Noord-Holland stopt overdracht aan de SP

De provincie Noord-Holland stopt met onmiddellijke ingang de overdracht van de staten- en onkostenvergoedingen voor Statenleden van de SP aan hun partij.

De SP is met de SP-statenleden een zogenaamde overeenkomst van cessie aangegaan. Op grond daarvan heeft de provincie tot nu toe de staten- en onkostenvergoedingen rechtstreeks betaalbaar gesteld aan de SP. Onlangs heeft de rechtbank Midden-Nederland geconcludeerd dat dergelijke cessie-overeenkomsten nietig zijn wegens strijd met de openbare orde. Door de cessie van deze vergoeding aan de politieke partij komt de onafhankelijke positie van de politieke ambtsdrager in gevaar. Gelet op deze uitspraak en het standpunt van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daarover, zal de provincie niet langer meewerken aan deze cessie-overeenkomst. 

De commissaris van de Koning, Johan Remkes, heeft de partijvoorzitter en de Noord-Hollandse Statenleden van de SP vandaag hiervan met een brief op de hoogte gesteld. Hij heeft de desbetreffende Statenleden verzocht hun bankgegevens aan de statengriffie op te geven, zodat de betaling van de vergoedingen voortaan rechtstreeks aan hen zelf kan worden gedaan. De Statenleden houden vanzelfsprekend de mogelijkheid de vergoeding geheel of gedeeltelijk aan de SP over te maken.