Asfaltboringen N239 tussen Nieuwe Niedorp en Lambertschaag 17 tot en met 19 januari

15 januari 2018

In vervolg op eerdere milieutechnische onderzoeken voert de provincie Noord-Holland van woensdag 17 januari tot en met vrijdag 19 januari asfaltboringen uit op diverse locaties op de N239 tussen Nieuwe Niedorp en Lambertschaag.

De werkzaamheden vinden plaats tussen 09.00 uur en 15.00 uur op de rijbaan van de N239 en op het naastgelegen (brom-)fietspad. Het verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid. Ter hoogte van de werkzaamheden geldt een snelheidsbeperking naar 50 km/u.

Situatiekaartje asfaltboringen N239 van 17 tot en met 19 januari 2018

Geringe hinder

De onderzoeken vinden overdag plaats. Weggebruikers en (brom-)fietsers ondervinden geringe hinder; de weg en het (brom-)fietspad blijven normaal toegankelijk. Het verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid. 

De N239 is de provinciale weg die loopt vanaf de N242 Nieuwe Niedorp tot de N240 Medemblik. De provincie is gestart met de voorbereidingen voor het groot onderhoud op het weggedeelte van de N239 tussen rotonde ’t Hoefje (Oude Provincialeweg) in Nieuwe Niedorp door Opmeer (Westfriesedijk) tot de aansluiting op de A7 (Dijkweg) bij Lambertschaag. Om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en de doorstroming te verbeteren vindt naast groot onderhoud ook herinrichting van de provinciale weg plaats.

Meer informatie 

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Uitgelicht