Aanmelden kan nog voor Dag van de Herbestemming 2017

De Dag van de Herbestemming vindt dit jaar plaats op donderdag 12 oktober.

Voor de achtste keer is er een speciale bijeenkomst waar herbestemming van monumenten in Noord-Holland centraal staat.  Dit jaar is het thema: Eigenaarschap – in de dynamiek van herbestemmen.

Op de Dag van de Herbestemming delen experts hun kennis en ervaringen over herbestemmingsvraagstukken. Er is aandacht voor crowdfunding, de toekomst van stolpboerderijen en religieus erfgoed. Thijs Meijer, procesmanager bij Bureau Marineterrein Amsterdam, staat stil bij de herbestemming van het Marineterrein. De Loods Herbestemming van de provincie Noord-Holland, Peter Oussoren, vertelt over ‘De waarde van erfgoed voor gebiedsontwikkeling’. Thijs Meijer en Peter Oussoren gaan in op de worsteling die (gedeeld) eigenaarschap met zich meebrengt. Zij belichten de mogelijkheden, maar ook de beperkingen bij het herbestemmen. Gedeputeerde Cultuur, Jack van der Hoek, opent de Dag van de Herbestemming. 

Dag van de Herbestemming 

Donderdag 12 oktober
inloop 12:45 uur | start 13.00 uur | borrel 17:00 uur
Honigfabriek, Zuideinde 74, Koog aan de Zaan

Meer informatie over het volledige programma en aanmelden vind je op de website

Oud slot van een celdeur.