Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »

Inhoud

Nieuws

Zoeken in overzicht
 • Inloopavond inrichting natuurgebied Dorpzicht op Texel

  Op donderdag 12 februari vindt een inloopavond plaats over de natuurontwikkeling in Dorpzicht. Dit natuurgebied ten oosten van De Cocksdorp krijgt de komende jaren een impuls, waardoor het leefgebied voor zeldzame orchideeën en weidevogels wordt versterkt. Ook wordt er een wandelroute aangelegd, om een ‘rondje Dorpzicht’ vanuit De Cocksdorp mogelijk te maken.

 • Amsterdam Bezoeken, Holland Zien

  Het project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ heeft op 28 januari in Madrid de Ulysses Award for Innovation ontvangen. ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ zet de aantrekkingskracht van Amsterdam in om internationale bezoekers te verleiden ook de regio te ontdekken.

 • Inloopavonden

  Op een aantal punten langs het tracé van de (toekomstige) N23 Westfrisiaweg is Heijmans al aan het werk. Op korte termijn start op verschillende locaties langs het tracé een aantal nieuwe werkzaamheden. Om u hierover te informeren, organiseren de provincie en Heijmans een aantal inloopavonden. Tijdens deze avonden geven we graag nadere toelichting op de werkzaamheden en de plannen voor de komende tijd.

 • Fietsy winnaar Meet & Match Start-up Event

  Fietsy is de winnaar geworden van het Meet & Match Start-up Event van HollandCall. De jury verkoos ook Stampions en Holland Heritage Hopper.

 • Hoorzitting over samenvoeging gemeenten Bussum, Muiden en Naarden

  Een delegatie van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer brengt op vrijdag 30 januari 2015 een werkbezoek aan Muiden.

 • Provincie investeert € 200.000 in kredietunies MKB

  De provincie Noord-Holland investeert € 200.000 om kredietunies voor het Midden- en Kleinbedrijf op te starten.

 • Gedeputeerde Jan van Run laat zich informeren over innovatieve projecten ClusiusLab

  Gedeputeerde Economische Zaken, Jan van Run, van de provincie Noord-Holland was op 22 januari te gast bij de Greentech Campus van het Clusius College in Hoorn.

 • Kennisgeving Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij van plan zijn ontheffing te verlenen ingevolge de Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995 voor het aanleggen, hebben en onderhouden van een steiger op de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van perceel Akerdijk 201 te Badhoevedorp (km 31.930 R).

 • Ontwerpbesluit aanwijzing zwemplekken oppervlaktewater Noord-Holland 2015 ter inzage

  Jaarlijks voor aanvang van het zwemseizoen wijst de provincie zwemplekken in oppervlaktewater aan op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz).

 • Uitwateringskanaal feestelijk geopend

  Met het plaatsen van de beweegbare klep is de voltooiing van de nieuwe brug over de Vecht bij Muiden weer een stapje dichterbij gekomen. Afgelopen woensdagmiddag heeft aannemerscombinatie Dekker-Ooms dit zogenaamde val met grote kranen op zijn plaats gehesen. Het 12 meter lange, ruim 16 brede en 80 ton wegende val bestaat uit een stalen frame met een kunststof dek. Het is het grootste beweegbare kunststof brugdek van Nederland.

 • Aaltje Emmens benoemd tot waarnemend burgemeester Bloemendaal

  De commissaris van de Koning, Johan Remkes, heeft na overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Bloemendaal besloten mevrouw A. (Aaltje) Emmens-Knol te benoemen tot waarnemend burgemeester van deze gemeente.

 • Uitwateringskanaal feestelijk geopend

  Het nieuwe uitwateringskanaal van het Naardermeer op de Vecht is klaar. Op woensdag 28 januari is het nieuwe kanaal geopend door samen de keersluis open te draaien.

 • TWIN-H projecten verbeteren effectiviteit en professionaliteit jeugdzorg

  In 2009 hebben Provinciale Staten extra middelen beschikbaar gesteld voor jeugdzorg.

 • Nieuw transformatorstation op terrein Agriport

  Gedeputeerde Staten stellen voor om een nieuw transformatorstation te bouwen op het terrein van Agriport A7 in de gemeente Hollands Kroon en het elektriciteitsnetwerk in de Kop van Noord-Holland uit te breiden.

 • Website handreiking transformatie woonmilieus

  Er is een groot verschil tussen toekomstige vraag en aanbod van woonmilieus in Noord-Holland. De provincie wil dat vraag en aanbod beter in evenwicht gebracht worden en heeft daartoe een handreiking transformatie woonmilieus ontwikkeld.

 • Amendement Geluidsbelasting turbines bij Wind op Land niet uitvoerbaar

  Provinciale Staten (PS) hebben tijdens de Statenvergadering op 15 december 2014 het gewijzigde beleid voor Wind op Land vastgesteld. Op een aantal punten willen de statenleden echter dat de bijhorende provinciale ruimtelijke verordening (PRV) wordt aangepast.

 • Nieuwe aanvraag vergunning fietspad Oase-Zandvoortselaan

  De provincie Noord-Holland heeft een vergunning aangevraagd bij de gemeente Zandvoort voor de aanleg van het fietspad Oase-Zandvoortselaan.

 • Meer bezoekers voor Noord-Hollands erfgoed?

  Op woensdag 28 januari worden tien ideeën gepresenteerd voor nieuwe Cultuur Toeristische producten.

 • Rechter stelt provincie opnieuw in het gelijk inzake Distriport

  In het voorjaar van 2011 heeft de provincie Noord-Holland de samenwerking met de beoogde ontwikkelaars van bedrijventerrein Distriport aan de Jaagweg in Avenhorn opgezegd.

 • Inloopavond omgeving Hoorn/Zwaag - 4 februari 2015

  In opdracht van de provincie werkt Heijmans tot eind 2017 aan de realisatie van de N23 Westfrisiaweg. Op een aantal punten langs het tracé is het bouwbedrijf al aan het werk en op korte termijn start op verschillende locaties langs de N302 Westfrisiaweg (vanaf de aansluiting op de A7 bij Hoorn-Noord tot en met de Rijweg in Zwaag) een aantal nieuwe werkzaamheden.

 • Mijlpaal in bouw Spieringbrug

  Met het plaatsen van de beweegbare klep is de voltooiing van de nieuwe brug over de Vecht bij Muiden weer een stapje dichterbij gekomen. Afgelopen woensdagmiddag heeft aannemerscombinatie Dekker-Ooms dit zogenaamde val met grote kranen op zijn plaats gehesen. Het 12 meter lange, ruim 16 brede en 80 ton wegende val bestaat uit een stalen frame met een kunststof dek. Het is het grootste beweegbare kunststof brugdek van Nederland.

 • Twaalf commissarissen openen Huis van de Provincies en geven aftrap Statenverkiezingen

  Maandag 26 januari 2015 gaven de twaalf commissarissen van de Koning gezamenlijk het startschot voor de Provinciale Statenverkiezingen die op 18 maart 2015 plaatsvinden.

 • Prehistorische jongen krijgt gezicht

  Gedeputeerde Elvira Sweet heeft op maandag 26 januari de levensechte gezichtsreconstructie onthuld van het jongetje van Uitgeest.

 • Ontwerp natuurbeheerplan 2016 ter inzage

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het ontwerp natuurbeheerplan voor 2016 vastgesteld. Het ontwerp natuurbeheerplan ligt van 26 januari tot en met 8 maart 2015 ter inzage.

 • Commissie Milieu en Mobiliteit (PNH) bespreekt Duinpolderweg

  Maandag 19 januari 2015 stond de Duinpolderweg ter bespreking op de agenda van de commissie Milieu en Mobiliteit (PNH). De Statenleden van Noord-Holland hebben het idee opgepakt om aan tafel te gaan met hun Zuid-Hollandse collega’s zodra de procedurele brief - die in Zuid-Holland is toegezegd - beschikbaar is.

 • Startsein voor Kansen voor West II

  € 190 miljoen aan EU-financiering voor innovatie en stedelijke ontwikkeling in Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

 • Aanvulling op Provinciaal Inpassingsplan N244 op onderdeel P&R- locatie te Purmerend

  Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om een aanvulling op het Inpassingsplan N244 vast te stellen.

 • Onthulling reconstructie 9-jarig jongetje uit de prehistorie; een kind vol raadselen

  Gedeputeerde Elvira Sweet onthult op maandag 26 januari de reconstructie van het jongetje van Uitgeest.

 • Provincie levert bijdrage aan verbetering huisvesting tijdelijke arbeidskrachten in buitengebieden

  Uit reacties van gemeenten in Noord-Holland blijkt dat zij positief zijn over de wijziging van de structuurvisie uit 2013 waarin de provincie Noord-Holland de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten bij agrarische bedrijven in het buitengebied mogelijk heeft gemaakt.

 • Zorgvuldig aan de slag met bomenkap

  Voor de realisatie van de N23 Westfrisiaweg is het noodzakelijk om bomen te kappen. Waar houden we als provincie en bouwbedrijf Heijmans rekening mee en wat komt er zoal bij kijken? We kappen namelijk niet alleen, we zorgen ook weer voor nieuwe aanplant.

 • Meer mogelijk voor bedrijven in agrarische sector

  Tijdelijke gaas- en boogkassen zijn straks toegestaan, loonwerkbedrijven hoeven niet te verplaatsen naar bedrijventerreinen.

 • Connexxion wint aanbesteding openbaar vervoer in Haarlem-IJmond

  De provincie Noord-Holland heeft het openbaar vervoer in Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort voor de periode december 2015 t/m december 2025 aan Connexxion gegund.

 • Provincie herijkt provinciale monumentenlijst Hilversum

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het voornemen uitgesproken de provinciale monumenten aan de Sparrenlaan 20 en de Utrechtseweg 195 t/m 209 in de gemeente Hilversum uit te schrijven uit het provinciale monumentenregister. Dit is het tiende besluit in het kader van de herijking van de provinciale monumentenlijst.

 • Provincie herijkt provinciale monumentenlijst Naarden

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het voornemen uitgesproken de provinciale monumenten aan de Bollelaan 22 en de Valkeveenseweg 19 in de gemeente Naarden uit te schrijven uit het provinciale monumentenregister. Dit is het negende besluit in het kader van de herijking van de provinciale monumentenlijst.

 • Tracébesluit spitsstroken A7/A8 vastgesteld

  Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het Tracébesluit voor de nieuwe spitsstroken op de A7 en A8 tussen Purmerend-Zuid en Oostzaan vastgesteld.

 • Openingsweekend Huis van Hilde groot succes

  Het eerste weekend dat Huis van Hilde open was voor publiek was een groot succes. Bijna 2000 mensen kwamen een kijkje nemen in het nieuwe archeologiecentrum.

 • WaterinnovationNH doordrenkt met Open Data

  Ieder vraagstuk is doordrenkt met data. Vaak onbekend en vrijwel zeker onderbenut. Ook in het waterdomein. Dat werd op verschillende manieren duidelijk in de workshop 'The Power of Sharing Data' tijdens WaterinnovatioNH 2014. Georganiseerd door de provincie, begeleid door The Green Land.

 • Ook Kazachstan enthousiast over Noord-Holland Slimmer

  Ton Zijlstra van The Green Land (begeleider in het praktijkprogramma) doet ook opendatawerk voor de Wereld Bank, vooral om ervaringen in het ene land te helpen overbrengen aan een ander land.

 • Schagen: De openbare ruimte is van iedereen, de data ook

  De gemeente Schagen gaat de komende tijd drie actuele casussen verder uitwerken vanuit dataperspectief.

 • Schagen: Met data van anderen aan het werk

  De gemeente Schagen gaat de komende tijd drie actuele casussen verder uitwerken vanuit dataperspectief.

 • Schagen: Baggerdata schonen lekker op

  De gemeente Schagen gaat de komende tijd drie actuele casussen verder uitwerken vanuit dataperspectief.

 • Commissaris Remkes beëdigt waarnemend burgemeesters Haarlemmermeer en Zaanstad

  Johan Remkes, commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, heeft vandaag de burgemeester van Zaanstad, mevrouw Geke Faber, tijdelijk als waarnemend burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer beëdigd.

 • Terugblik inloopbijeenkomst Duinpolderweg

  Op 8 januari 2015 organiseerden de bij de Duinpolderweg betrokken provincies en gemeenten een inloopbijeenkomst in Noordwijkerhout. De bijeenkomst werd bezocht door zo’n 650 geïnteresseerden.

 • Reacties Spoorvariant Duinpolderweg naar projectbureau

  Op 8 januari 2015 hield het projectbureau Duinpolderweg een inloopbijeenkomst in Noordwijkerhout. Op deze avond informeerden bestuurders en projectmedewerkers de bezoekers over de huidige stand van zaken van de Duinpolderweg.

 • Hilde is thuis

  Het archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland is open! Gedeputeerde Elvira Sweet heeft Hilde op 15 januari de sleutel overhandigd van haar huis.

 • Toegang tot 256 miljoen EFRO INTERREG subsidie

  Voor het eerst kan de provincie Noord-Holland meedoen aan het Europese Subsidieprogramma INTERREG 2 Zeeën.

 • Gekantelde vrachtwagen op werkterrein Scharwoude

  Op woensdag 14 januari is een vrachtwagen op het werkterrein van Heijmans, ter hoogte van de aansluiting A7 te Scharwoude, gekanteld. Er zijn geen gewonden. De vrachtwagen is in de loop van de dag geruimd. Volgens berichtgeving in diverse media vervoerde de vrachtwagen asfalt. Dit is echter niet juist: de vrachtwagen vervoerde thermisch gereinigd zand.

 • 3500 jaar oude peddel gevonden

  Bij archeologisch onderzoek voor de N23 Westfrisiaweg is weer een bijzondere vondst gedaan.

 • 3.500 jaar oude peddel gevonden

  Bij archeologisch onderzoek voor de N23 Westfrisiaweg is weer een bijzondere vondst gedaan. Tussen de Westerwijzend en de Slimweg (Westwoud) werd een houten peddel gevonden uit de Bronstijd, nog bijna intact. In Engeland is een dergelijke vondst al eens eerder gedaan, maar voor Nederland is dit uniek.

 • Informatiebijeenkomst wegwerkzaamheden Westerzeedijk (N239) en Markerwaardweg (N240)

  De Westerzeedijk (N239), tussen de A7 en Medemblik, en de Markerwaardweg (N240), tussen Medemblik en Hoogkarspel, zijn toe aan groot onderhoud.

 • Werkzaamheden Ring Alkmaar West (N9)

  De provincie Noord-Holland voert van maandag 19 tot en met vrijdag 23 januari 2015 tussen 9.00 en 16.00 uur werkzaamheden uit in de berm van een aantal kruisingen op de Ring Alkmaar West. Dit kan leiden tot verkeershinder.

 • Raad van State geeft provincie gelijk inzake windturbine Grote Sloot 158 te Sint Maartensbrug

  Gedeputeerde Talsma van de provincie Noord-Holland is tevreden met de uitspraak van de Raad van State (RvS) op 14 januari jl.

 • Huis van Hilde open voor publiek

  Gedeputeerde Elvira Sweet opent op donderdag 15 januari Huis van Hilde, archeologiecentrum Noord-Holland.

 • Noord-Holland oneens met Rijk over Windpark Wieringermeer

  De provincie Noord-Holland heeft het Ministerie van Economische Zaken laten weten het op twee punten niet eens te zijn met het ontwerp-Rijksinpassingsplan voor de realisatie van Windpark Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon.

 • GS vragen Muiden zorgvuldige ruimtelijke inpassing plan De Krijgsman

  Gedeputeerde Staten constateren dat het ontwerp-bestemmingsplan De Krijgsman na eerder advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) is aangepast.

 • Voorbereidende werkzaamheden herinrichting N203 Wormerveer gestart

  De provincie werkt van 13 tot en met 30 januari 2015 aan de waterleiding langs de provinciale weg N203, ten oosten van de N246.

 • Feestelijk openingsweekend Huis van Hilde

  Vanaf 16 januari is Huis van Hilde open voor publiek. Tijdens het openingsweekend staat het nieuwe archeologiecentrum bol van de activiteiten.

 • Landelijke stikstofaanpak ligt ter inzage

  De landelijke stikstofaanpak is een belangrijke stap verder: het ministerie van Economische Zaken heeft het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 10 januari ter inzage gelegd. U kunt tot en met 20 februari 2015 uw mening geven door een zienswijze in te dienen.

 • Hinder Ring Alkmaar Oost (N242 Ommering)

  Vanaf maandag 12 januari 2014 wordt overdag gewerkt aan het geluidsscherm langs de Ring Alkmaar Oost (N242). Een aantal glaspanelen van het geluidsscherm wordt vervangen.

 • Veel aanmeldingen van natuurinitiatieven voor Gouden Roerdomp

  Noord-Holland bruist van de natuurinitiatieven! Maar liefst 45 natuurinitiatieven hebben zich aangemeld om de strijd om de Gouden Roerdomp.

 • Subsidie mogelijk voor duurzaam renoveren

  De provincie Noord‐Holland wil de markt voor vergaande duurzame woningrenovaties in Noord‐Holland bevorderen en heeft daarvoor een subsidieregeling geopend.

 • Nieuwjaarstoespraak cvdK Remkes

  Commissaris van de Koning van Noord-Holland, Johan Remkes, pleit voor de mogelijkheid van tussentijdse verkiezingen van gemeenteraden. Dit zegt hij in zijn nieuwjaarstoespraak van vanmiddag 9 januari 2015.

 • Loenderveenseplas: verbetering oevervegetatie noordzijde Bloklaan (N403)

  Vanaf 19 januari 2015 gaat de provincie de meeste bomen en alle struiken weghalen aan de noordzijde van de Bloklaan (N403) langs de Loenderveense Plas.

 • Statencommissie Zuid-Holland wil tussenstap Duinpolderweg

  Voor het project De Duinpolderweg wordt op dit moment gewerkt aan de milieueffect rapportage (MER). Hierin moet de verkeerskundige problematiek in de Duin en Bollenstreek inzichtelijk worden gemaakt en worden de milieueffecten van de Duinpolderweg in kaart gebracht.

 • Avond- en nachtafsluiting Leimuiderweg (N207) nabij Nieuw-Vennep

  Vanwege werkzaamheden is de Leimuiderweg (N207) nabij Nieuw-Vennep op 15 januari 2015 van 20.00 uur tot 05.00 uur in beide richtingen afgesloten tussen de Valutaweg en de Drie Merenweg (N205).

 • Provincie stimuleert Europese projecten

  Op 9 december jl. hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland de Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-projecten vastgesteld.

 • Publicatie ontwerp-Watervisie 2021

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij de ontwerp-Watervisie 2021 inclusief bijlagen hebben vastgesteld en ter inzage leggen.

 • Werkzaamheden aan bushaltes Joke Smitstraat in Hoofddorp

  De provincie Noord-Holland voert van 12 januari tot en met 22 februari 2015 werkzaamheden uit bij de bushaltes aan de Joke Smitstraat in Hoofddorp (Connexxion lijn 169).

 • Burgemeesters van Haarlemmermeer en Zaanstad wisselen tijdelijk van stoel

  Burgemeesters Geke Faber van Zaanstad en Theo Weterings van Haarlemmermeer wisselen met ingang van 19 januari tijdelijk van stoel.

Hoofdnavigatie

Sitmap

Ga direct naar sitemap »

Zoeken

Servicemenu

Sitemap

Sitemap

Bezoekadres

Houtplein 33
2012 DE Haarlem

Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »