6002 resultaten voor ‘’

 • Leerlingen lopen bliksemstage bij provincie

  16 november 2018

  Leerlingen van de Haarlemse basisschool De Zuiderpolder lopen woensdag 21 november een bliksemstage bij de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem. Tijdens deze stage maken 22 leerlingen kennis...

  /Actueel/Archief/2018/November_2018/Leerlingen_lopen_bliksemstage_bij_provincie

 • Weblog: Versnelling woningbouw vraagt stuurmanskunst van alle betrokkenen

  16 november 2018

  Het is alom bekend: de krapte op de woningmarkt is enorm. Een argeloze nieuwsvolger kan het idee krijgen dat er in Nederland nauwelijks huizen gebouwd worden. Maar niets is minder waar.

  /Actueel/Weblogs_bestuurders/Weblog_Joke_Geldhof/Weblog_Versnelling_woningbouw_vraagt_stuurmanskunst_van_alle_betrokkenen

 • Wie moet de Ribbius Peletier-penning krijgen?

  16 november 2018

  Welke vrouw verdient een onderscheiding vanwege haar verdiensten voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek? De provincie zoekt kandidaten voor de Ribbius Peletier-penning.

  /Actueel/Archief/2018/November_2018/Wie_moet_de_Ribbius_Peletier_penning_krijgen

 • PS jaarkalender 2018

  pdf, 521kB

  /Bestuur/Provinciale_Staten/Vergaderingen_Provinciale_Staten/Documenten/Provinciale_Staten_Jaarkalender_2018.org

 • PS Jaarkalender 2019

  pdf, 123kB

  /Bestuur/Provinciale_Staten/Vergaderingen_Provinciale_Staten/Documenten/PS_Jaarkalender_2019.org

 • Voorlopig geen keuze voor doorgang in Broek in Waterland (N247)

  14 november 2018

  Gedeputeerde Staten nemen, mede op basis van de bespreking in de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland, voorlopig geen besluit over de doorgang van de N247 in Broek in Waterland.

  /Actueel/Archief/2018/November_2018/Voorlopig_geen_keuze_voor_doorgang_in_Broek_in_Waterland_N247

 • Bijlagenboek 13.3 - AMMD-004821 - Nota Bantwoording Zienswijzen Versterking Markermeerdijken

  14 november 2018, pdf, 5MB

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H13_Participatie_en_inspraak/Bijlagenboek_13_3_AMMD_004821_Nota_Bantwoording_Zienswijzen_Versterking_Markermeerdijken.org

 • Bijlagenboek 13.2 - AMMD-002917 - Memo redeneerlijn noordse stenen

  14 november 2018, pdf, 116kB

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H13_Participatie_en_inspraak/Bijlagenboek_13_2_AMMD_002917_Memo_redeneerlijn_noordse_stenen.org

 • Bijlagenboek 1.19 - AMMD-004305 - MER Markermeerdijken alternatieven

  14 november 2018, pdf, 297kB

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H1_MER/1_19_AMMD_004305_MER_Markermeerdijken_alternatieven.org

 • Bijlagenboek 13.1 - AMMD-004346 - AMMD Rapp Maatschappelijke Participatie

  14 november 2018, pdf, 31MB

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H13_Participatie_en_inspraak/Bijlagenboek_13_1_AMMD_004346_AMMD_Rapp_Maatschappelijke_Participatie.org