Bibob-onderzoek

Als u een vergunning of subsidie aanvraagt of meedoet aan een aanbesteding, kan de provincie een onderzoek doen naar de integriteit van uw onderneming.

Als u een vergunning of subsidie aanvraagt of meedoet aan een aanbesteding, kan de provincie een onderzoek doen. Met dit onderzoek controleert de provincie de integriteit van uw onderneming en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn. Zo onderzoekt de provincie of de kans groot is dat de vergunning, subsidie of aanbesteding wordt misbruikt voor bijvoorbeeld het witwassen van geld.

De provincie kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft of de aanbesteding al gewonnen heeft, kan de provincie uw onderneming nog onderzoeken.

Als de provincie na het eigen onderzoek nog twijfels heeft, kan zij het Bureau Bibob vragen een onderzoek te doen.

Blijkt uit het onderzoek dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw onderneming omgaat? Dan kan de provincie de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken.

Voorwaarden

De provincie kan de achtergrond van een ondernemer of van een bedrijf in een aantal gevallen onderzoeken. Bijvoorbeeld:

  • bij de aanvraag van een vergunning of subsidie of als u deze al heeft
  • bij aanbestedingen door de provincie in de sectoren bouw, milieu en ICT
  • bij de aanvraag van een omgevingsvergunning bijvoorbeeld op het gebied van afval of vuurwerk
  • bij vastgoedtransacties waarbij de provincie als partij betrokken is 

U vult een vragenformulier in en stuurt deze naar de provincie. Dit vragenformulier bestaat onder andere uit vragen over integriteit. U verklaart dat u het formulier naar waarheid heeft ingevuld.

Aanpak

De provincie doet eerst een eigen onderzoek. Daarna kan de provincie het Landelijk Bureau Bibob inschakelen. Het Bureau zal dan onderzoeken of uw bedrijf een integere partij is voor de provincie. Na afloop stuurt het Bureau een advies naar de provincie. De provincie neemt het advies mee in haar besluit.

Meer informatie

Contact

De provincie vraagt u een Bibob-vragenformulier in te vullen. Besluit de provincie om het Landelijk Bureau Bibob een uitgebreid integriteitsonderzoek te laten doen? Dan krijgt u daarvan bericht.

Bezwaar & beroep

Bezwaar indienen tegen een vervolgonderzoek door het Landelijk Bureau Bibob is niet mogelijk.

Uitgelicht