Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »

Inhoud

CvdK Borghouts vraagt ABP te investeren in nieuwe grote zeesluis

Harry Borghouts, commissaris van de Koningin in Noord-Holland, roept het pensioenfonds ABP op te investeren in een nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden.

De toegenomen scheepvaart en de grotere omvang van de schepen maken een nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden als toegang tot de havens in het Noordzeekanaalgebied noodzakelijk. De provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam zijn bereid mee te betalen. Ook van het bedrijfsleven wordt verwacht dat die zal investeren.

Sluisgelden
Borghouts is van mening dat een Nederlandse financiële instelling de nodige investeringen moet doen, ruim € 400 miljoen naast de bijdragen van de overheden. Het risico van de investering is niet hoog, omdat een constante stroom sluisgelden binnenkomt. Hij acht het heel goed mogelijk dat een instelling zoals het ABP zo’n investering doet, omdat het ABP al in infrastructuur in het buitenland investeert en dat ook in Nederland doet als het vereiste rendement wordt gehaald.

Borghouts deed zijn uitspraken donderdag 27 september tijdens een bijeenkomst van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel in Purmerend.

Aardgas
Op dezelfde bijeenkomst riep de heer Borghouts de gemeenten Amsterdam en Zaanstad op om met hun wagenpark over te stappen op aardgas als brandstof. De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem, ook bij het busvervoer, zijn al overgestapt op het veel schonere aardgas. Hoe meer gemeenten de overstap naar aardgas maken, des te rendabeler het wordt op meer locaties aardgasvulpunten in te richten. De gemeente Amsterdam heeft weliswaar een stap gemaakt naar zuinige hybride voertuigen, zuinige diesel en plaatsing van roetfilters, maar kan een veel grotere stap maken naar schone lucht door over te stappen op aardgas.

Toespraak Harry Borghouts [interne link]

Nieuwsredactie

 

Reacties op CvdK Borghouts vraagt ABP te investeren in nieuwe grote zeesluis

03-10-2007, Floor Bal
Als reactie op de toespraak van cvdK Borghouts onderstaande tekst. Reeds jaren eerder gepubliceerd, jammer. Ook is inmiddels geanticipeerd op meer woningbouw door de resultaten uit het Waterlandoverleg.
Goed dat er gebruik wordt gemaakt van oude ideeën, we zijn nooit te laat om... Als er nog meer knelpunten voor de toekomst zijn hoor ik het wel, mijn archief is redelijk groot.

Gewoon de Middensluis vergroten: extra grote megasluis?
De IJmond moet zich sterk maken. Dat betekent dat je elkaar dingen gunt, de havens op elkaar laat aansluiten en de waarde voor elkaar in kaart brengt, zodat je meer voor elkaar kunt betekenen. Daardoor krijgen we meer draagvlak als we bijvoorbeeld over de vernieuwing van het sluizencomplex praten. We hebben vijf sluizen: de Zuidersluis, de Kleine Sluis, de Middensluis, de Noordersluis en de Spuisluis. Hoe staat het sluizencomplex ervoor? Rijkswaterstaat brengt het complex op deltahoogte, voert renovatiewerkzaamheden uit en maakt het bedrijfszekerder en sneller. Dat is prima, maar desondanks voldoet het geheel niet.
Het begon ermee dat door de schaalvergroting van de kleine handelsvaart de Middensluis niet meer voldeed. Vervolgens liepen de wachttijden voor de Noordersluis op en wordt het risico met één grote sluis alsmaar groter. Tenslotte zoekt de bulkvaart zijn schaalvergroting in de breedte. In mijn optiek is het niet zo dat wij zonodig een extra megasluis willen, maar ik mag toch van Rijkswaterstaat verwachten dat het de zeetoegang bedrijfszeker houdt? De Middensluis moet vergroot worden en misschien wel iets groter worden dan de Noordersluis. Voor de goede orde: de winkel moet tijdens de verbouwing wel open blijven. Verder is het goed om niet alleen te werken aan het uitdiepen van de Geul naar het sluizencomplex, maar dient er ook een goed baggerplan te komen voor het Noordzeekanaal en de havens die achter de sluizen liggen, zodat we nooit meer met dichtslibbingen worden geconfronteerd.

02-10-2007, P. Turkenburg
Weet Harry Borghouts iets dat wij nog niet (mogen) weten? Voor zover overal bekend worden er helemaal geen sluisgelden geheven in IJmuiden. Al sinds de opening van het Noordzeekanaal niet. (Wel in Spaarndam, maar die sluis is te klein voor zeeschepen). Een sluis is een noodzakelijk kwaad, bedoeld om te zorgen dat er ergens water blijft. De passage van een sluis kost een reder altijd extra tijd (= geld) en sleepboothulp. Een rivier of kanaal opvaren vanuit zee (bijvoorbeeld de Nieuwe Waterweg op) gaat daarentegen veel sneller en kan zonder sleepboot uitgevoerd worden. Als er (in de toekomst?) sluisgelden worden geheven dan is de keus voor een andere, goedkopere haven al snel gemaakt. Dus, gaarne een openbare toelichting of rectifiatie op de uitspraak van H. Borghouts, liefst voor het ABP de 400 miljoen euro overmaakt!

01-10-2007, Erwin Doeve
Nou, nou, geachte Commissaris, Bij deze een ongenuanceerde reactie.
Maar goed dat ik dit lees. Sedert het nieuws over investeringen in wapentuig, ben ik wat achterdochtig geworden. Het lijkt mij dat u uw oproep dient te richten aan alle storters in het ABP kapitaal !Hoofdnavigatie

Sitmap

Ga direct naar sitemap »

Zoeken

Servicemenu

Sitemap

Sitemap

 • Contact

  Telefoon (023) 514 31 43
  Fax (023) 514 30 30
  E-mail: post@noord-holland.nl
  Kvk-nr: 34362354
  BTW-nr.: NL. 0010.03.124.B.08

Bezoekadres

Houtplein 33
2012 DE Haarlem

Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »