Bermverlaging provinciale wegen van 15 januari tot en met 2 februari

De provincie Noord-Holland verricht van 15 januari tot en met 2 februari 2018 werkzaamheden aan de bermen langs de N241 tot en met de N244 en de N512. De bermen worden verlaagd om de wateroverlast te verhelpen en daarmee de veiligheid van de weggebruikers te borgen.

Als de weersomstandigheden het toelaten vinden de werkzaamheden plaats op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur:

  • N244 maandag 15 tot en met woensdag 17 januari
  • N243 donderdag 18 tot en met donderdag 25 januari 
  • N512 vrijdag 26 januari
  • N242 maandag 29 januari
  • N241 dinsdag 30 januari tot en met vrijdag 2 februari

Het verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid via een rijdende afzetting. De provincie stelt alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te voorkomen. 

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail naar het Servicepunt. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via Twitter (@ProvincieNH) of via de website van gebiedscontractmiddennoord .