Groene ideeën gezocht voor bedrijventerreinen

Bedrijvig Groen is een prijsvraag van de provincie Noord-Holland om bedrijventerreinen groener en aantrekkelijker te maken. Iedere Noord-Hollander met een groen idee voor bedrijventerreinen kan deze indienen bij de provincie. De drie beste ideeën worden op kosten van de provincie uitgevoerd.

Groen is belangrijk voor het welzijn van iedere Noord-Hollander. Je vindt het daarom overal in de provincie, zowel in natuurgebieden en parken als in achtertuinen, op balkons of langs wegen. Deze groene oases vormen belangrijke verbindingsroutes voor kleine dieren zoals vlinders en bijen. Ook Noord-Hollandse bedrijventerreinen kunnen hieraan bijdragen. Een moestuin naast het bedrijf of een bloeiende bloementuin om te pauzeren vormen nieuwe groene oases op ongebruikelijke plekken. Via groenere bedrijventerreinen helpt de provincie Noord-Holland mee aan het versterken van de biodiversiteit in de provincie.

Bedrijvig Groen is een prijsvraag voor elke Noord-Hollander met een groen idee voor bedrijventerreinen. De 3 beste ideeën worden beloond met een geldbedrag van € 1.500, € 1000, en € 500. Daarnaast wordt een subsidie beschikbaar gesteld om deze ideeën daadwerkelijk uit te voeren op een bedrijventerrein in Noord-Holland. De uitgevoerde ideeën dragen bij aan een groenere en leefbare provincie voor mens en dier.

Ideeën kunnen nog ingediend worden tot 1 november 2017 via dit aanmeldformulier.

Groene idee�n gezocht voor bedrijventerreinen