Burgemeestersvacatures

Een van taken van de commissaris van de Koning (CvdK) als Rijksorgaan is het bewaken van een ordelijk verloop van de benoemingprocedure van burgemeesters.

De commissaris heeft gesprekken met de sollicitanten en maakt uit het aantal sollicitanten een selectie ten behoeve van de vertrouwenscommissie en heeft met deze commissie overleg. De CvdK brengt aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties advies uit over het verloop van de burgemeestersprocedure, mede op basis van de gehouden sollicitatiegesprekken en overleggen met de vertrouwenscommissie.

Er zijn op dit moment geen burgemeestersvacatures.