Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »

Inhoud

Europese instellingen

De Europese Unie heeft vijf officiële Europese Instellingen. De Europese Commissie (dagelijks bestuur en uitvoerend orgaan), het Europees Parlement (volksvertegenwoordiging) en de Raad (vertegenwoordiging van de regeringen van de Lidstaten). Het Europees Hof van Justitie zorgt voor toezicht op de naleving van de EU-wetgeving en de Europese Rekenkamer, die de Europese begroting controleert. Daarnaast bestaan er nog twee officiële adviesorganen: het Comité van de Regio’s en het Europees Economisch en Sociaal Comité. Hieronder vindt u een korte beschrijving en een link naar de desbetreffende websites.

Europese Commissie

De Europese Commissie bestaat uit 27 commissarissen. Ieder land heeft recht op één commissaris. De Europese Commissie is het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Met de term Europese Commissie wordt ook vaak het ambtelijk apparaat van de Europese Unie bedoeld. Zij schrijven de voorstellen, controleren of Europese wetgeving juist wordt toegepast en onderhandelen met de Wereld Handels Organisatie over het gemeenschappelijke buitentarief. De Europese Commissie bestaat uit 27 Directoraten-Generaal (ministeries).

Het Europees Parlement.

Het Europees Parlement

Het Europees Parlement is de volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Nederland heeft 25 zetels van de in totaal 736. Het Europees Parlement reageert afhankelijk van de procedure op voorstellen van de Europese Commissie. Het Europees Parlement dient uiteindelijk samen een beslissing te nemen met de Raad van de Europese Unie.

De Raad

De Raad is onder te verdelen in twee raden.
Zo is er de Raad van Ministers. Hier zijn de regeringen van de 27 lidstaten vertegenwoordigd. De Raad neemt afhankelijk van de procedure samen met het Europees Parlement een beslissing over voorstellen van de Europese Commissie.
Het Rijk kan via de Raad invloed uitoefenen op de Europese Commissie. De samenstelling van de Raad is afhankelijk van het onderwerp. Bij bijvoorbeeld transport schuiven alle 27 transportministers aan.
Daarnaast is er de Europese Raad. In de Europese Raad zitten de regeringsleiders van de 27 lidstaten en de voorzitter van de Europese Commissie. Tijdens de bijeenkomsten van de Europese Raad worden prioriteiten vastgesteld die vaak als basis worden gebruikt voor wet- en regelgeving van de Europese Commissie.

Europese Hof van Justitie

Het Europese Hof van Justitie heeft als taak om ervoor te zorgen dat de Europese verdragen juist worden toegepast en dat het Europees recht op één manier wordt uitgelegd en toegepast.

Comité van de Regio’s

Het Comité van de Regio’s (CvdR) is een adviesorgaan van regionale en lokale vertegenwoordigers van de Europese lidstaten. De Europese Commissie raadpleegt het Comité over Europese beleidsvoorstellen die een regionale en/of lokale uitwerking hebben als onderdeel van de formele besluitvormingsprocedure van de Europese Unie (op basis van het Verdrag van Lissabon).
Het Comité adviseert de Europese Commissie en het Europees Parlement daarnaast ook ongevraagd over Europese beleidsvoorstellen die regionaal en lokaal beleid betreffen. Europagedeputeerde Elvira Sweet is plaatsvervangend lid van het Comité en lid van de Commissie Economisch en Sociaal Beleid (ECOS) van het Comité.

Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de EU

De Permanente Vertegenwoordiging is de ambassade van Nederland bij de Europese Commissie. Zij onderhandelt, lobbyt en bereidt besluiten van de Raad voor.

Voorzitterschap van de Europese Unie

De Europese Unie heeft een halfjaarlijks voorzitterschap. Het land dat voorzitter is, leidt de vergadering van de Raad van Ministers. Het voorzitterschap is een belangrijk onderdeel van de besluitvorming. Daarnaast kan het land dat voorzitter is prioriteiten aangeven van het beleid.

De voorzitter van de Europese Raad

De voorzitter van de Europese Raad wordt volgens het Verdrag van Lissabon door de Europese Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen voor een periode van 2,5 jaar gekozen. De huidige voorzitter is Herman Van Rompuy.
De vaste voorzitter leidt de werkzaamheden van de Europese Raad, het overleg van de Europese regeringsleiders. Samen met de voorzitter van de Europese Commissie moet de vaste voorzitter zorgen voor de continuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad. De vaste voorzitter zal de Europese Raad vertegenwoordigen op het gebied van het buitenlands en veiligheidsbeleid in contacten met regeringsleiders en staatshoofden.Hoofdnavigatie

Sitmap

Ga direct naar sitemap »

Zoeken

Servicemenu

Sitemap

Sitemap

 • Contact

  Telefoon (023) 514 31 43
  Fax (023) 514 30 30
  E-mail: post@noord-holland.nl
  Kvk-nr: 34362354
  BTW-nr.: NL. 0010.03.124.B.08

Bezoekadres

Houtplein 33
2012 DE Haarlem

Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »