Kijk digitaal waar nieuwe huizen in de MRA kunnen komen

De gemeenten en provincies in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben afspraken gemaakt over afstemming en programmering van de woningbouwopgave. Zij geven ook aan welke locaties de komende 4 tot 10 jaar beschikbaar komen om woningen te bouwen.

Waar deze locaties zijn, kun je  nu bekijken op een openbare kaart, de MRA-viewer woningbouw. Daarnaast zijn daarop onder meer milieucontouren en de locaties van OV-knooppunten weergegeven. De digitale kaart is ontwikkeld om als hulpinstrument te dienen voor de woningbouwopgave in de MRA.

Kaart MRA

Binnen de Metropool-regio werken de MRA-partners, 33 gemeenten en 2 provincies, samen om een economische sterke regio te zijn waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Om dit allemaal te bereiken is een MRA-Agenda met verschillende acties opgesteld voor de periode tot 2020. De zogeheten Monitor plancapaciteit die daaraan gekoppeld is, is dit jaar voor de gemeenten binnen de MRA uitgebreid om een zo compleet mogelijk en nauwkeurig beeld te krijgen van de (potentiële) woningbouwlocaties. Hierin zijn zowel ‘harde’ plannen, waar in principe direct gebouwd kan worden, als ‘zachte’ plannen meegenomen. Daaruit blijkt dat er tot 2040 ruimte is voor bijna 300.000 nieuwe woningen in het gebied.