Bereikbaarheid

De busbaan is toe aan groot onderhoud. Zo worden de voegovergangen vervangen, de openbare verlichting vernieuwd en wordt nieuw asfalt gelegd. De provincie doet dit, zodat de busbaan gereed is voor de toekomst en er ook de komende jaren zonder problemen gebruik van kan worden gemaakt.

De werkzaamheden vinden niet gelijktijdig plaats, waardoor u op verschillende momenten hinder kunt ondervinden. Zo kunt u zien en horen wat er aan de busbaan gebeurt en mogelijk geluidsoverlast ervaren. Doordat kruispunten worden afgesloten en de bussen op de gewone rijbaan rijden, bent u mogelijk langer onderweg om uw bestemming te bereiken. En omdat de bussen een andere route rijden, komen haltes te vervallen en kan uw reistijd toenemen.

Werkzaamheden aan de busbaan

In onderstaande infographic vindt u een overzicht van de vervallen haltes en de alternatieve route. Connexxion zorgt voor de juiste informatie om uw reis op een zo soepel mogelijke manier te laten verlopen. De meest actuele reisinformatie en eventuele wijzingen in de dienstregeling kunt u terugvinden op www.connexxion.nl/busbaan300.

 

Werkzaamheden Busbaan

Er wordt gedurende 4 fases gewerkt aan de busbaan. Op verschillende punten kunt u mogelijk hinder ondervinden. Meer informatie vindt u in de factsheets per fase.

Werkzaamheden aan verschillende kruispunten

Gedurende deze fases worden verschillende kruispunten van wegen die kruisen met de busbaan voor enige tijd afgesloten. Hier vindt u de afgesloten kruispunten. Binnenkort vindt u hier ook de omleidingsroutes.

Werkzaamheden kruispunten

Uitgelicht