6003 resultaten voor ‘’

 • Parkeren

  /Loket/Producten_en_Diensten/Thema_s_Levensgebeurtenissen/Sub_thema_s/Verkeer_voertuigen_en_wegen/Parkeren

 • Programmabegroting 2015

  15 juni 2016, pdf, 3MB

  /Bestuur/Financien/Beleidsdocumenten/Programmabegroting_2015.org

 • Statenzaal in Paviljoen Welgelegen

  /Bestuur/Provinciale_Staten/Provinciale_Staten_vergaderzaal

 • Wob-verzoek Fietspad Houtvaartkade

  pdf, 201kB

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2016/WOB_verzoek_fietspad_Houtvaartkade_27_januari_2016/Wob_verzoek_Fietspad_Houtvaartkade.org

 • MKBA-rapportage N247 Broek in Waterland (informatieavond 14 juni 2018)

  15 juni 2018, pdf, 1MB

  In de maatschappelijke kosten-baten-analyse (MKBA) is onderzocht wat de (onder)doorgang in Broek in Waterland kost en wat het oplevert. Thema’s als doorstroming, tijdwinst, veiligheid en leefbaa...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N235_N247_Bereikbaarheid_Waterland/Documenten/MKBA_rapportage_N247_Broek_in_Waterland_informatieavond_14_juni_2018.org

 • Nieuw Noord-Hollands fonds voor innovatief MKB

  11 april 2018

  Noord-Hollandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en startups vanuit de kennisinstellingen kunnen binnenkort een beroep doen op het Innovatiefonds Noord-Holland. Dit fonds is opgericht door d...

  /Actueel/Archief/2018/April_2018/Nieuw_Noord_Hollands_fonds_voor_innovatief_MKB

 • Nieuwe expositie in provinciehuis: Smoothies

  02 juli 2018

  De nieuwe Dreefexpositie Smoothies belicht actuele beeldende kunst en vormgeving van Dik Box, Lisa Couwenbergh, Lenneke van der Goot, Andrew March, André Pielage en Carina Riezebos.

  /Actueel/Archief/2018/Juli_2018/Nieuwe_expositie_in_provinciehuis_Smoothies

 • Technische toelichting oplossingsrichtingen MER voor Statenleden

  pdf, 3MB

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Over_het_project/Projectdocumenten/2_c_Tussenstap/Besluitvorming_inrichting_MER_najaar_2016/Technische_toelichting_oplossingsrichtingen_MER_voor_Statenleden.org

 • Voortgangsbericht Tijdelijke Verkeersmaatregelen Zaanbrug (2013)

  pdf, 560kB

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Zaanbrug/Documenten/Voortgangsbericht_Tijdelijke_Verkeersmaatregelen_Zaanbrug_juni_2013.org

 • Besluit 13 2015 - Beheer zomerganzen geldig tot 03-03-2020

  pdf, 24MB

  /Loket/Vergunningen_en_meldingen/Verleende_ontheffingen_en_vergunningen/Verleende_ontheffingen_en_vergunningen/2015/Besluit_13_2015_Beheer_zomerganzen_geldig_tot_03_03_2020.org

 • Actueel

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N239_Herinrichting_Nieuwe_Niedorp_Lambertschaag/Actueel

 • Contact

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Rondje_Naardermeer/Contact

 • Uitvoeringsregeling subsidie herbestemming, restauratie en verduurzaming monumenten Noord-Holland 2017 (pb 2017/110)

  https://www.noord-holland.nl/dsresource?objectid=6fa58f88-28f4-4e19-ba6b-5bee8c25031f&type=PDF

 • Voor de pers

  /Bestuur/Pers

 • Verkeerskundige onderzoeken Zaanbrug (2011)

  pdf, 8MB

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Zaanbrug/Onderzoeken_en_planstudies/Verkeerskundige_onderzoeken_Zaanbrug_juni_2011.org

 • skeelerrace

  Lang tracé over nieuw asfalt, zonder hinderlijke onderbreking door verkeer: ideaal!

  /Modules/Diverse_modules/eParticipatie/Categorie_n/Hele_trace_Alkmaar_Enkhuizen/skeelerrace

 • Afsluiting fietsonderdoorgang Rijsdampad (Zwaag/Wognum)

  09 oktober 2018

  Voor afrondende werkzaamheden is de fietsonderdoorgang bij het Rijsdampad tussen Wognum en Zwaag van 22 oktober tot en met 2 november afgesloten voor (brom)fietsers.

  /Actueel/Archief/2018/Oktober_2018/Afsluiting_fietsonderdoorgang_Rijsdampad_Zwaag_Wognum

 • Recreatief personenvervoer over water Noord-Holland 2018, uitvoeringsregeling subsidie

  /Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/R/Recreatief_personenvervoer_over_water_Noord_Holland_2018_uitvoeringsregeling_subsidie

 • Bladmuziek volkslied

  pdf, 3MB

  /Over_de_provincie/Vlag_en_volkslied/Beleidsdocumenten/Bladmuziek_volkslied.org

 • Actueel

  /Onderwerpen/Bouwen_wonen/Actueel

 • Inloopbijeenkomst trajectonderhoud N246-N244 West-Knollendam

  16 mei 2018

  De provincie Noord-Holland organiseert op dinsdag 12 juni een inloopbijeenkomst over de onderhoudswerkzaamheden aan de N246 en de N244, het wegtraject van Wormerveer tot Alkmaar.

  /Actueel/Archief/2018/Mei_2018/Inloopbijeenkomst_trajectonderhoud_N246_N244_West_Knollendam

 • Annaert, E.

  Partij: VVD annaerte@noord-holla... 06-51019727

  /Bestuur/Provinciale_Staten/Statenleden/Annaert_E

 • Impressie interbestuurlijke bijeenkomst Omgevingswet ( 16 juni 2017)

  pdf, 19kB

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingswet/Links/Impressie_interbestuurlijke_bijeenkomst_Omgevingswet.org

 • Praktijkvoorbeelden social return

  /Over_de_provincie/Inkoop_en_aanbesteden/Social_return/Praktijkvoorbeelden_social_return

 • Landbouwsluis aangelegd op verzoek omwonenden

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N244_Verdubbeling_traject_A7_N247/Aanmelden_voor_de_nieuwsbrief/Nieuwsbrief_N244/Landbouwsluis_aangelegd_op_verzoek_omwonenden

 • Bijlagen bij Wob-verzoek reclame en uitingen

  pdf, 14MB

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2016/Wob_verzoek_reclame_en_uitingen_29_november_2016/Bijlagen_bij_Wob_verzoek_reclame_en_uitingen.org

 • Aanpak zwevend slib

  19 april 2018

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Oostelijke_Vechtplassen/Thema_s_projecten/Aanpak_zwevend_slib

 • Brug Krommenie

  De provincie wil de brug Krommenie (zogenoemd brugdeel A) vervangen. De brug is aan het einde van haar levensduur en voldoet niet meer aan de technische eisen die nu gelden.

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Brug_Krommenie

 • Uitvoeringsregeling en subsidieplafond Musea, archieven, monumenten 2009 (pb 2009-95)

  http://www.noord-holland.nl/Ps_stukken/OBAS/Subsidieplafond_uitvoeringsregeling_musea_archieven_monumenten_2009_07_07_09_pdf

 • Advertentie verpachtingen 2019

  pdf, 36kB

  /Loket/Vastgoed/Verpachtingen/Documenten_verpachting_2019/Bijlage_advertentie_verpachtingen_2018.org

 • Rapport Leren over beheer

  pdf, 2MB

  /Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Stelling_van_Amsterdam/Beleidsdocumenten/Rapport_Leren_over_beheer.org

 • Definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage (december 2013

  pdf, 3MB

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Over_het_project/Projectdocumenten/2_b_Notitie_Reikwijdte_en_Detailniveau/Definitieve_Notitie_Reikwijdte_en_Detailniveau_Milieueffectrapportage_december_2013.org

 • Aanmelden voor de nieuwsbrief

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N246_N244_Alkmaar_Trajectonderhoud/Aanmelden_voor_de_nieuwsbrief

 • Wob-verzoek Grote Oost 2 in Hoorn en antwoordbrief

  pdf, 187kB

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2016/Wob_verzoek_Grote_Oost_2_in_Hoorn_2_maart_2016/Wob_verzoek_Grote_Oost_2_in_Hoorn_en_antwoordbrief.org

 • Over het project

  De oostelijke Cruquiusbrug (brug A) is aan vervanging toe. De brug wordt verbreed en krijgt een aparte busbaan zodat het bus- en autoverkeer richting Heemstede beter doorstroomt.

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Cruquiusbrug/Over_het_project

 • Contact

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N244_Verdubbeling_traject_A7_N247/Contact

 • Rapport Onderzoek vraaggestuurd bouwen

  pdf, 12MB

  /Onderwerpen/Bouwen_wonen/Woonbeleid/Onderzoeken_en_resultaten/Rapport_Onderzoek_vraaggestuurd_bouwen.org

 • Bodem

  pdf, 1MB

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/A9_Aansluiting_bij_Heiloo/Onderzoeken_en_planstudies/Overige_onderzoeken/Bodem.org

 • Regionaal Actieprogramma Kop van Noord Holland 2017-2020

  pdf, 1MB

  /Onderwerpen/Bouwen_wonen/Woonbeleid/Regionale_actieprogramma_s_wonen/Regionaal_Actieprogramma_Kop_van_Noord_Holland_2017_2020.org

 • Werkzaamheden Burgervlotbrug Schagen starten 9 maart

  08 maart 2018

  De provincie Noord-Holland start vrijdag 9 maart met de reparatie van de Burgervlotbrug in Schagen, 4 dagen later dan gepland.

  /Actueel/Archief/2018/Maart_2018/Werkzaamheden_Burgervlotbrug_Schagen_starten_9_maart

 • Ambities Kennemerlijn

  pdf, 1MB

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/OV_Knooppunten/Kennemerlijn/Documenten_Kennemerlijn/Ambities_Kennemerlijn.org

 • Burgemeestersvacature Uithoorn

  /Actueel/Vacatures/Actueel_burgemeestersvacatures/Burgemeestersvacatures/Burgemeestersvacature_Uithoorn

 • Omleidingsroute afsluiting Voorland en Flevolaan 1-3

  02 augustus 2018, pdf, 116kB

  /Actueel/Archief/2018/Juli_2018/Weekendafsluiting_kruising_N302_N506_in_Enkhuizen_en_Markwaarddijk_N302/Omleidingsroute_afsluiting_Voorland_en_Flevolaan_1_3.org

 • Vervanging lichtmast N242 Heerhugowaard: gedeeltelijke afsluiting 14 mei ‘s avonds

  09 mei 2018

  De provincie Noord-Holland verricht op maandagavond 14 mei 2018 werkzaamheden aan de Westerweg (N242) richting Heerhugowaard. Er wordt een lichtmast vervangen.

  /Actueel/Archief/2018/Mei_2018/Vervanging_lichtmast_N242_Heerhugowaard_gedeeltelijke_afsluiting_14_mei_s_avonds

 • Praktische informatie

  De track is bedoeld voor MKB maakbedrijven en start ups werkzaam in de provincie Noord-Holland. Per bedrijf doen 2 personen mee, waarvan één op strategisch niveau betrokken is bij busine...

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Circulaire_Business_Design_Track/Praktische_informatie

 • Voortgang van de bouw

  05 juni 2018

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Verkeersveiligheid_doorstroming_en_leefbaarheid/Nieuwsbrieven_Centrale_brugbediening/Voortgang_van_de_bouw

 • Statiegeld om kosten te besparen en grondstoffen te behouden

  25 april 2018

  De provincie Noord-Holland sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. Samen met 500 andere overheden en organisaties uit Nederland en Vlaanderen roept zij de regering op statiegeld in te voeren op PET...

  /Actueel/Archief/2018/April_2018/Statiegeld_om_kosten_te_besparen_en_grondstoffen_te_behouden

 • Leerlingen Comenius College spelen Provinciale Staten

  13 juli 2018

  Wat kan je verwachten als je met de klas het provinciespel gaat spelen? Tijdens het provinciespel ligt midden in de Statenzaal een grote provincieplattegrond. Wat voor voorzieningen moeten er komen, e...

  /Actueel/Archief/2018/Juli_2018/Leerlingen_Comenius_College_spelen_Provinciale_Staten

 • Verslag Werkcongres: Ontwerp Omgevingsvisie van 17 april 2018

  29 mei 2018, pdf, 3MB

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Documenten/Fase_3_Visie_concept/Verslag_werkcongres_ontwerp_omgevingsvisie_van_17_april_2018.org

 • Beheer & onderhoud

  12 maart 2018

  Beheer & onderhoud

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N243_Herinrichting/Nieuwsbrief/Maart_2018/Beheer_onderhoud