Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »

Inhoud

Bodem in kaart

De eigenschappen van de bodem bepalen of een plek geschikt is voor bijvoorbeeld woningbouw, de aanleg van een waterberging of de bouw van een ondergrondse parkeergarage. Tegelijk kunnen bepaalde activiteiten schade doen aan de bodem, bijvoorbeeld het graven van een waterberging in een gebied met unieke aardkundige waarde.

Om die reden weegt de provincie bodemaspecten altijd mee bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Goede bodeminformatie is daarbij onontbeerlijk.

Kaart

Informatie over bodemeigenschappen in Noord-Holland kunt u vinden op een interactieve kaart. Het gaat om bodemeigenschappen die belangrijk zijn in relatie tot ruimtelijke plannen. Informatie over bodemverontreiniging kunt u vinden op de landelijke website Bodemloket.

Pilotprojecten bodeminformatie

De provincie heeft drie pilotprojecten uitgevoerd die gericht zijn op het gebruik van bodeminformatie bij ruimtelijke beslissingen:

 1. Pilotproject Gebruik bodeminformatie in landbouwstructuuronderzoek. Dit project heeft geresulteerd in informatieve kaarten over de geschiktheid van de bodem voor specifieke teelten in een aantal gebieden in Noord-Holland. Het toelichtende eindrapport vindt u als download onderaan deze pagina.
 2. Pilot-project Veencheck provincie Noord-Holland. In dit project is onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de huidige bodemkaart van Noord-Holland voor veengronden. Het eindrapport vindt u al download onderaan deze pagina.
 3. Pilot-project Gebruik bodeminformatie bij gebiedsontwikkeling. Dit project heeft geresulteerd in specifieke themakaarten over bodem voor het gebied Westflank Haarlemmermeer, die op aanvraag beschikbaar zijn. Daarnaast is een handleiding voor gebruik van bodeminformatie bij gebiedsontwikkeling ontwikkeld. Deze vindt u als download onderaan deze pagina.

DINO

Veel bodeminformatie wordt beschikbaar gesteld via het Data en Informatiesysteem van de Nederlandse Ondergrond (DINO). Hierin slaat de provincie de resultaten op van grondmetingen via het provinciedekkend meetnet. Dit meetnet stelt de chemische grondkwaliteit vast in het landelijk gebied. U kunt deze informatie kosteloos opvragen bij het DINO-loket.

Handleiding en redeneerlijn

Voor het toepassen van bodeminformatie bij ruimtelijke plannen is een algemene handleiding beschikbaar op de website Ruimte x Milieu. De ‘Redeneerlijn voor de ondergrond’ is een hulpmiddel bij het maken van afwegingen over het gebruik van de ondergrond.

Downloads

Links op deze pagina

Zie ookHoofdnavigatie

Sitmap

Ga direct naar sitemap »

Zoeken

Servicemenu

Sitemap

Sitemap

 • Contact

  Telefoon (023) 514 31 43
  Fax (023) 514 30 30
  E-mail: post@noord-holland.nl
  Kvk-nr: 34362354
  BTW-nr.: NL. 0010.03.124.B.08

 

Bezoekadres

Houtplein 33
2012 DE Haarlem

Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »