Kavelruil van 310 ha in Wieringermeer

Een ruil van 310 hectare grond. Daarover willen 10 boeren, de provincie Noord-Holland, het Rijk en Nuon afspraken maken. Het is de grootste kavelruil in het voormalige Wieringerrandmeergebied.

Update 17-10-2017:

10 agrariërs, de provincie, het Rijk en Nuon een kavelruilovereenkomst wilden daar op 18 oktober een kavelruilovereenkomst voor ondertekenen. Deze ondertekening is uitgesteld. Het Rijksvastgoedbedrijf wil nader onderzoek laten doen naar de bodemgesteldheid van kavels die zij aan- of verkoopt, waar puin is gebruikt bij de aanleg van dammen en paden.

Betere landbouwstructuur

Voor de ontwikkeling van het Wieringerrandmeer had de provincie Noord-Holland 550 hectare grond in bezit. De provincie zet deze grond in voor het verbeteren van de landbouwstructuur in de Kop van Noord-Holland. Na de kavelruil in de Wieringermeer blijft daar nog een derde van over. Met de ruil krijgen de betrokken landbouwbedrijven grotere en handigere kavels. Daarnaast maakt de ruil een windpark van Nuon mede mogelijk.

Kavelruil van 310 ha in Wieringermeer

Nieuwe mogelijkheden

Het Wieringerrandmeerproject heeft de mogelijkheden voor agrarische ondernemers in het gebied jarenlang beperkt. Dit project moest een impuls geven aan de Kop van Noord-Holland met de aanleg van een recreatiemeer en een groot aantal woningen. Nadat het project werd gestopt, is samen met de betrokken partijen een plan voor agrarische structuurverbetering opgesteld. Met de kavelruil ontstaan nu weer nieuwe mogelijkheden voor de agrarische bedrijven in het gebied.