Openbaar vervoer

In Noord-Holland moet iedereen overal kunnen komen. Op veelgebruikte routes zorgt de provincie voor snel, betrouwbaar en frequent openbaar vervoer. Op andere plekken is maatwerk nodig.

Hiervoor werkt de provincie nauw samen met gemeenten, (deel)regio’s en vervoerders.

Omleidingen ov

Bij wegwerkzaamheden wordt altijd rekening gehouden met de doorstroming van het openbaar vervoer. Kijk voor actuele omleidingen op www.connexxion.nl

Vervoerdersbedrijven

De provincie verleent concessies – het exclusieve recht om openbaar vervoer te mogen verzorgen – in de volgende gebieden. :

  • Noord-Holland Noord (concessie loopt tot medio 2018)
  • Haarlem-IJmond (concessie loopt tot medio 2027)
  • Gooi- en Vechtstreek (concessie loopt tot medio 2019)

De Wet Personenvervoer 2000 verplicht de provincie om het openbaar vervoer met een procedure van openbare aanbesteding in de markt te zetten. Het stad- en streekvervoer in een gebied kan daarna alleen verricht worden door vervoerders aan wie een concessie is verleend. Op dit moment is Connexxion de vervoerder in deze gebieden.

Klachten

Een klacht over een vervoerder kunt u indienen bij het vervoerbedrijf. Als het vervoerbedrijf uw klacht niet naar tevredenheid behandelt, kunt u het OV-loket inschakelen. Deze onafhankelijke organisatie helpt reizigers met klachten over het OV. Klachten indienen kan via het klachtenformulier.

Reizigersbelangen

In het Regionaal Overlegorgaan Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer (ROCOV) zijn verschillende belangenorganisaties op het gebied van openbaar vervoer verenigd. Namens de reizigers adviseert Rovov-NH de provincie. De provincie Noord-Holland en de vervoerders zijn wettelijk verplicht alle voorgenomen wijzigingen van tarieven, routes en dienstregelingen aan het Rocov-NH voor te leggen en met deze adviezen rekening te houden.

Hoogwaardig openbaar vervoer

De provincie investeert in hoogwaardige vormen van openbaar vervoer. Zoals buslijnen, voorzieningen voor fietsenstallingen, duurzaam meubilair en de toegankelijkheid van bushaltes. De toegankelijkheid van de bushaltes in Noord-Holland vind u op www.pnh.haltescan.nl. De website is ook te gebruiken door blinden en slechtzienden die beschikken over eigen auditieve ondersteuning. www.pnh.haltescan.nl geeft daarnaast aan welke voorzieningen er bij de haltes zijn, zoals een overdekte wachtruimte, een fietsenstalling of een zitgelegenheid. De Haltescan is tevens beschikbaar als App voor iPhone en iPad.

HOV in ‘t Gooi

Op verschillende manieren wordt het ov-netwerk in ’t Gooi verbeterd. Voor meer informatie, zie: HOV in ’t Gooi.

HOV Schiphol-Oost

Begin 2016 start de aanleg van een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding (HOV) tussen Schiphol-Oost en Schiphol-Rijk. Voor meer informatie, zie: HOV Schiphol Oost.

HOV Velsen

Momenteel wordt er gewerkt aan een hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen IJmuiden en Haarlem. Voor meer informatie, zie: HOV Velsen.

R-net

R-net is een keurmerk voor frequent, stipt en comfortabel openbaar vervoer in de Randstad. Verschillende overheden en vervoerders werken samen om steeds meer R-netlijnen te creëren. De bussen van R-net zijn herkenbaar aan hun rode kleur en logo, rijden vaak over speciale busbanen en hebben daardoor minder last van overig verkeer. De haltes zijn voorzien van elektronische displays met aankomsttijden, duurzaam meubilair en fietsstallingen.

Buurtbus

Buurtbussen rijden al jaren als extra dienst naast het reguliere busvervoer dat door Connexxion wordt aangeboden. Buurtbussen zijn een openbare vervoersdienst die op vrijwillige basis wordt aangeboden dóór mensen uit de regio, vóór mensen uit de regio. Buurtbusverenigingen kunnen bij de provincie subsidie aanvragen voor buurtbusprojecten. Lees meer over de buurtbussen in Noord-Holland.

Ov-taxi

Sinds januari 2016 is de regiotaxi in Zuid-Kennemerland/IJmond alleen bestemd voor reizigers met een wmo-indicatie. Reizigers zónder indicatie kunnen reizen met de (buurt)bus. Sinds januari 2016 verzorgen de instellingen voor dagbesteding zelf het vervoer. De Wet Langdurige Zorg (Wlz) vergoedt dit.

Gemeenten in de regio Noord-Kennemerland verzorgen per 1 januari 2016 het WMO-vervoer. De regiotaxi in dit gebied is gestopt.