Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »

Inhoud

Watertuin

In het noorden van de Middelpolder zou de ‘Watertuin’ komen. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft echter besloten om dit project stop te zetten. Informatie over dit besluit vindt u in de brief die het waterschap hierover naar de betrokkenen heeft gestuurd. Deze brief is te vinden onderaan deze pagina.

Met dit project zou ongeveer 5 hectare aan waterpartijen een ecologisch watersysteem vormen dat water zuivert: een waterharmonica. Hiermee zou gezuiverd water uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie verder gezuiverd worden. Met de Watertuin zou ook de natuur in de Middelpolder een impuls krijgen en zouden meer recreatiemogelijkheden bij Amstelveen ontstaan.

De provincie brengt de gevolgen van het wegvallen van dit project in kaart en overlegt hierover zo snel mogelijk met het Waterschap AGV en de andere samenwerkingspartners.

 

watertuin

Hoofdnavigatie

Sitmap

Ga direct naar sitemap »

Servicemenu

Sitemap

Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »