesp Het eerste deel van de Vechtbrug wordt op 8 maart vanuit het westelijk havengebied (Westpoort) in Amsterdam op een ponton over het water naar de nieuwe locatie in Weesp vervoerd.

 • Zeeweg een dag dicht voor verkeer

  08 maart 2017

  Zeeweg een dag dicht voor verkeer Op vrijdagavond 10 maart om 22.00 uur sluit de provincie de Zeeweg in verband met het storten van beton bij de natuurbrug Zeepoort. De afsluiting duurt tot zaterdagavond 11 maart 22.00 uur. De Zeeweg is dicht tussen het bezoekerscentrum PWN en de Erebegraafplaats.

 • Voorbereidende werkzaamheden busbaanbeveiliging N235

  07 maart 2017

  Voorbereidende werkzaamheden busbaanbeveiliging N235 De bus op de N235 in Het Schouw en Purmerend kan een aantal dagen in maart geen gebruik maken van de busbaan buiten de spits. Dit heeft te maken met een aantal voorbereidende werkzaamheden aan de toekomstige spitsbusbaan.

 • Jaarlijks onderzoek naar werkgelegenheid in Noord-Holland

  07 maart 2017

  Jaarlijks onderzoek naar werkgelegenheid in Noord-Holland Ook in 2017 verzamelt I&O Research in opdracht van de provincie werkgelegenheidsgegevens. Alle Noord-Hollandse ondernemers, van zzp’er tot multinational, ontvangen in maart een enquête.

 • Aanleg tijdelijke rotonde bij N244 en N247 (Edam-Volendam)

  02 maart 2017

  Aanleg tijdelijke rotonde bij N244 en N247 (Edam-Volendam) De provincie Noord-Holland gaat de aansluiting van de N244 met de N247 (Edam-Volendam) aanpassen. Om het verkeer tijdens deze werkzaamheden door te kunnen laten rijden wordt eerst een tijdelijke rotonde aangelegd. Dit gebeurt van 7 tot en met 13 maart 2017. De N244 en N247 blijven bereikbaar voor het autoverkeer.

 • Werkzaamheden Franse Kampweg (N236) in Hilversum eind dit voorjaar weer van start

  02 maart 2017

  Werkzaamheden Franse Kampweg (N236) in Hilversum eind dit voorjaar weer van start De provincie Noord-Holland werkt sinds begin februari 2017 aan het onderhoud van de Franse Kampweg (N236) in Hilversum (tussen de Bussumergrindweg en de rotonde bij de nieuwe ‘-s Gravelandseweg). De fundering van de weg is opnieuw opgebouwd en de onderlagen asfalt zijn aangelegd. Door het koude weer kon de toplaag van het asfalt nog niet worden aangebracht en is vertraging opgelopen. De werkzaamheden worden aan het einde van het voorjaar afgerond.

 • Wie wordt de nieuwe busvervoerder in Noord-Holland Noord vanaf medio 2018?

  02 maart 2017

  Wie wordt de nieuwe busvervoerder in Noord-Holland Noord vanaf medio 2018? Tot vandaag konden vervoerders zich inschrijven voor de aanbesteding openbaarvervoerconcessie Noord-Holland Noord. Deze nieuwe concessie gaat in op 22 juli 2018 en is voor de duur van 10 jaar. In totaal hebben 4 bedrijven zich ingeschreven: Arriva, Connexxion, EBS en Syntus. De komende weken beoordeelt de provincie de ingediende biedingen zorgvuldig.

 • Blaricum treedt opnieuw toe tot project

  02 maart 2017

  Graven van een nieuwe poel Dinsdagavond 28 februari werd bekend dat de gemeenteraad van Blaricum in heeft gestemd met het opnieuw toetreden tot de stuurgroep HOV in ’t Gooi. Het project is zeer verheugd over deze doorbraak.