Over het project

De N518 loopt van Monnickendam (rotonde Graaf Willemlaan) tot Marken. De N518 is volgens de wegencategorisering aangewezen als erftoegangsweg (ETW). Omdat de N518 de enige verbinding naar Marken is, onoverzichtelijke bochten heeft en er ook openbaar vervoer overheen rijdt, wordt de weg ingericht als gebiedsontsluitingsweg (GOW).

Er komt een inhaalverbod op de N518. Wel blijft het op plekken met voldoende zicht mogelijk om landbouwverkeer in te halen. Ook is het niet meer toegestaan dat fietsers in de wintermaanden op de N518 fietsen. Het handhaven van de maximumsnelheid van 80 km/uur zal 1 jaar na oplevering worden geëvalueerd. Mocht uit de monitoring blijken dat de verkeersveiligheid in het geding is, zal alsnog besloten worden de maximumsnelheid te verlagen naar 60 km/uur.

In eerste instantie was het voornemen om de onderhoudswerkzaamheden in 2016 uit te voeren. Toen is onderzocht of er gelijktijdig aanvullende maatregelen meegenomen kunnen worden om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren, zoals het verlagen van de maximumsnelheid. In februari 2016 heeft provincie Noord-Holland in nauw overleg met de Eilandraad Marken en gemeente Waterland besloten dat de maximumsnelheid op de N518 (Monnickendam-Marken) 80 km/uur blijft. 

Uitgelicht