Bodem en ondergrond

Bodem en ondergrond bepalen of een plek geschikt is voor bijvoorbeeld woningbouw of een waterberging.

De eigenschappen van de bodem en ondergrond bepalen of een plek geschikt is voor bijvoorbeeld woningbouw of de aanleg van een waterberging. De provincie kijkt daarom bij het opstellen van ruimtelijke plannen altijd naar de samenstelling van de bodem. De uitgangspunten van het provinciale beleid zijn te vinden in de Verkenning ondergrondvisie Noord-Holland.

Bodem in kaart

De interactieve kaart met bodemeigenschappen verduidelijkt belangrijke bodemeigenschappen voor ruimtelijke plannen.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Holland, telefoon: 0800 - 0200 600 of email: servicepunt@noord-holland.nl.