Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »

Inhoud

Besluit 17-12-2010 brandput Logosberg 3 te Laren

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij aan W.A. Willemstein ontheffing ingevolge Provinciale Milieuverordening Noord-Holland hebben verleend ten behoeve van het project aanleg brandput Logosberg 3 te Laren, gelegen in een Grondwaterbeschermingsgebied.

Het besluit is in vergelijking met het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Aanvraaggegevens
Kenmerk Waarde
Datum 16 december 2010
Locatie 1251GL3

DownloadsHoofdnavigatie

Sitmap

Ga direct naar sitemap »

Zoeken

Servicemenu

Sitemap

Sitemap

Bezoekadres

Houtplein 33
2012 DE Haarlem

Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »