Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »

Inhoud

Verkeersveiligheid

De groeiende mobiliteit in Noord-Holland beïnvloedt de verkeersveiligheid. Jaarlijks vinden ongeveer 73 mensen de dood in het verkeer. Daarnaast raken bijna 900 mensen zodanig gewond dat ziekenhuisopname nodig is. De verkeersongevallen uit het Regionaal Orgaan Amsterdam (Amsterdam en omgeving) zijn daarbij niet meegerekend. De provincie vindt deze aantallen onaanvaardbaar. Het terugdringen van de verkeersonveiligheid heeft daarom prioriteit binnen het verkeers- en vervoersbeleid.

Infrastructurele maatregelen

De provincie wil verkeersveiligheid onderdeel maken van alle plannen op het gebied van verkeer en vervoer in Noord-Holland. Daarnaast richt zij de wegen in eigen beheer in volgens 'duurzaam veilig'-principes.

Subsidie Kleine Infrastructuur

Gemeenten en hoogheemraadschappen die de veiligheid op de wegen bewaken, komen in aanmerking voor de subsidie ‘Kleine Infrastructuur’. De subsidie is bedoeld voor maatregelen die bijdragen aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Noord-Holland. Alleen wegbeheerders buiten het ROA kunnen de subsidie aanvragen.

Veilig werken aan de weg

Ook tijdens wegwerkzaamheden staat veiligheid voor weggebruiker en wegwerker voorop. De provincie garandeert de veiligheid door extra verlichting, (rijdende) afzettingen en snelheidsbeperkingen. Daarnaast draagt de wegwerker zichtbaarheidkleding en werkt hij of zij volgens strikte veiligheidsinstructies.

BLVC-plan

Het aanleggen of reconstrueren van een weg heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in een woonwijk. Veiligheid speelt een belangrijke rol tijdens de werkzaamheden. Als één veiligheidsaspect niet voldoende belicht wordt, kan dit grote gevolgen hebben voor het totale verloop van het project. Om deze reden staat de gemeente Amsterdam uitgebreid stil bij de gevolgen van een wegenproject voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. De provincie stelt een BLVC-plan op voor provinciale wegenprojecten.

Zie ook

Ministerie van Verkeer en Waterstaat over verkeersveiligheidHoofdnavigatie

Sitmap

Ga direct naar sitemap »

Zoeken

Servicemenu

Sitemap

Sitemap

 • Contact

  Telefoon (023) 514 31 43
  Fax (023) 514 30 30
  E-mail: post@noord-holland.nl
  Kvk-nr: 34362354
  BTW-nr.: NL. 0010.03.124.B.08

 

Bezoekadres

Houtplein 33
2012 DE Haarlem

Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »