487 resultaten voor ‘’

 • GS-besluitenlijst van 17 juli 2018

  18 juli 2018, pdf, 141kB

  /Bestuur/Gedeputeerde_Staten/Gedeputeerde_Staten/GS_besluitenlijst/2018/GS_besluitenlijst_van_17_juli_2018.org

 • Willem Arondéuslezing

  Jaarlijks nodigen Provinciale Staten van Noord-Holland iemand uit de wereld van kunst, wetenschap of religie uit de Willem Arondéuslezing te houden. Met de lezing willen Provinciale Staten de h...

  /Bestuur/Provinciale_Staten/Willem_Arondeuslezing

 • CV, nevenfuncties en deelnemingen

  /Bestuur/Gedeputeerde_Staten/Leden_Gedeputeerde_Staten/Jack_van_der_Hoek/Personalia/CV_nevenfuncties_en_deelnemingen

 • Toezicht op financiën

  De provincie houdt toezicht op de wijze waarop gemeenten en gemeenschappelijke regelingen met hun geld omgaan. Dit financieel toezicht is een wettelijke taak, opgedragen aan Gedeputeerde Staten (GS), ...

  /Bestuur/Interbestuurlijk_toezicht/Toezicht_op_financi_n

 • Interbestuurlijk toezicht

  Een van de kerntaken van de provincie is interbestuurlijk toezicht (IBT): toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Dit gebe...

  /Bestuur/Interbestuurlijk_toezicht

 • Kaderbrief 2019

  27 juli 2018, pdf, 767kB

  /Bestuur/Financien/Beleidsdocumenten/Kaderbrief_2019.org

 • Financiën

  De provincie werkt met gemeenschapsgeld: inkomsten uit belastingen en rijksbijdragen. Dit geld gebruikt zij om het beleid uit te voeren. De hoofdpunten van het beleid staan in het coalitieakkoord, dat...

  /Bestuur/Financien

 • Regio Zaanstreek-Waterland

  De regio Zaanstreek-Waterland bestaat uit acht gemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

  /Bestuur/Regionale_bestuurskracht/Regio_s/Regio_Zaanstreek_Waterland

 • Regio West-Friesland

  De regio West-Friesland bestaat uit 7 gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stedebroec. De regio zet zichzelf op de kaart als regio Westfriesland en werkt op basi...

  /Bestuur/Regionale_bestuurskracht/Regio_s/Regio_West_Friesland

 • Regio Amstelland-Meerlanden

  De regio Amstelland-Meerlanden (AM) bestaat uit 6 gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.

  /Bestuur/Regionale_bestuurskracht/Regio_s/Regio_Amstelland_Meerlanden