313 resultaten voor ‘’

 • Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050

  14 juni 2018, pdf, 5MB

  /Actueel/Terinzageleggingen/Kennisgeving_terinzagelegging_Ontwerp_Omgevingsvisie_NH2050/Downloads/Ontwerp_Omgevingsvisie_NH2050.org

 • Kennisgeving van het Ontwerpbesluit tot wijziging Waterverordening Rijnland

  14 juni 2018

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij het ontwerpbesluit tot wijziging Waterverordening Rijnland ter inzage leggen vanaf donderdag 14 juni 2018 en met donderdag 26 juli 2018.

  /Actueel/Terinzageleggingen/Kennisgeving_van_het_Ontwerpbesluit_tot_wijziging_Waterverordening_Rijnland

 • Plan MER NH2050

  15 juni 2018, pdf, 8MB

  /Actueel/Terinzageleggingen/Kennisgeving_terinzagelegging_Ontwerp_Omgevingsvisie_NH2050/Downloads/Plan_MER_NH2050.org

 • Ontwerpbesluit wijziging Reglement Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

  15 juni 2018, pdf, 489kB

  /Actueel/Terinzageleggingen/Kennisgeving_van_het_Ontwerpbesluit_tot_wijziging_Reglement_Hoogheemraadschap_Hollands_Noorderkwartier/Downloads/Ontwerpbesluit_wijziging_Reglement_Hoogheemraadschap_Hollands_Noorderkwartier.org

 • Kennisgeving van het Ontwerpbesluit tot wijziging Reglement Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

  15 juni 2018

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij het ontwerpbesluit wijziging Reglement Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ter inzage leggen van vrijdag 15 juni 2018 tot en met donde...

  /Actueel/Terinzageleggingen/Kennisgeving_van_het_Ontwerpbesluit_tot_wijziging_Reglement_Hoogheemraadschap_Hollands_Noorderkwartier

 • MKBA-rapportage N247 Broek in Waterland (informatieavond 14 juni 2018)

  15 juni 2018, pdf, 1MB

  In de maatschappelijke kosten-baten-analyse (MKBA) is onderzocht wat de (onder)doorgang in Broek in Waterland kost en wat het oplevert. Thema’s als doorstroming, tijdwinst, veiligheid en leefbaa...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N235_N247_Bereikbaarheid_Waterland/Documenten/MKBA_rapportage_N247_Broek_in_Waterland_informatieavond_14_juni_2018.org

 • presentatie informatieavond MKBA N247 Broek in Waterland (informatieaovond 14 juni 2018)

  15 juni 2018, pdf, 1MB

  In de maatschappelijke kosten-baten-analyse (MKBA) is onderzocht wat de (onder)doorgang in Broek in Waterland kost en wat het oplevert. Thema’s als doorstroming, tijdwinst, veiligheid en leefbaa...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N235_N247_Bereikbaarheid_Waterland/Documenten/presentatie_informatieavond_MKBA_N247_Broek_in_Waterland_informatieaovond_14_juni_2018.org

 • Provincie Noord-Holland werkt aan veiligere fietspaden

  15 maart 2018

  De provincie Noord-Holland investeert 23 miljoen euro om de belangrijkste knelpunten in het Noord-Hollandse fietsnetwerk op te lossen.

  /Actueel/Archief/2018/Maart_2018/Provincie_Noord_Holland_werkt_aan_veiligere_fietspaden

 • Stichting De Zijper Molens

  14 juni 2018

  De Stichting De Zijper Molens is erop gericht de in Zijpe aanwezige windmolens te behouden en tot bedrijfsmatige watermolens te restaureren.

  /Actueel/Archief/2018/Juni_2018/Stichting_De_Zijper_Molens

 • N242 gesloten wegens herstelwerkzaamheden

  15 juni 2018

  Door een eenzijdig ongeluk is een deel van de vangrail aan de N242, tussen de N508 en N243, flink beschadigd.

  /Actueel/Archief/2018/Juni_2018/N242_gesloten_wegens_herstelwerkzaamheden