Nieuws

 • Wijzigingen PRV ter inzage

  08 januari 2018 Wijzigingen PRV ter inzage Afbeelding Op 18 april 2017 besloten Gedeputeerde Staten (GS) een aantal artikelen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) te wijzigen.
 • Provinciale Staten stellen Koers NH2050 definitief vast

  22 december 2017 Provinciale Staten stellen Koers NH2050 definitief vast Op 18 december 2017 hebben Provinciale Staten (PS) de Koers NH2050 definitief vastgesteld. Een mijlpaal in het proces naar de omgevingsvisie.
 • Gemeente Oostzaan mag niet bouwen in groene bufferzone

  21 december 2017 Gemeente Oostzaan mag niet bouwen in groene bufferzone De provincie Noord-Holland heeft de gemeente Oostzaan laten weten niet akkoord te gaan met de plannen om twee woningen toe te staan in de bufferzone, het groene gebied van de Randstad. Bouwen in een bufferzone is alleen toegestaan onder strenge voorwaarden, waar nu niet aan wordt voldaan.
 • Verkoop Crailo getekend

  21 december 2017 Gebouw Crailo 2 Met een handtekening van de verkopende provincie Noord-Holland en de kopende drie gemeenten Laren, Gooise Meren en Hilversum is vanochtend de aankoop bekrachtigd van Crailo.
 • Provincie geeft ruimte aan prachtlandschap

  20 december 2017 Provincie geeft ruimte aan prachtlandschap Wat zijn typische kenmerken van het landschap in de provincie Noord-Holland? En hoe zorg je er voor dat die ook in de toekomst behouden blijven?
 • Wat te doen met die lege stal?

  14 december 2017 Wat te doen met die lege stal? Met name in het noorden van Noord-Holland komen steeds meer gebouwen van boerenbedrijven leeg te staan.
 • Ruim 7 miljoen voor woningbouw Noord-Holland

  13 december 2017 Ruim 7 miljoen voor woningbouw Noord-Holland De provincie Noord-Holland stelt ruim 7 miljoen euro beschikbaar voor het versnellen van woningbouw in de provincie.
 • Provincie onderzoekt beleving van stationsgebieden

  01 december 2017 Provincie onderzoekt beleving van stationsomgeving In de komende weken voert de provincie een belevingsonderzoek uit in de directe omgeving van alle 60 treinstations in Noord-Holland.
 • Koers omgevingsvisie Noord-Holland: balans tussen economische groei en leefbaarheid

  29 november 2017 Provincie Noord-Holland helpt 45-plussers aan een baan De provincie Noord-Holland heeft een hoog welvaarts- en welzijnsniveau. Om deze ook voor de toekomst veilig te stellen is een goede balans nodig tussen economische groei en leefbaarheid.
 • Kustpact uitgewerkt, zones strand in kaart gebracht

  03 november 2017 Kustpact uitgewerkt, zones strand in kaart gebracht Bestuurders van verschillende overheden, natuurorganisaties, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en ondernemersorganisaties hebben samen afspraken geformuleerd over de toekomst van de kust.
 • Groene ideeën gezocht voor bedrijventerreinen

  18 oktober 2017 Groene ideeën gezocht voor bedrijventerreinen Bedrijvig Groen is een prijsvraag van de provincie Noord-Holland om bedrijventerreinen groener en aantrekkelijker te maken. Iedere Noord-Hollander met een groen idee voor bedrijventerreinen kan deze indienen bij de provincie. De drie beste ideeën worden op kosten van de provincie uitgevoerd.
 • Kavelruil van 310 ha in Wieringermeer

  11 oktober 2017 Kavelruil van 310 ha in Wieringermeer Een ruil van 310 hectare grond. Daarover willen 10 boeren, de provincie Noord-Holland, het Rijk en Nuon afspraken maken. Het is de grootste kavelruil in het voormalige Wieringerrandmeergebied.
 • PS vergaderen over Noord-Holland in 2050

  10 oktober 2017 PS vergaderen over Noord-Holland in 2050 Tijdens de extra vergadering van Provinciale Staten (PS) op 9 oktober over de omgevingsvisie hebben alle politieke partijen aangegeven hoe de provincie er uit moet zien in 2050.
 • Bijna 17 miljoen voor aantrekkelijke en toegankelijke stationsgebieden

  05 oktober 2017 Bijna 17 miljoen voor aantrekkelijke en toegankelijke stationsgebieden Stationsgebieden in Noord-Holland aantrekkelijker en beter toegankelijk maken. Daarvoor stellen Gedeputeerde Staten bijna 17 miljoen beschikbaar.
 • Volg 9 oktober live PS-debat over koers omgevingsvisie

  04 oktober 2017 Volg 9 oktober live PS-debat over koers omgevingsvisie Provinciale Staten voeren maandag 9 oktober om 13.00 uur een richtinggevend debat over de koers van de omgevingsvisie.
 • Pilot Buitenpoorten brengt het landschap dichterbij

  20 september 2017 Pilot Buitenpoorten brengt het landschap dichterbij Slimme marketing en een goed ruimtelijk ontwerp zorgen voor meer bezoekers aan natuur- en recreatiegebieden in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is de belangrijkste uitkomst van de ‘pilot Buitenpoorten’.
 • Provincie verduidelijkt regelgeving zonneparken

  19 september 2017 Provincie verduidelijkt regelgeving zonneparken De kaders voor de aanleg van zonneparken zijn aangescherpt door de provincie. Voor het bouwen van zonneparken in Noord-Holland is verduidelijkt dat zonneparken ook naast dorpslinten ontwikkeld kunnen worden.
 • Raad van State: Beroep windpark Midwoud ongegrond

  13 september 2017 Raad van State: Beroep windpark Midwoud ongegrond Op 17 november 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten de aanvraag afgewezen voor een omgevingsvergunning voor de realisering van 6 windturbines op de locatie ten westen van de dorpskern Midwoud tussen de Broerdijk en de Oosterstraat in de gemeente Medemblik. Engie heeft hiertegen beroep aangetekend bij de Raad van State.
 • Windpark Westfrisia mag worden gebouwd

  13 september 2017 Windpark Westfrisia mag worden gebouwd De Raad van State heeft de beroepen tegen de bouw van windpark Westfrisia deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaard. Het windpark, dat bestaat uit vijf turbines, mag worden gebouwen langs de Westfrisiaweg (N302) nabij Zwaagdijk in de gemeente Medemblik.
 • De provincie Noord-Holland coördineert besluiten versterking Markermeerdijken

  06 september 2017 De provincie Noord-Holland coördineert besluiten versterking Markeermeerdijken De provincie Noord-Holland coördineert de besluiten die nodig zijn voor de vergunningen en ontheffingen voor het project versterking Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. Dit gebeurt op verzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).
 • Ruimte voor grootschalig zonnepark Groene Hoek

  31 augustus 2017 Ruimte voor grootschalig zonnepark Groene Hoek In de gemeente Haarlemmermeer kan een omvangrijk zonnepark worden gerealiseerd. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben de Groene Hoek, waar een zonnepark van 50 hectare wordt aangelegd, daarvoor aangewezen als zogenaamd stimuleringsgebied voor zonne-energie.
 • Landschapstriënnale van start

  30 augustus 2017 Landschapsfestival van start Natuur en landschap staat de hele maand september in de schijnwerpers met ruim 50 activiteiten. Met de komst van de eerste Landschapstriënnale in Noord-Holland in Park21, kan iedereen er vanaf zaterdag 2 september terecht die meer wil weten over het landschap van nu en later. Een maand vol excursies, tentoonstellingen, debatten, hapjes en drankjes. Voor jong en oud.
 • GS geven discussiedocument koers omgevingsvisie vrij

  24 augustus 2017 GS geven discussiedocument koers omgevingsvisie vrij Gedeputeerde Staten (GS) hebben het ‘Discussiedocument; 3 verhaallijnen op weg naar de Koers NH2050’ vrijgegeven dat Provinciale Staten (PS) moet helpen de koers te bepalen voor de Omgevingsvisie NH2050.
 • Overeenstemming over voorwaarden overname Crailo

  Overeenstemming over voorwaarden overname Crailo De colleges van de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren hebben in beginsel overeenstemming bereikt met de provincie Noord-Holland over de voorwaarden voor de overname van het Crailo-terrein.
 • Aantal inwoners Noord-Holland stijgt naar 3,2 miljoen in 2040: 212.000 woningen nodig

  28 juni 2017 Aantal inwoners Noord-Holland stijgt naar 3,2 miljoen in 2040: 212.000 woningen nodig De bevolking in Noord-Holland groeit van 2,8 miljoen inwoners in 2017 naar bijna 3,2 miljoen in 2040. Het grootste deel van de groei zit in het zuiden van de provincie; vooral in en rondom Amsterdam neemt de bevolking fors toe. Tegelijkertijd vergrijst de bevolking in de hele provincie. Ook het aantal huishoudens neemt hierdoor toe, dit zorgt voor een groei van de woningbehoefte van 212.000 woningen.
 • Nieuw stationsplein voor Zandvoort

  16 juni 2017 Nieuw stationsplein voor Zandvoort Gedeputeerde Geldhof heeft op 16 juni 2017 samen met wethouder Bluijs het nieuwe stationsplein in Zandvoort geopend. De verbetering van het Stationsplein is een onderdeel van het project Entree Zandvoort.
 • Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling brengt Jaarverslag 2016 uit

  29 mei 2017 Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling brengt Jaarverslag 2016 uit Opsomming Schaalvergroting in de landbouw, bebouwing in dorpslinten, windenergie en de waarde van cultuurhistorie. Dit waren in 2016 belangrijke onderwerpen en aandachtspunten als het gaat om ruimtelijke plannen, zo blijkt uit het Jaarverslag 2016 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO).
 • Laatste wijzigingsronde PRV eerste helft 2018

  19 april 2017 Laatste wijzigingsronde PRV eerste helft 2018 Op 18 april 2017 besloten GS tot een laatste wijzigingsronde van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Belangrijkste argument is dat de PRV van kracht blijft tot de Omgevingsverordening in werking treedt (medio 2019) en de provincie voor die periode haar ruimtelijke regelgeving voor veertien onderwerpen actueel wil houden.
 • Plan nieuwe stationsgebied Hilversum

  14 april 2017 Plan nieuwe stationsgebied Hilversum Het stedenbouwkundig plan van het Stationsgebied van station Hilversum werd op 10 april aan de stad gepresenteerd. Het stedenbouwkundig plan werd gemaakt door het bureau de Zwarte Hond in samenwerking met OKRA en in afstemming met partijen als NS, ProRail, Connexxion en ondernemers.
 • Leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied geeft inzicht in woonbeleving en overlast

  13 april 2017 Leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied geeft inzicht in woonbeleving en overlast De haven en industrie van het Noordzeekanaalgebied is van zeer beperkte invloed op de leefbaarheid van de woonomgeving.
 • 220.000 extra woningen nodig in Noord-Holland

  11 april 2017 220.000 extra woningen nodig in Noord-Holland Steden hebben een grote aantrekkingskracht. De verwachting is dat ruim 65% van de wereldbevolking in 2050 in steden woont. Ook in Noord-Holland zien we die trend.
 • ‘De Noord-Hollandse kust is van ons allemaal’

  07 april 2017 ‘De Noord-Hollandse kust is van ons allemaal’ Balans tussen rust en reuring. Daar gaat het om bij het Toekomstperspectief Noord-Hollandse kust. Tijdens de afsluiting van de eerste dag van de Landelijke Stranddagen op 6 en 7 april vertelde gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland Joke Geldhof hier meer over.
 • Provincie geeft agrarische bedrijven ruimte voor groei

  06 april 2017 Provincie geeft agrarische bedrijven ruimte voor groei Om ruimte voor groei te bieden aan agrarische bedrijven wil de provincie in heel Noord-Holland maximaal 2 ha aan bebouwing per bedrijf toestaan.
 • Ontwerp-vergunningen voor windparken Spuisluis en Ferrum vastgesteld

  15 maart 2017 Ontwerp-vergunningen voor windparken Spuisluis en Ferrum vastgesteld Gedeputeerde Staten hebben de ontwerp-vergunningen en de ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen (VVGB) vastgesteld voor de windparken Ferrum en Spuisluis in Velsen. De stukken liggen van 23 maart t/m 4 mei 2017 ter inzage.
 • Een cacao-hotel bij de Zaanse Schans?

  03 maart 2017 opsomming cacao Een cacao-hotel bij station Zaandijk Zaanse Schans. Het station als startpunt voor een ‘Old and new Dutch route’. En de claim: ‘high tech sinds mensenheugenis’. Deze ideeën komen naar voren bij een onderzoek naar de identiteit van Koog Zaandijk met de methode Identity Matching. De provincie onderzoekt of deze methode bruikbaar is bij knooppuntontwikkeling.
 • Gezonde leefomgeving het belangrijkst voor Noord-Hollanders

  28 februari 2017 Gezonde leefomgeving het belangrijkst voor Noord-Hollanders De provincie Noord-Holland heeft een onderzoek laten doen onder 1.586 Noord-Hollanders. Een gezondere leefomgeving, voldoende werkgelegenheid en voldoende woningen in de stad voor iedereen vinden Noord-Hollanders het belangrijkst als ze aan het jaar 2050 denken.
 • Praat mee over de toekomst van jouw Noord-Holland

  28 februari 2017 Praat mee over de toekomst van jouw Noord-Holland De provincie Noord-Holland wil van jou weten wat jij onmisbaar vindt aan Noord-Holland. Nu en in de toekomst. Daarom start de provincie vandaag een campagne. Daarin kan iedereen meepraten op www.jouwnoord-holland.nl. Maar ook tijdens verschillende bijeenkomsten in Noord-Holland.
 • Start verkenning ruimtelijke kansen langs Schiphollijn

  23 februari 2017 Eerste verkenning 2 De provincie is met verschillende partijen gestart met de verkenning naar de kansen voor de inrichting van stationsgebieden langs de Schipholcorridor. Het gaat om stations op de treinverbinding tussen Leiden, Schiphol, Amsterdam Zuid en Lelystad. Langs dit spoortraject spelen diverse uitdagingen op het gebied van mobiliteit, bebouwing en groen.De komende periode worden de uitdagingen in kaart gebracht, bepaald welke keuzes moeten worden gemaakt en wat dat betekent voor de verschillende stationsomgevingen.
 • Meer ruimte voor zonneparken rond Amsterdam

  08 februari 2017 Meer ruimte voor zonneparken rond Amsterdam Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland willen meer mogelijkheden voor zonne-energie en gaan onderzoeken welke locaties geschikt zijn voor grotere zonneparken rondom Amsterdam.
 • Beoogd partner voor realisatie Zuidasdok bekend

  19 januari 2017 Beoogd partner voor realisatie Zuidasdok bekend ZuidPlus, de combinatie Heijmans, Fluor en Hochtief is als winnaar uit de bus gekomen in de aanbesteding van het project Zuidasdok. Zuidasdok is een gezamenlijk project van de gemeente Amsterdam, ProRail en Rijkswaterstaat. Zuidasdok omvat onder meer het verbreden en gedeeltelijk ondergronds brengen van de A10 Zuid en de realisatie van het vernieuwde station Amsterdam Zuid.
 • Provincie tekent Nationale Kustpact

  18 januari 2017 Provincie tekent Nationale Kustpact Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stemmen in met het Nationale Kustpact dat op initiatief van de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz-van Haegen, is opgesteld.
 • Bezoek minister Blok aan zelfbouwprojecten

  18 januari 2017 Bezoek minister Blok aan zelfbouwprojecten Minister Blok bezocht 16 januari samen met gedeputeerde Geldhof twee collectieve zelfbouwprojecten, ‘AQUAradius’ in Hoofddorp en ‘Klussen op de Klarenstraat’ in Amsterdam.

Uitgelicht