Provincie Noord-Holland gaat voor verdere verduurzaming eigen organisatie

Een duurzaam Noord-Holland betekent ook een omslag naar een meer duurzame provinciale organisatie.

moderne windmolen tussen bollenvelden in bloei

De provincie Noord-Holland heeft een actieplan opgesteld waarin is vastgelegd welke ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen zij de komende jaren als organisatie wil realiseren.

De provincie Noord-Holland vindt verduurzaming erg belangrijk. De organisatie heeft de afgelopen jaren al geïnvesteerd in duurzame huisvesting maar ook in meer verantwoorde inkoop van goederen en diensten.
Jack van der Hoek, gedeputeerde Duurzaamheid en Inkoopbeleid: “De provincie Noord-Holland koopt jaarlijks voor ongeveer €350 miljoen euro in. Dat betekent dat we met een verantwoord inkoopbeleid invloed uit kunnen oefenen op verdere verduurzaming. We voldoen al aan de minimumeisen die het Rijk stelt aan duurzaam inkopen, maar het is nu tijd om een nieuwe stap te zetten om op een verantwoorde wijze meer maatschappelijke waarde te creëren met onze inkopen.”

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) kan bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en het realiseren van een circulaire economie. De provincie heeft in de afgelopen jaren al veel gerealiseerd op het gebied van MVI.  Zo zijn er tal van samenwerkingsverbanden en projecten waarbij MVI een belangrijke rol speelt, zoals bijvoorbeeld bij de in 2016 ondertekende Green Deal Duurzaam GWW, het programma Transitie Energie en Grondstoffen en de deelname aan het innovatieve project SolaRoad.

Jack van der Hoek: “De komende jaren wil de provincie bijvoorbeeld steeds vaker circulair en klimaatbewust gaan inkopen.  Dat betekent dat we vooral producten aanschaffen die geheel of gedeeltelijk van hernieuwbare grondstoffen zijn gemaakt. Ook gaan wij ons meer richten op innovatiegericht inkopen. We gaan onder andere meer innovatieve producten  aanschaffen en ondernemers helpen bij de verdere ontwikkeling ervan door op te treden als launching customer.”

Social return

Social return is ook onderdeel van het actieplan. Social return is het stellen van voorwaarden/verplichtingen aan opdrachtnemers om kansen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Jack van der Hoek: ”We passen social return nu al standaard toe bij Europese aanbestedingen van diensten en werken met een contractduur van langer dan 6 maanden. We zien dat social return de kans op werk vergroot voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het bijdraagt aan de economie en werkgelegenheid in de provincie. Opdrachtnemers kunnen mensen uit deze doelgroep in dienst nemen of hen voorbereiden op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt door het aanbieden van opleidingen, trainingen of stages.” 
Het actieplan MVI vloeit voort uit de ondertekening van het Manifest MVI op 8 december 2016.