Evenementen op of aan het water

Korte (sport)evenementen in, aan of boven een provinciale vaarweg meldt u bij de provincie. Korte evenementen zijn onder andere sprietlopen, paalvechten en kanowedstrijden. Een melding is voldoende als er geen gevaar bestaat voor de veiligheid en voor het vlotte verloop van de scheepvaart. U vraagt toestemming als er kans bestaat dat de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart wel in gevaar komt door het evenement. Dit doet u ook als er hinder of gevaar voor de scheepvaart kan bestaan door zwemmende mensen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een melding zijn ondere andere:

  • U wilt een kortdurend evenement organiseren in, aan of boven een provinciale vaarweg.
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie.
  • De veiligheid en het vlotte verloop van de scheepvaart wordt niet in gevaar gebracht.

U moet toestemming aanvragen als de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar komt. Als uitgangspunt kunt u aanhouden dat u toestemming krijgt wanneer het evenement buiten de scheepvaarttijden plaatsvindt.

Wetten

  • Binnenvaartpolitiereglement

Aanvraag

U doet de melding of verzoek om toestemming bij de provincie. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Verkeersmanagement

Adresgegevens

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)

Formulieren

Uitgelicht