Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »

Inhoud

Archiefwet en digitaal archief

Implementatie nieuwe Archiefwet en digitaal archief.

In de Archiefwet- en regelgeving zijn nieuwe artikelen opgenomen over digitaal archiveren en het overzetten van papieren naar digitale archieven. Voor 1 januari 2013 hadden gemeenten en waterschappen toestemming (machtiging) van de provincie nodig om hun archief over te zetten naar digitaal (vervanging). Voortaan zijn gemeenten en waterschappen daar zelf voor verantwoordelijk. In de praktijk is dit bij veel overheden problematisch en houdt dit risico’s in voor verlies van belangrijke informatie. In het landelijke Archiefconvenant en Innovatieagenda zijn programma’s en projecten gepland om de risico’s te verminderen. Daaronder de opzet van een landelijk digitaal archiefdepot, een zogenaamd e-depot, waarbij overheden kunnen aansluiten. Voor de provincies en de provinciale archiefinspecteurs is in het kader van de Innovatieagenda een voorlichtende en stimulerende rol op regionaal en lokaal niveau voorzien. De archiefinspectie zal hieraan invulling geven, evenals in voorgaande jaren is gebeurd.
Ook de provincie zelf zal de komende jaren overgaan op digitaal archiveren en aansluiting moeten zoeken bij een e-depot. De mogelijkheid zal worden verkend hierin samen met de gemeenten op te trekken en te stimuleren dat duurzame oplossingen worden gekozen.

Hoofdnavigatie

Sitmap

Ga direct naar sitemap »

Servicemenu

Sitemap

Sitemap

 • Contact

  Telefoon (023) 514 31 43
  Fax (023) 514 30 30
  E-mail: post@noord-holland.nl
  Kvk-nr: 34362354
  BTW-nr.: NL. 0010.03.124.B.08

 

Bezoekadres

Houtplein 33
2012 DE Haarlem

Bovenkant van deze pagina
Ga direct naar inhoud »
Hoofdnavigatie
Servicemenu
Ga direct naar zoekfunctie »