Inloopbijeenkomsten aanleg nieuwe busbaan Aalsmeer – Schiphol-Zuid

De provincie Noord-Holland organiseert samen met de partners op maandag 11 september 2017 twee inloopbijeenkomsten over de aanleg van de hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ).

Ondernemers, omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen zich laten informeren over het project en de werkzaamheden die in 2018 starten.

Inloopbijeenkomsten

Belangstellenden kunnen op maandag 11 september binnenlopen bij de gemeente Aalsmeer, Raadhuisplein 1 in Aalsmeer. Er vinden 2 bijeenkomsten plaats. Eén voor bedrijven van 16.00 uur tot 18.00 uur en één voor omwonenden en andere geïnteresseerden van 18.30 uur tot 21.00 uur.

Tijdens de bijeenkomsten presenteert de provincie Noord-Holland het ontwerp. Aanwezigen kunnen zien hoe het project eruit gaat zien en komen meer te weten over de bereikbaarheid van de omgeving tijdens de bouwwerkzaamheden. Daarnaast wordt er een toelichting gegeven  over de toekomstige verkeerssituatie die ontstaat door de nieuwe inrichting van de weg, fietspaden en de aanleg van de nieuwe rotondes. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen.

Bus R-Net

Aanbesteding binnenkort van start

De aanbesteding voor de aanleg van de hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid start naar verwachting in oktober 2017. HOVASZ is een belangrijke schakel in het R-net netwerk. Het biedt reizigers in de toekomst snel, frequent, comfortabel en betrouwbaar openbaar vervoer. Met de aanleg worden Aalsmeer, de bedrijventerreinen Green Park, Schiphol Rijk en Schiphol Logistics Park beter bereikbaar. Naast de aanleg van de busbaan wordt de Burgemeester Kasteleinweg (N196) in Aalsmeer compleet opnieuw ingericht. Bovendien komt er ruimte voor nieuwe fiets- en voetpaden. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2018.

Samenwerkingspartners

HOVASZ is een project van de Vervoerregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn. De provincie Noord-Holland legt de busbaan aan. 

Meer informatie

Met vragen kunnen weggebruikers, omwonenden en overige geïnteresseerden contact opnemen per e-mail: hovasz@noord-holland.nl of telefonisch via het Servicepunt van de provincie: 0800 – 0200 600 (gratis). Informatie over het project is te vinden op de website van de provincie of Twitter (@HOVASZ).