Werkzaamheden Provincialeweg Venhuizen (N506) op 9 januari 2018

08 januari 2018

De provincie Noord-Holland verricht werkzaamheden op dinsdag 9 januari 2018 op de N506 in Venhuizen. De provincie vervangt hier een lichtmast ter hoogte van de kruising met de Markerwaardweg.

De werkzaamheden vinden plaats op dinsdag 9 januari tussen 09.00 en 15.00 uur. Het verkeer van Enkhuizen richting Hoorn zal langs de werkzaamheden geleid worden. De provincie stelt alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via de website van Gebiedscontract Midden Noord of Twitter.