Aan- en verkoop

De provincie heeft vastgoed in haar bezit. Dit wordt in eerste instantie gebruikt voor eigen huisvesting en provinciale doelen, zoals wegen en natuur. Daarnaast wordt er vastgoed verkocht op basis van het grondbeleid. De provincie koopt ook aan voor maatschappelijke doelen.

Aankopen (verwerving)

Als de provincie vastgoed aankoopt, handelt zij als redelijk handelend koper. Dit wil zeggen dat de marktwaarde het uitgangspunt is. Als het maatschappelijk belang groot is, dan kan de provincie in het uiterste geval overgaan op een onteigeningsprocedure. 

Te koop

Op dit moment staan de volgende gronden en gebouwen te koop.

Bedrijfsruimte / Woning Florapark 6 te Haarlem
Bedrijfsruimte/ Woning Florapark 6 te Haarlem

Binnenkort in de verkoop

Binnenkort komen de volgende gronden en gebouwen te koop. In het Overzicht van onroerend goed (zie onder 'Documenten') dat binnenkort in de verkoop komt vindt u meer informatie en contactpersonen.

  • Hippolytushoeverweg 7 te Slootdorp
  • Hippolytushoeverweg 9 te Slootdorp