Nieuws

 • Rond zomer duidelijkheid aanpassingen Versterkingsplan Markermeerdijken

  15 februari 2018 Rond zomer duidelijkheid aanpassingen Versterkingsplan Markermeerdijken Tegen de documenten die ter inzage hebben gelegen om de ‘Versterking Markermeerdijken’ mogelijk te maken, zijn 140 zienswijzen ingediend. De zienswijzen worden bestudeerd en beantwoord.
 • Tweede Informatieavond bodemverontreiniging Dammerweg Nederhorst den Berg

  18 januari 2018 Tweede Informatieavond bodemverontreiniging Dammerweg Nederhorst den Berg Dinsdagavond 23 januari van 19.45 uur tot 21.00 uur organiseert de provincie een tweede informatiebijeenkomst over de bodemverontreiniging langs de Dammerweg. De bijeenkomst vindt plaats in Het Spiegelhuys, Dammerweg 3 te Nederhorst den Berg. Inloop vanaf 19.15 uur.
 • Waterkever en hermelijn profiteren van natuurlijke oevers

  03 januari 2018 Waterkever en hermelijn profiteren van natuurlijke oevers Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen bijna € 700.000 beschikbaar voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in en langs provinciale vaarwegen in Noord-Holland. De aanleg van deze oevers is goed voor de waternatuur, de waterkwaliteit en de natuur op het land. Met het bedrag kan een flink deel van de aanleg van de in kaart gebrachte oevers worden bekostigd.
 • Provincie Noord-Holland en Hilversum sluiten Package deal over verontreinigd grondwater

  15 december 2017 Provincie Noord-Holland en Hilversum sluiten Package deal over verontreinigd grondwater De provincie Noord-Holland neemt de verantwoordelijkheid en het beheer over van meerdere verontreinigingen van het grondwater in Hilversum.
 • Markermeerdijken klaar voor inspraak

  07 december 2017 Markermeerdijken klaar voor inspraak De provincie Noord-Holland legt de besluiten die nodig zijn voor de vergunningen en ontheffingen voor het project “Versterking Markermeerdijken Hoorn en Amsterdam” ter inzage.
 • Provincie pakt vervuilde gronden aan

  23 november 2017 Provincie pakt vervuilde gronden aan De provincie Noord-Holland pakt al jaren vervuilde gronden aan door deze te saneren.
 • Waterbestendig Westpoort: regio minder kwetsbaar voor gevolgen overstromingen

  26 oktober 2017 Waterbestendig Westpoort: regio minder kwetsbaar voor gevolgen overstromingen Bewustwording, het beperken van de omvang van een ramp en het robuust inrichten van een gebied. Dat zijn de belangrijkste onderdelen om er voor te zorgen dat Westpoort met al haar vitale en kwetsbare functies het beste kan worden beschermd tegen de gevolgen van een overstroming.
 • Samen sterk voor het IJsselmeergebied

  25 september 2017 Samen sterk voor het IJsselmeergebied Opsomming De provincies rond het IJsselmeergebied willen de ruimtelijk-economische opgaven in dit gebied, zoals de overgang naar duurzame energie, gezamenlijk aanpakken.
 • De provincie Noord-Holland coördineert besluiten versterking Markermeerdijken

  06 september 2017 De provincie Noord-Holland coördineert besluiten versterking Markeermeerdijken De provincie Noord-Holland coördineert de besluiten die nodig zijn voor de vergunningen en ontheffingen voor het project versterking Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. Dit gebeurt op verzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).
 • Oostelijke Vechtplassen: op weg naar gebiedsakkoord

  06 juli 2017 Oostelijke Vechtplassen: op weg naar gebiedsakkoord Ruim 20 bij de Oostelijke Vechtplassen betrokken (semi-) overheden, bewoners- en natuurorganisaties en ondernemers hebben de intentie uitgesproken om een groot aantal problemen in dit gebied samen aan te pakken.
 • Europa erkent belang van Vismigratierivier Afsluitdijk

  28 juni 2017 Europa erkent belang van Vismigratierivier Afsluitdijk De Europese Unie draagt met een LIFE subsidie van 3,5 miljoen Euro bij aan de aanleg van de Vismigratierivier Afsluitdijk.
 • Plan versterking Prins Hendrikzanddijk Texel goedgekeurd

  08 juni 2017 Plan versterking Prins Hendrikzanddijk Texel goedgekeurd De provincie Noord-Holland heeft het projectplan over de versterking van de Prins Hendrikzanddijk op Texel goedgekeurd. Het projectplan en de vergunningen liggen van 8 juni tot en met 20 juli 2017 ter inzage. Versterking van de gehele Waddenzeedijk is hiermee een belangrijke stap dichterbij. Texel is straks voor de komende 50 jaar weer beschermd tegen overstromingen vanuit de Noordzee.
 • Grootschalige renovatie waterzuivering Naardermeer

  30 mei 2017 Grootschalige renovatie waterzuivering Naardermeer Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat de waterzuiveringsinstallatie bij het Naardermeer grootschalig renoveren. De installatie haalt fosfaat uit het Vecht-water vóórdat het water het Naardermeer instroomt.
 • Ben jij bang voor natte voeten?

  23 mei 2017 Ben jij bang voor natte voeten? Het klimaat verandert. De aarde warmt op als gevolg van CO2-uitstoot, ijskappen smelten en de zeespiegel stijgt. Het weer wordt extremer.
 • Kom zwemmen in Noord-Hollands water!

  14 april 2017 Kom zwemmen in Noord-Hollands water! opsomming Het officiële zwemseizoen start op maandag 1 mei. In Noord-Holland zijn 151 officiële zwemplekken waar tussen 1 mei en 1 oktober de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden gecontroleerd.
 • Natuurvriendelijke oevers in Noord-Holland

  14 april 2017 Natuurvriendelijke oevers in Noord-Holland De provincie Noord-Holland stelt ruim € 520.000 beschikbaar voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in kanaal Omval Kolhorn en het Schagerkoggekanaal. Hier wordt in 2017 en 2018 de beschoeiing vervangen.
 • Nieuw land in de Loosdrechtse plassen

  24 maart 2017 Nieuw land in de Loosdrechtse plassen Vijf bestuurders zitten op hun knieën aan de rand van het drijvende ponton in de Loosdrechtse plassen. Onder een mooi lentezonnetje knopen ze de laatste wilgentakken aan een raster dat over een lengte van 250 meter het water insteekt. Deels is het raster al gevuld met bagger, om een idee te krijgen hoe de legakker langs de Muyeveldse Wetering er straks uit gaat zien.

Uitgelicht