Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »

Inhoud

Nieuws

Zoeken in overzicht
 • Definitief toestemming voor populatiebeheer damherten

  Om de balans in het duingebied te herstellen wordt de populatie damherten teruggebracht tot ongeveer 1000 dieren.

 • Nachtwerkzaamheden N203 Castricum – Uitgeest

  De provincie voert van maandag 21 tot en met donderdag 24 maart 2016 de laatste werkzaamheden uit aan de N203 tussen Castricum en Uitgeest.

 • Onderwaterbeton

  Op 6 januari 2016 losten betonmixers 1838 m3 onderwaterbeton in een met damwanden afgezette bouwkuip waar de nieuwe N23 Westfrisiaweg straks onder de Middenweg doorgaat.

 • Landelijk veel vraag naar ontwikkelingsruimte PAS

  Sinds de inwerkingtreding van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn er landelijk zo’n 1.600 vergunningaanvragen en ruim 2.000 meldingen in het kader van de Natuurbeschermingswet gedaan.

 • Kap bomen Gooilandseweg (N236) in Weesp van start

  Op maandag 15 februari 2016 start de reconstructie van de N236 tussen Aetsveld en Loodijk met de kap van de bomen langs de Gooilandseweg.

 • Omleiding voor verkeer vanaf N302 richting Wogmergouw

  Omleidingsroute voor automobilisten en fietsverkeer van 25 februari tot en met medio 2017.

 • Weekendwerkzaamheden kruising N244-Nieuwe Gouw

  Voor de verdubbeling van de N244 realiseert de provincie extra rijstroken op de N244 en worden kruisingen aangepast.

 • Succesvol project om ouderen te laten verhuizen

  De meeste ouderen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zijn zeer moeilijk tot verhuizen te bewegen omdat voor hen geschikte woningen vaak niet voorhanden zijn.

 • Proces verkeersmaatregelen Broek in Waterland

  Vanuit het programma Bereikbaarheid Waterland wordt hard gewerkt om de mogelijke maatregelen op de provinciale weg N247 tussen de A10 en de N244 uit te werken tot een ontwerp.

 • Luchtfotografie

  Op regelmatige basis maakt Aerovista Luchtfotografie luchtfoto's van het toekomstige tracé van de N23 Westfrisiaweg. Om zo de verandering in het landschap in beeld te brengen en de bouw van het project te kunnen volgen.

 • Afsluiting Groeneweg in verband met werkzaamheden

  Vanaf maandag 15 februari zal aannemer Heijmans werkzaamheden verrichten aan de HOV busbaan ter hoogte van de kruising met de Groeneweg.

 • Voorkeur lage brug Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek

  De provincies Noord- en Zuid-Holland, de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Lisse en Haarlemmermeer en de regio Holland Rijnland en Stadsregio Amsterdam hebben hun voorkeur uitgesproken voor de aanleg van een lage brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek.

 • Archeologen onderzoeken laatste resten grootste terp van Noord-Holland

  De provincie Noord-Holland laat een archeologisch onderzoek uitvoeren in woonwijk De Schooten in Den Helder.

 • Terinzagelegging projectplan en besluiten Versterking Waddenzeedijk Texel

  Terinzagelegging projectplan Versterking Waddenzeedijk Texel, secties 1 tot en met 8 en sectie 10, bijbehorend milieueffectrapport (MER) en bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

 • Maximumsnelheid blijft 80 km op N518

  De provincie Noord-Holland heeft besloten dat de maximumsnelheid op de N518 (Monnickendam-Marken) 80 km/uur blijft. Wel wordt er een inhaalverbod ingesteld en wordt de weg extra gemonitord.

 • Jack van der Hoek benoemd tot gedeputeerde in Noord-Holland

  Op 8 februari hebben Provinciale Staten van Noord-Holland Jack van der Hoek (D66) benoemd tot gedeputeerde.

 • Extra opvangplekken voor vluchtelingen in Noord-Holland

  Recent zijn in de regietafel aanvullende afspraken gemaakt over de realisering van nieuwe opvangplaatsen voor vluchtelingen in de provincie Noord-Holland. Daarmee lijken 5.000 nieuwe opvangplekken binnen bereik.

 • Koopmanspolder tijdelijk onder water gezet

  De komende dagen loopt de Koopmanspolder bij Andijk en Wervershoof geleidelijk vol met water uit het aangrenzende IJsselmeer. Plaatselijke scholieren gaven daarvoor donderdag 4 februari het startsein. Voor het zover was, kregen zij een les over waterbeheer en waterveiligheid van gedeputeerde Cees Loggen en hoogheemraad Siem Jan Schenk.

 • Subsidies moeten melkveehouderij verder verduurzamen

  Vanuit Europees geld komen er voor melkveehouders verschillende subsidies beschikbaar.

 • Nachtwerkzaamheden N244

  Vanaf maandagvond 8 februari tot en met zaterdagochtend 13 februari 2016 voert de provincie ’s avonds en ‘s nachts werkzaamheden uit op en naast de N244.

 • Projectplan versterking Waddenzeedijk Texel ter inzage

  De provincie Noord-Holland heeft het projectplan over de versterking van de Waddenzeedijk op Texel goedgekeurd. Het projectplan ligt van 9 februari tot en met 21 maart 2016 ter inzage.

 • Nieuwe huurovereenkomst ligplaatsen woonboten

  De provincie Noord-Holland heeft vandaag de Nota ligplaatsen woonboten vastgesteld. Het gaat om een huurovereenkomst voor de circa 100 ligplaatsen van woonbootbewoners die een vaste ligplaats hebben van de provincie Noord-Holland.

 • Provincie sponsort wandelevenement de "30 van Zandvoort"

  De provincie Noord-Holland heeft zich als sponsor verbonden aan de “30 van Zandvoort”. Dit is een wandeltocht van 30 km die begint in Zandvoort.

 • Westfrisiaweg: van voorbereiding naar bouw

  De provincie werkt de komende jaren aan de realisatie van de N23 Westfrisiaweg, een dwarsverbinding door Noord-Holland.

 • Uitgraven mogelijke explosieven bij Palm-kazerne

  De gemeenten Hilversum en Bussum hebben toestemming gegeven voor het uitgraven van mogelijke explosieven op Crailo. Rondom de Kolonel Palmkazerne kan nu gestart worden met het uitgraven en verwijderen daarvan.

 • Zwemwaterdag 2016

  Met het badseizoen in zicht organiseert de provincie op donderdag 10 maart 2016 de Noord-Hollandse zwemwaterdag.

 • Provincie en regio gaan mee met Rijksbesluit locatie opstelterrein voor sprinters

  Het Rijk heeft, na raadpleging van de regio, een besluit genomen over de locatie van een opstelterrein voor sprintertreinen in Noord-Holland, nabij Uitgeest.

 • Flyer werkzaamheden kruising N244 - Nieuw Gouw

  Speciaal voor ondernemers en bewoners is een flyer met beknopte informatie over de herinrichting van de kruising N244 – Nieuwe Gouw beschikbaar.

 • Afsluiting brug Ouderkerk (N522) over de Amstel

  De provincie Noord-Holland voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de brug Ouderkerk tussen de Oranjebaan en de Burgermeester Stramanweg (N522) in de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen.

 • Bewoners kiezen groenpakket talud HOV busbaan

  Zaterdag 30 januari kregen de bewoners van de Minister van Houtenlaan, die aan de zijde van de nieuwe HOV busbaan wonen, de mogelijkheid om hun stem uit te brengen over de nieuwe beplanting van het talud.

 • Ontwerpbesluit aanwijzing zwemplekken oppervlaktewater Noord-Holland 2016 ter inzage

  Jaarlijks voor aanvang van het zwemseizoen wijst de provincie zwemplekken in oppervlaktewater aan op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (artikel 10b, lid 2, Whvbz).

 • Haarlem en Heemstede sluiten aan op verkeerscentrale

  Als eerste gemeenten sluiten Haarlem en Heemstede hun verkeerslichten aan op de verkeerscentrale van de provincie Noord-Holland. Vandaaruit stuurt de provincie alle verkeerslichten aan.

 • Inloopavond N246 4 februari voor inwoners De Woude

  Provincie Noord-Holland organiseert een inloopavond voor inwoners van De Woude over de herinrichting van de Provincialeweg N246.

 • Beeldmateriaal op Facebook

  Vanaf januari 2016 is het project N23 Westfrisiaweg ook te volgen op Facebook. Op de pagina delen we regelmatig leuke nieuwtjes, interessante wetenswaardigheden en vooral veel beeldmateriaal van het project.

 • Noord-Holland maakt zonnecollectoren Rijsenhout mogelijk

  Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stopt de procedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het plaatsen van zonnecollectoren in Rijsenhout, gemeente Haarlemmermeer.

 • Nieuwe zwemplekken in Noord-Holland

  Noord-Holland krijgt er acht nieuwe zwemplekken bij. Het gaat om: Strand IJburg (Amsterdam), Villa Westend ( Velsen), Petten Centrum, Petten West, Nolmerban en Hazerdwarsdijk (alle vier gemeente Schagen) en De Putten en Camperduin (alle twee gemeente Bergen).

 • Stelling van Amsterdam 20 jaar Unesco Werelderfgoed

  Twintig jaar geleden kreeg de Stelling van Amsterdam de status van Unesco Werelderfgoed. Een jubileum dat gevierd wordt met vele activiteiten op en rondom de forten van de Stelling.

 • Gedeeltelijke afsluiting Westerweg (N242) Heerhugowaard

  De provincie Noord-Holland herstelt het asfalt op de Westerweg (N242) in Heerhugowaard. De Westerweg (N242) wordt ter hoogte van de Nollenweg (N508) afgesloten.

 • Expositie: 'The girl next door'

  Onder invloed van de media, reclame, sociale media, blogs en vlogs lijken we te leven in een wereld waarin alles draait om uiterlijk, schoonheid en perfectie.

 • Alle hens aan dak

  Eigenaren van stolpboerderijen in Noord-Holland kunnen zich tussen 1 februari en 1 maart 2016 aanmelden voor ‘Alle hens aan dak’, de laagrentende lening voor dakherstel bij stolpboerderijen.

 • Inloopavond werkzaamheden Gooilandseweg (N236) in Weesp

  De provincie Noord-Holland organiseert op maandagavond 1 februari 2016 een inloopbijeenkomst over de aankomende werkzaamheden aan de Gooilandseweg (N236) tussen Aetsveld en Loodijk.

 • Provincie ontvangt aanvragen voor drie windparken

  De provincie Noord-Holland heeft drie aanvragen ontvangen in het kader van de Herstructurering Wind op Land voor de realisatie van windparken in Noord-Holland. Deze windparken zijn goed voor in totaal circa 50 megawatt bruto (circa 35 MW netto).

 • Prijs voor pilot onderwaterarcheologie Texel

  De pilot onderwaterarcheologie Texel heeft de Jef van den Akker Aanmoedigingsprijs gekregen. Deze prijs wordt sinds 2007 uitgereikt en is bedoeld om duikers te motiveren over hun maritieme onderzoeken te rapporteren.

 • STIFT geeft bijdrage recreatiemogelijkheden Waalenburg

  Het project Waalenburg krijgt ongeveer € 100.000 subsidie van de Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) voor de ontwikkeling van de recreatieve voorzieningen in natuurgebied Waalenburg. Er zijn straks tal van mogelijkheden om dit bijzondere natuurgebied te beleven.

 • Plaatsen damwanden spooronderdoorgang HOV Velsen van start

  BAM Infra start maandag 25 januari met het plaatsen van damwanden voor de spooronderdoorgang (deelproject 4). De damwanden worden ingetrild. Dit kan enige geluidsoverlast geven voor de omgeving.

 • Rapport pilot e-Depot gepresenteerd

  Het rapport over de pilot e-Depot is donderdag 21 januari 2016 gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor gemeenten, waterschappen en archieven.

 • Waterrecreatie in Noord-Holland: trends en feiten

  Waterrecreatie is belangrijk voor Noord-Hollanders. Om hier inzicht in te krijgen heeft de provincie Noord-Holland samen met haar partners verkenningen opgesteld.

 • Inloopbijeenkomst werkzaamheden N244 voor bewoners en ondernemers Kwadijk

  De provincie organiseert voor bewoners en ondernemers in en rond Kwadijk op donderdag 21 januari 2016 van 17.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst over werkzaamheden aan de kruising Nieuwe Gouw – N244.

 • Vertraging werkzaamheden Esdoornlaan te Wormerveer door vorst

  Van dinsdag 12 januari tot en met vrijdag 5 februari werkt de provincie aan het aansluiten van twee rotondes op de Provincialeweg N203 in Wormerveer. Door vorst aan de grond liggen de werkzaamheden momenteel stil.

 • Start bouw tunnel Nes te Schagen

  De provincie Noord-Holland start vanaf 18 januari 2016 met de bouw van een tunnel ter hoogte van de kruising Nes met de provinciale weg (N241) in Schagen.

 • Natura 2000-beheerplannen van het Waddengebied ter inzage

  De beheerplannen van zeven Natura 2000-gebieden in het Waddengebied liggen van 14 januari tot 26 februari 2016 ter inzage.

 • Loket voor aanvragen windparken in Noord-Holland open

  Vanaf 15 januari 2016 kunnen initiatiefnemers van windparken in Noord-Holland hun definitieve aanvraag indienen.

 • "Het water kwam. En het water nam."

  Onder grote belangstelling onthulde minister Schultz van Haegen vanmiddag op Marken het herdenkingsmonument The Wave. Samen met genodigden en de inwoners van Marken herdacht zij de watersnood die in 1916 grote delen van Noord-Holland trof. Namens de provincie Noord-Holland was de Commissaris van de Koning Johan Remkes aanwezig.

 • De Nieuwe Afsluitdijk staat stil bij stormvloed rond Zuiderzee

  Op 13 en 14 januari 2016 is het precies honderd jaar geleden dat de stormvloed van 1916 plaatsvond rond de Zuiderzee. De projectorganisatie De Nieuwe Afsluitdijk staat ook stil bij de stormvloed van 1916.

 • Verplaatsing weekendafsluitingen toe- en afritten A22

  De werkzaamheden aan de Velsertraverse (N197) die aanvankelijk komend weekend plaats zouden vinden, worden opgeschoven. Vanwege de te verwachte winterse weersomstandigheden vinden de wegwerkzaamheden nu plaats in het weekend van 23 – 24 januari.

 • Huis van Hilde één jaar open voor publiek

  Vrijdag 15 januari 2016 is Huis van Hilde één jaar open voor publiek. Het archeologiecentrum viert zijn verjaardag met 50% korting op de entreeprijs die dag. Vrijdag 15 tot en met zondag 17 januari worden bezoekers getrakteerd op iets lekkers bij de koffie of thee en is er een mooie ballon voor de kleintjes.

 • Natuurprijs ‘Knoop in de Zakdoek’ voor gedeputeerde Talsma

  De ‘Knoop in de Zakdoek’ is dit jaar uitgereikt aan gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Tjeerd Talsma. De natuurbeherende organisaties uit Noord-Holland verstrekten hem de prijs als blijk van waardering voor de natuurambities van Gedeputeerde Staten: 250 hectare nieuwe natuur.

 • Provincie benoemt Dook van den Boer tot werkambassadeur

  De provincie Noord-Holland heeft Dook van den Boer benoemd tot provinciaal werkambassadeur. De werkambassadeur zal de provincie gedurende twee jaar vertegenwoordigen op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs.

 • Vervanging wethouder Ten Hagen van Hillegom

  Eind vorig jaar heeft Ivo Ten Hagen zijn ontslag ingediend als wethouder van de gemeente Hillegom.

 • Toolbox open data voor gemeenten

  De provincie Noord-Holland is al enkele jaren actief rond open data en wil ook gemeenten en instellingen stimuleren om actief te zijn rond open data.

 • Overzicht ganzenfoerageergebieden in Noord-Holland

  Boeren en telers in Noord-Holland met percelen in ganzenrust- of foerageergebieden kunnen vanaf het winterseizoen 2015/2016 een compensatievergoeding aanvragen, naast de 100% tegemoetkoming in schade.

 • Weekendafsluitingen toe- en afritten A22

  In de weekenden van 16 - 17 januari en van 30 – 31 januari 2016 voert de provincie Noord-Holland werkzaamheden uit aan de Velsertraverse (N197).

 • Jack van der Hoek voorgesteld als nieuwe gedeputeerde Noord-Holland

  De D66-fractie van de provincie Noord-Holland draagt Jack van der Hoek voor als nieuwe gedeputeerde duurzaamheid, energie, bestuur en culturele infrastructuur. Op maandag 8 februari legt D66 Noord-Holland een voordracht voor benoeming voor aan Provinciale Staten.

 • 4,9 miljoen subsidie voor 38 rijksmonumenten in Noord-Holland

  De provincie Noord-Holland heeft in totaal ruim 4,9 miljoen euro subsidie verleend voor de restauratie van 38 rijksmonumenten. Het gaat om rijksmonumenten die publiektoegankelijk zijn of worden.

 • Werkzaamheden Esdoornlaan te Wormerveer van 12 januari t/m 5 februari 2016

  De provincie Noord-Holland werkt aan de nieuwe aansluitingen van de twee rotondes op de provinciale weg N203 en de Esdoornlaan.

 • Ontgrondingsvergunning Dorpzicht ter inzage

  De ontgrondingsvergunning voor de inrichting van natuurgebied Dorpzicht ligt tot en met 5 februari 2016 ter inzage bij het vergunningenloket van de gemeente Texel.

 • Afrondende werkzaamheden kruispunten Ring Alkmaar West (N9)

  Van maandag 11 tot en met woensdag 13 januari 2016 vinden tussen 20.00 uur en 06.00 uur afrondende werkzaamheden plaats aan de kruispunten van de Ring Alkmaar West (N9) met de Terborchlaan, Bergerweg en Huiswaarderweg (N245).

 • Remkes: ‘Meer ruimte voor experimentele vormen van democratie’

  Johan Remkes, commissaris van de Koning van Noord-Holland, pleit voor meer ruimte voor experimentele vormen van democratie. Dit zegt hij in zijn nieuwjaarstoespraak uitgesproken op 8 januari 2016.

 • Wijzigingen Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening 2016-2017

  De meest recente wijzigingen in de Structuurvisie en PRV zijn op 28 september 2015 door Provinciale Staten vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben besloten de verschillende wijzigingen in meerdere ronden aan Provinciale Staten voor te leggen. Dat heeft te maken met het verschil in voorbereidingstijd van de inhoudelijke voorstellen en de urgentie om een aantal zaken zo spoedig mogelijk te regelen.

 • Provincie start subsidieregeling voor duurzame zeehavens

  De provincie Noord-Holland stelt 4,74 miljoen euro als subsidie ter beschikking voor duurzamere zeehavens. De subsidieregeling is bedoeld voor de verbetering van de luchtkwaliteit, het intensiveren van het ruimtegebruik en het stimuleren van de circulaire economie.

 • Noord-Holland herdenkt watersnoodramp 1916

  In de nacht van 13 op 14 januari 1916 trof een grote watersnood Noord-Holland. Om dit te herdenken, vinden tussen 13 en 17 januari 2016 verschillende activiteiten plaats.

 • Provincie verwelkomt twee nieuwe gemeenten

  Per 1 januari 2016 heeft de provincie Noord-Holland twee nieuwe gemeenten: Gooise Meren en Edam-Volendam. Dat betekent dat de provincie Noord-Holland in 2016 drie gemeenten minder heeft dan in 2015; 48 in totaal - in plaats van 51.

Hoofdnavigatie

Sitmap

Ga direct naar sitemap »

Zoeken

Servicemenu

Sitemap

Sitemap

 • Contact

  Telefoon (023) 514 31 43
  Fax (023) 514 30 30
  E-mail: post@noord-holland.nl
  Kvk-nr: 34362354
  BTW-nr.: NL. 0010.03.124.B.08

 

Bezoekadres

Houtplein 33
2012 DE Haarlem

Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »