Provinciale cofinanciering mogelijk bij EFRO-programma’s

12 januari 2018

Bij een aanvraag voor de Europese EFRO-programma’s Kansen voor West2 en INTERREG kan provinciale cofinanciering worden aangevraagd. Aanvragen kan vanaf 15 januari.

De provinciale cofinanciering is bedoeld om de kansen te vergroten van Noord-Hollandse instellingen en bedrijven bij Europese projectaanvragen. Hierdoor kunnen deze instellingen en bedrijven beter gebruik maken van de Europese subsidiemogelijkheden.

Projecten moeten innovatie in het MKB stimuleren of zich richten op duurzaamheid. Daarnaast moeten projecten aansluiten bij de Noord-Hollandse beleidskaders, zoals de Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019, de Watervisie 2016-2021 (pdf) en de Beleidsagenda Energietransitie Noord-Holland 2016-2020.

Vanaf 15 januari 2018 is ook het Innovatieloket bij Kansen voor West2 voor Noord-Holland opengesteld. Er is € 5 miljoen beschikbaar.

Meer informatie

Voor informatie over Europese subsidies en de cofinanciering kunt u mailen naar Europesesubsidies@noord-holland.nl

Op de pagina Subsidieregelingen staat meer informatie over het aanvragen van cofinanciering. Informatie over de EFRO-programma’s staat op de websites Kansen voor West2 en Interreg (RVO.nl)