Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »

Inhoud

Waar intensief geleefd, gewoond en gewerkt wordt, is ruimte voor recreatie belangrijk. Daarom hebben de provincie en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Zaanstad en Uitgeest de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de recreatiemogelijkheden voor alle bewoners. Recreatiegebied de Buitenlanden is deels gerealiseerd, er wordt hard gewerkt aan de aanleg van het Aagtenpark, er is een brug over de A9 voor fietsers en wandelaars gerealiseerd en er zijn diverse fiets- en wandelpaden aangelegd. Al deze projecten maken onderdeel uit van een overkoepelend plan (voorheen bekend als 'Tussen IJ en Z'), waar ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bij is betrokken.

Door de rijksbezuinigingen op natuur en recreatie is er minder geld beschikbaar voor de recreatieprojecten. Voor de recreatiegebieden de Buitenlanden en de Omzoom geldt een nieuwe aanpak die is gericht op de aanleg van fiets- en wandelpaden en aanleg van kleinschalige recreatieve voorzieningen. Daarvoor hebben de provincie en gemeenten middelen beschikbaar gesteld. Er is geen geld meer voor de grondverwerving en aanleg van recreatiegebied de Omzoom en de uitbreiding van recreatiegebied de Buitenlanden. In de Omzoom komt nu een sportpark, waar de overheden fiets- en wandelpaden naartoe willen aanleggen. Ook in de Buitenlanden willen ze het gebied met wandel- en fietspaden beter toegankelijk maken. Zo kunnen bewoners en bezoekers genieten van het open polderlandschap en ontstaan er nieuwe agrarische en recreatieve kansen voor ondernemers.

Genieten van het open landschap in polder Assendelft (foto: Dienst Landelijk Gebied)

Genieten van het open landschap in polder Assendelft (foto: Dienst Landelijk Gebied)

Nieuws

Partners

De projecten worden mogelijk gemaakt door een samenwerking van de gemeentes Beverwijk, Heemskerk, Zaanstad en Uitgeest, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer en de provincie Noord-Holland.

logo's partners

Hoofdnavigatie

Sitmap

Ga direct naar sitemap »

Servicemenu

Sitemap

Sitemap

Bezoekadres

Houtplein 33
2012 DE Haarlem

Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »