Volg 9 oktober live PS-debat over koers omgevingsvisie

Provinciale Staten voeren maandag 9 oktober om 13.00 uur een richtinggevend debat over de koers van de omgevingsvisie.

Dit debat is live te volgen op de website van de provincie.

Als hulpmiddel voor het debat hebben Gedeputeerde Staten het discussiedocument ´Drie verhaallijnen op weg naar de koers NH2050´vrijgegeven. 3 invalshoeken (‘Gezond en veilig’, ‘Economisch duurzaam’, ‘Karakteristiek Noord-Holland’) die duidelijk laten zien dat niet alles met elkaar verenigbaar is en dat keuzes consequenties hebben. De grote opgaven economische transitie, energietransitie, verstedelijking, mobiliteit, klimaatverandering, gezonde leefomgeving en afname natuur staan in relatie met elkaar en moeten dan ook in samenhang worden bekeken. 

Het is niet de bedoeling dat er gekozen wordt tussen een van deze verhaallijnen. Ze zijn enkel bedoeld om de discussie te voeren. Het debat van 9 oktober is een opmaat naar 18 december wanneer Provinciale Staten besluiten over de koers van de Omgevingsvisie NH2050.

Basketbalveldje

Meer informatie over de omgevingsvisie staat op www.noord-holland.nl/omgevingsvisie.