Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »

Inhoud

N201 Weg van iedereen

De provincie Noord-Holland realiseert de omlegging van de N201 in het gebied tussen de A4, de A9 en Amstelhoek. Dit is hard nodig om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het gebied te verbeteren. Een verbetering die bovendien van groot economisch belang is voor de regio. Daarnaast wordt er ook aan verbeteringen voor het fietsverkeer gewerkt.

In het N201+-programma werken de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Haarlemmermeer en Uithoorn samen met het Rijk, Stadsregio Amsterdam en Schiphol. Het “+”-teken in de programmanaam staat symbool voor deze samenwerking, maar óók voor een bijzondere wisselwerking. Dankzij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen betalen de gemeenten een deel van hun programmabijdrage. Dus zonder bedrijventerreinen geen weg, en omgekeerd!

Vanaf eind 2013 functioneert het grootste gedeelte van het Masterplan N201+. Dit betekent dat de nieuwe N201 grotendeels is opengesteld voor het verkeer. Sommige delen van de nieuwe N201 zijn al eerder opengesteld; vanaf eind 2011 gebeurde dit al in fases. Bij de gedeelten waar openstelling vóór eind 2013 nog niet mogelijk was, zoals de Omlegging Amstelhoek en de op- en afritten van de N201 bij de Zijdelweg, maakten we gebruik van de bestaande infrastructuur om de doorstroming op de opengestelde delen van het Masterplan N201+ te kunnen garanderen.

Zeven jaren gewerkt aan de N201

Ruim zeven jaar is er gewerkt aan de realisatie van de nieuwe N201. Eind 2006 is de eerste schop de grond in gegaan. Het eerste project dat was afgerond, was de Kruisweg. Vanaf 2011 zijn fasegewijs de andere N201-projecten opengesteld voor het verkeer. In 2011 was dat de Fokkerweg en in 2012 de ‘Omlegging Aalsmeer- Uithoorn’. Vlak na de opening van de Waterwolftunnel in april 2013 werd de ‘Aansluiting A9’ in gebruik genomen en nu zijn de ‘Omlegging Schiphol-Rijk’ en de ‘Aansluitingen A4’ aan de beurt. De Omlegging Amstelhoek wordt op 16 mei a.s. geopend voor verkeer. De op- en afritten van de N201 bij de Zijdelweg worden ook dit voorjaar opengesteld.

werk in uitvoering

werk in uitvoering

Voor vragen en klachten die betrekking hebben op de nieuwe N201, kunt u vanaf 31 maart 2014 contact opnemen met het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via 0800 - 0200 600 (gratis). U kunt ook een e-mailbericht sturen naar: infobu@noord-holland.nl.

Projectbureau N201+
Boeingavenue 241
1119 PD  Schiphol-Rijk
023 - 514 3201

IK ZOEK INFORMATIE OVER .....

Klik op de kaart! Door vervolgens op het tracédeel van uw keuze te klikken, leest u korte informatie over het betreffende project.  

Hoofdnavigatie

Sitmap

Ga direct naar sitemap »

Servicemenu

Sitemap

Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »