Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »

Inhoud

Duurzaam toerisme

Allereerst worden hier de drie P’s van duurzaam ondernemen kort uiteengezet. Vervolgens worden de verschillende keurmerken die de provincie ondersteunt beschreven. Als ondernemer is het eigenlijk het meest handig om met een keurmerk aan de slag te gaan, omdat er sprake is van duidelijke richtlijnen en begeleiding vanuit de Stichting KMVK. In dit dossier zijn ook links naar organisaties te vinden die ondernemers ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijf, zoals de Kamer van Koophandel, MKB Nederland (met een benchmark duurzaamheid) en MVO Nederland. Ook zijn links naar sites te vinden waar duurzame producten en diensten worden aangeboden.

De drie P’s van duurzaam ondernemen

Hoe nu te beginnen? Duurzaam ondernemen kan allereerst praktisch gemaakt worden door te starten vanuit de drie P’s:

People

Mensen zijn misschien wel het belangrijkste bezit van een bedrijf. In de toeristisch-recreatieve sector hebben we te maken met allerlei mensen: personeel, gasten, leveranciers, omwonenden maar indirect ook partners in verre landen die onze producten maken. Een duurzaam opererend bedrijf draagt er zorg voor dat het goed omgaat met al deze mensen; op deze manier creëert het bestaansrecht voor zichzelf. Voor personeel en gasten is dit vaak vanzelfsprekend, maar regelmatig wordt vergeten dat een bedrijf ook heel veel kan betekenen voor haar buren. Hierbij kan gedacht worden het aanbieden van lokale producten of het sponsoren van lokale projecten. Door Fair Trade producten te kopen kan ervoor gezorgd worden dat bijvoorbeeld koffieboeren in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs voor hun producten krijgen, en er geen kinderhanden te pas komen aan de productie van handdoeken.

Planet

De Planet van duurzaamheid is gericht op natuur en milieu. Om te beginnen wil je dus logischerwijs als bedrijf niet vervuilend bezig zijn en ga je goed om met afval. Maar er is veel meer mogelijk: personeel en gasten actief informeren over de waarde van de natuur in het gebied, slim omgaan met vervoer waardoor minder stikstof wordt uitgestoten, zorg ervoor dragen dat activiteiten die buiten worden georganiseerd niet schadelijk zijn voor de natuur. Ook kan bijvoorbeeld een bijdrage worden geleverd aan een lokale natuurorganisatie of kan een gezamenlijk natuurproject op poten worden gezet.

Natuurlijk zijn natuur en milieu niet los van elkaar te zien, maar milieu is toch iets breder van aard. Belangrijke milieuthema’s zijn energie, water en uitstoot van schadelijke gassen. De oplossingen op dit gebied kunnen vaak gevonden worden in nieuwe technieken, en er is veel mogelijk ondertussen! Van de welbekende zonnepanelen en energiezuinige lampen tot waterbesparende kranen, fietsenplannen maar ook CO2 compensatie. Veel bedrijven hebben zich ondertussen te doel gesteld om klimaatneutraal te ondernemen.

Profit

Profit is altijd een onderdeel van het totaalplaatje, omdat een gezond bedrijf natuurlijk niet kan overleven zonder winst te maken. Net als People en Planet geeft Profit bestaansrecht aan een bedrijf. People en Planet kunnen Profit bovendien versterken, en dit is waarom het belangrijk is om duurzaamheid als totaalplaatje te zien. Het is daarnaast altijd belangrijk om het rendement van investeringen in duurzame besparende maatregelen te berekenen: vaak blijkt dat investeringen zich binnen enkele jaren terugverdienen.

 • Keurmerken en onderscheidingen

 • Wat doet de provincie?

 • Links

Keurmerken en onderscheidingen

Keurmerken en onderscheidingen

Binnen de toeristisch-recreatieve sector zijn verschillende duurzaamheidskeurmerken ontwikkeld waarmee ondernemingen, stranden of bestemmingen zich kunnen onderscheiden. Wij hebben er bewust voor gekozen het aantal keurmerken waarmee wij samenwerken te beperken. Wij vinden het bovendien belangrijk dat een keurmerk door een overheid of onafhankelijke stichting wordt gecontroleerd. De keurmerken die op deze site te vinden zijn voldoen aan dit uitgangspunt.
Keurmerken zijn belangrijk. Een goed keurmerk garandeert dat een bedrijf, strand of bestemming voldoet aan een aantal criteria op het gebied van mens, milieu, veiligheid en voorzieningen waardoor je er als bezoeker van uit kunt gaan dat zaken goed geregeld zijn. De criteria zijn gebaseerd op de drie P’s van duurzaam toerisme, en geven er een praktische invulling aan. Een keurmerk kan een flink voordeel bieden in de promotie van een bedrijf, strand of bestemming. De provincie promoot en stimuleert daarom een aantal van deze keurmerken, die zich ondertussen gevestigd hebben.

logo The Green Key

Green Key

De Green Key is een internationaal duurzaamheidskeurmerk voor toeristische en zakelijke accommodaties. De Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) voert de Green Key uit, tezamen met onafhankelijke keurmeesters. Zowel bungalowparken, campings, congreslocaties, groepsaccommodaties, hotels, conferentiecentra als strandpaviljoens en charterboten kunnen in aanmerking komen voor het predicaat Green Key. Al naargelang de normen waaraan een bedrijf voldoet kan een bronzen, zilveren of gouden status worden verworven. De provincie heeft de stichting KMVK dit jaar een subsidie verleend om ondernemers te helpen bij het verduurzamen van hun bedrijf. Ook wordt samengewerkt met de stichting om samen met een aantal ondernemingen in een regio in één keer gezamenlijk voor de Green Key te gaan.

logo Blauwe vlag

Blauwe vlag

De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding voor stranden en jachthavens. In 2009 is de vlag uitgereikt aan 3500 stranden in 34 landen in Europa, Zuid-Afrika, Marokko, Nieuw Zeeland, Canada en de Cariben. Om een Blauwe Vlag te kunnen hijsen moet worden voldaan aan een aantal belangrijke criteria zoals (zwem)waterkwaliteit, het schoonhouden van stranden, goede sanitaire voorzieningen, een hoge mate van veiligheid en aanwezigheid van afvalverwerkingssystemen. We zijn er trots op dat Noord-Holland al enige jaren als provincie de meeste Blauwe Vlaggen heeft wapperen. Hierdoor wordt gegarandeerd dat inwoners van schone stranden en jachthavens gebruik kunnen maken, en het geeft een positieve uitstraling naar buiten waardoor meer toeristen de provincie bezoeken. De provincie verleent daarom een subsidie aan gemeenten die meedoen met de Blauwe Vlag

logo ECO XXI

ECO XXI

ECO XXI is een stimuleringsprogramma om duurzaamheid op lokaal niveau in kaart te brengen en verbeteringen te stimuleren. Foundation for Environmental Education in Nederland (FEE-N) heeft het internationale programma ECO XXI geschikt gemaakt voor toepassing in Nederland.
ECO XXI is ontwikkeld met als doel toeristisch recreatieve regio’s te stimuleren zich duurzaam te ontwikkelen en natuur- en milieu- educatie te bevorderen. Een belangrijk onderdeel van het programma is de certificering van een gemeente met de ECO XXI award. De certificering start met een 0-meting op 21 criteria op de vier hoofdgebieden: milieu, economie, samenleving en organisaties. Een onafhankelijke jury van vooraanstaande experts op het gebied van duurzaamheid beoordeelt de 0-meting. Bij voldoende resultaat krijgt de gemeente de ECO XXI award voor de resultaten: brons, zilver of goud.
De provincie stimuleert Noord-Hollandse gemeente om deel te nemen aan het programma ECO XXI om zodoende Noord-Holland als duurzame (reis)bestemming op de kaart te zetten.

logo Europarc

Europarc Certificaat voor Duurzaam Toerisme in kwetsbare gebieden

Europarc is de overkoepelende federatie van Nationale Parken in Europa. Om het Certificaat voor Duurzaam Toerisme te verkrijgen moet een Nationaal Park aan een tiental principes voldoen. Het gaat daarbij vooral om het proces; zo is het belangrijk dat de organisatie van het Nationaal Park samenwerkt met zowel bezoekers als omwonenden, ondernemers, terreinbeherende organisaties en natuurorganisaties. De grootste uitdaging is dat biodiversiteit en toerisme op een goede manier aan elkaar worden gelinkt. De provincie vindt het belangrijk dat beide zaken goed in balans zijn, en dat alle betrokkenen samenwerken om dit te realiseren. De provincie heeft daarom een subsidie aan Nationaal Park Zuid-Kennemerland beschikbaar gesteld om dit proces in gang te zetten.

logo Eden Award

EDEN Award

De EDEN Award (European Destinations of Excellence) is een prijs voor duurzame toeristische bestemmingen. Ieder jaar wordt de prijs in 25 Europese landen uitgereikt. Hiervoor worden per land eerst vijf bestemmingen per land genomineerd en wordt uiteindelijk door een vakkundige jury een winnaar gekozen. Deze winnaar krijgt internationale erkenning en een geldprijs van €25.000. Uiteindelijk kan de bestemming gekozen worden tot European Destination of Excellence. Texel was in 2010 één van de genomineerde bestemmingen en wij zijn er trots op dat in 2011 de Stelling van Amsterdam uit bijna 40 inzendingen tot één van de vijf genomineerden behoorde. Wij geloven als provincie dat in Noord-Holland meerdere regio’s zijn die de kenmerken en kwaliteiten hebben om in aanmerking te komen voor de EDEN Award en dragen graag bij aan een inzending.

Wat doet de provincie?

Wat doet de provincie op dit gebied?

Provincie Noord-Holland stimuleert duurzaam toeristisch ondernemen op verschillende manieren:

 • Integreren duurzaamheid in Agenda Toerisme en Recreatie. Bij de uitvoering van onze eigen agenda proberen wij waar mogelijk duurzaamheid te promoten en duurzame voorbeelden te gebruiken. Ideeën van ondernemers en inwoners die bij Duurzame Dinsdag worden ingebracht kunnen hiervoor worden gebruikt.
 • Promoten Green Key. De provincie werkt nauw samen met de Stichting KMVK, die zich in Nederland bezig houdt met de Green Key. De provincie heeft in 2010 een subsidie aan de stichting beschikbaar gesteld om bedrijven te begeleiden bij het verduurzamen van hun activiteiten.
 • Promoten Blauwe Vlag. De provincie werkt ook hiervoor nauw samen met de Stichting KMVK, die zich met gemeenten inspant om de stranden in Nederland van een Blauwe Vlag te voorzien. De provincie heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor gemeenten om een deel van de kosten gemoeid met het verkrijgen van een Blauwe Vlag te dekken. Ook jaagt de provincie het proces aan door contacten tussen verschillende organisaties te leggen en het onderwerp bestuurlijk onder de aandacht te brengen bij gemeenten. Het doel is om, net als voorgaande jaren, de provincie te blijven met de meeste Blauwe Vlaggen.
 • Promoten ECO XXI. Als provincie willen wij gemeenten aanmoedigen om deel te nemen aan het programma ECO XXI. De provincie werkt hierbij nauw samen met de organisatie FEE-Nederland.
 • Promoten Europarc Certificaat Duurzaam Toerisme. De provincie wil haar twee Nationale Parken voorzien van het Europarc ‘Certificaat voor Duurzaam Toerisme in beschermde gebieden’. Dit jaar verleent de provincie subsidie aan Nationaal Park Zuid-Kennemerland om hiermee aan de slag te gaan.
 • Verschaffen praktische informatie. Via deze website voorziet de provincie ondernemers en recreanten van informatie over duurzaam toerisme. Het gaat hierbij om praktische informatie over ondernemen en hoe mensen op vakantie een steentje kunnen bijdragen. Daarnaast zijn links te vinden naar andere relevante websites die ondernemers kunnen helpen.

Daarnaast zijn er verschillende plannen die binnenkort ten uitvoer worden gebracht.

 • Platform bieden aan koplopers. Binnenkort zal een deel van deze website gebruikt worden om toeristisch-recreatieve ondernemers uit te lichten die vooruitstrevend bezig zijn met duurzaamheid.
 • Organiseren en faciliteren workshops. De provincie wil ondernemers bij elkaar brengen om inspiratie op te doen en ervaringen te delen. Hiervoor gaat de provincie binnenkort workshops organiseren.
 • Samenwerking versterken met brancheorganisaties. Verschillende brancheorganisaties hebben duurzaamheid prominent op de agenda gezet. Zo is RECRON bezig met een beleidsplan duurzaamheid, heeft het NBTC duurzaamheid hoog op de agenda staan en heeft HISWA onlangs een convenant met verschillende partijen gesloten om het elektrisch varen een impuls te geven. VVV Nederland is actief in het promoten van duurzaam toerisme door o.a. de EDEN Award, en de Kamer van Koophandel heeft samen met MKB Nederland een test voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ontwikkeld. Provincie Noord-Holland wil met deze partijen samenwerken om duurzaamheid nog beter op de kaart te krijgen.
 • Afstemmen natuur- en recreatiebeleid. Binnen de provincie wordt onderzocht hoe natuur- en recreatiebeleid beter gestroomlijnd kunnen worden

Links

Kamer van Koophandel

De kamer van Koophandel heeft een deel van haar website gewijd aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

MKBNederland

MKB Nederland heeft een speciale website opgezet met als thema duurzame groei. Op de website is het als ondernemer mogelijk om te vergelijken hoe je het doet ten opzichte van andere ondernemers in jouw branche (soort benchmark). Er is ook een vergelijkingsmogelijkheid voor horeca- en toerismebedrijven.

Alles Duurzaam

De grootste groene bedrijvengids van Nederland met ruim 18.000 winkels en bedrijven die duurzame producten of diensten aanbieden.

MVO Nederland

MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen; een goed startpunt voor ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen.

Duurzamedatabase

De Duurzame Database is een initiatief van Stichting Onderneem Duurzaam. De site is een inkoophulp voor duurzame producten, en een marktplaats voor aanbieders ervan.

Green Key

De Green Key site van de Stichting KMVK geeft alle informatie over deze onderscheiding voor toeristische en zakelijke accommodaties. Zowel de criteria en normen zijn te vinden, als wel een kaart met alle Green Key ondernemers in Nederland.

Blauwe vlag

De site van de Blauwe Vlag met daarop alle informatie over criteria en stranden en jachthavens waar de Blauwe Vlag wappert.

EDEN Award

Site van de EDEN Award met basisinformatie en ieder jaar de genomineerden en winnaar.
Hoofdnavigatie

Sitmap

Ga direct naar sitemap »

Zoeken

Servicemenu

Sitemap

Sitemap

 • Contact

  Telefoon (023) 514 31 43
  Fax (023) 514 30 30
  E-mail: post@noord-holland.nl
  Kvk-nr: 34362354
  BTW-nr.: NL. 0010.03.124.B.08

 

Bezoekadres

Houtplein 33
2012 DE Haarlem

Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »