5624 resultaten voor ‘’

 • Bijlagen bij toelichting: Bijlage 17 Notitie Parallelweg Oosterengweg

  03 oktober 2016, pdf, 548kB

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Deeltrac_Laren_Hilversum/Kennisgeving_Inpassingsplan_HOV_in_t_Gooi_en_besluit_Hogere_waarden/PIP_HOV_in_t_Gooi/Bijlagen_bij_toelichting_Bijlage_17_Notitie_Parallelweg_Oosterengweg.org

 • Voertuigen (afwijkend/ongeregistreerd/landbouw), openbare (provinciale) wegen

  /Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/V/Voertuigen_afwijkend_ongeregistreerd_landbouw_openbare_provinciale_wegen

 • Nieuws

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Rondje_Naardermeer/Nieuws

 • Achtergrondrapport Lucht

  pdf, 28MB

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Archief_Verbinding_A8_A9/Achtergrondrapporten_Planstudie_juli_2017/Achtergrondrapport_Lucht.org

 • Onderzoek incident Bosrandbrug afgerond

  08 november 2017

  Het onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van het incident op de Bosrandbrug op 22 juni 2017 is afgerond.

  /Actueel/Archief/2017/November_2017/Onderzoek_incident_Bosrandbrug_afgerond

 • Planning en proces

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/A9_Aansluiting_bij_Heiloo/Nieuwsbrief_aansluiting_A9/Planning_en_proces

 • Vervolgstappen

  Naar verwachting is het MER-onderzoek in het najaar van 2017 technisch afgerond. Op basis daarvan komen de provincies Zuid- en Noord-Holland met een voorstel voor een voorkeursalternatief. De concept-...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Nieuwsbrief_Duinpolderweg/Vervolgstappen:uwpR0cNeTFmxNnDeA_JiHw

 • Kennisgeving Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

  pdf, 310kB

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Trac_delen/Deeltrac_Laren_Hilversum/Kennisgeving_Provinciaal_Inpassingsplan_PIP.org

 • Kaart

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Natuurontwikkeling_Texel/Kaart

 • Actueel

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Oostelijke_Vechtplassen/Actueel

 • Vogelvlucht langs de belangrijkste reconstructies (van zuid naar noord)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N246_N244_Alkmaar_Trajectonderhoud/Aanmelden_voor_de_nieuwsbrief/Nieuwsbrief_N246/Vogelvlucht_langs_de_belangrijkste_reconstructies_van_zuid_naar_noord

 • Over het project

  De Koopvaardersschutsluis (KVSS) moet gerenoveerd worden. Tijdens het groot onderhoud in 2015 zijn in de stalen damwanden gaten geconstateerd. Deze gaten zijn toen tijdelijk gerepareerd. Onderzoek hee...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Renovatie_Koopvaardersschutsluis/Over_het_project

 • Businesscase Zeevang en Groene Uitweggebied NH 2013, Uitvoeringsregeling (pb 2013-86)

  http://www.noord-holland.nl/psstukken/openbaar/AVV/AVV-PB2013-86.pdf

 • Wet gemeenschappelijke regelingen

  http://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/

 • Impressie zeesluis IJmuiden

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Nieuwe_grote_zeesluis_IJmuiden/Impressie

 • Gevolgen zelfrijdende auto’s in Noord-Holland

  12 december 2017

  De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam laten een studie doen naar de gevolgen van de komst van de zelfrijdende auto’s en andere voertuigen in Noord-Holland.

  /Actueel/Archief/2017/December_2017/Gevolgen_zelfrijdende_auto_s_in_Noord_Holland

 • Actueel

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N241_Herinrichting_tussen_Schagen_en_Verlaat/Actueel

 • Presentatie Agnes vd Berg

  pdf, 1012kB

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid/Beleidsprogrammas/Groen_Kapitaal/Mediatheek/Documenten/presentatie_Agnes_vd_Berg.org

 • Intentieovereenkomst: Einde verspilling grondstoffen en energie

  21 juni 2018

  In 2025 50% circulair inkopen: dat is de ambitie van de gemeenten, de provincies en de Vervoerregio in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Fl...

  /Actueel/Archief/2018/Juni_2018/Intentieovereenkomst_Einde_verspilling_grondstoffen_en_energie

 • Opening Waddenbelevingspunt

  25 mei 2018

  Het Waddenbelevingspunt in Den Oever is op 23 mei officieel in gebruik genomen.

  /Actueel/Archief/2018/Mei_2018/Opening_Waddenbelevingspunt

 • Herstructurering en Innovatief/Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerrein NH (Hirb)

  /Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/H/Herstructurering_en_Innovatief_Intelligent_Ruimtegebruik_Bedrijventerrein_NH_Hirb

 • Fase 1 plankaart Waalenburg

  17 april 2018, pdf, 7MB

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Natuurontwikkeling_Texel/Onderzoeken_en_planstudies/Documenten_Waalenburg/Fase_1_plankaart_Waalenburg.org

 • Verkenning ondergrondvisie Provincie Noord-Holland

  pdf, 481kB

  /Onderwerpen/Water_Bodem/Bodem_en_ondergrond/Beleidsdocumenten/Verkenning_ondergrondvisie_Provincie_Noord_Holland.org

 • Contact

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N246_N244_Alkmaar_Trajectonderhoud/Contact

 • Nieuws

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Projecten/Vaarverbinding_Naarden_buiten_de_vesting/Nieuws