Werkzaamheden rondom kruising N507-Spierdijkerweg

In opdracht van de provincie voert Heijmans binnenkort werkzaamheden uit rondom de kruising N507- Spierdijkerweg in Spierdijk.

Daardoor is het fietspad tussen Westeinde en de Spierdijkerweg (Berkhout/Spierdijk) afgesloten van maandag 14 augustus tot en met maandag 11 september 2017.

Op de kruising N507-Spierdijkerweg wordt gebouwd aan een tweestrooksrotonde, een fietstunnel en er komt een parallelbaan voor langzaam verkeer tussen de Spierdijkerweg en Westeinde. Deze werkzaamheden duren tot eind 2018.

Afsluiting fietspad N507 tussen Westeinde en Spierdijkerweg (Berkhout/Spierdijk)

Van maandag 14 augustus 06.00 uur tot en met maandag 11 september 2017 19.00 uur vinden asfalteringswerkzaamheden plaats voor de aanleg van de parallelbaan N507. Hierdoor is het fietspad tussen Westeinde en de Spierdijkerweg afgesloten.

Voor fietsers zijn er omleidingsroutes ingesteld:

  • Fietsers vanuit Avenhorn: De Goorn - Zuidspierdijkerweg – Spierdijkerweg
  • Fietsers vanuit Berkhout: Sevendeelweg - Bobeldijk

Kruising N507/Spierdijkerweg

Van maandag 4 september tot en met vrijdag 8 september 2017 wordt gewerkt aan het asfalt voor de nieuwe tijdelijke rijbaan. Het verkeer kan via een om-en-om-regeling langs de werkzaamheden rijden. Mogelijk kunnen de werkzaamheden geluidshinder met zich meebrengen.

Aansluitend deze werkzaamheden wordt de nieuwe tijdelijke rijbaan definitief ingericht. Vanaf 12 september 2017 05.00 uur rijdt het verkeer over de nieuwe tijdelijke rijbaan.

Kruising N507/Spierdijkerweg fietstunnel

Van maandag 11 september tot en met woensdag 20 september 2017 vinden er heiwerkzaamheden plaats voor de aanleg van de fietstunnel. Er is geen verkeershinder, het verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid. De werkzaamheden kunnen geluids- en trillingshinder veroorzaken.

Toekomstige situatie kruising N507-Spierdijkerweg

De kruising N507- Spierdijkerweg wordt ingericht met een rotonde met twee rijstroken en een fietstunnel.

Toekomstige situatie N507 Spierdijkerweg
Toekomstige situatie bij de kruising N507-Spierdijkerweg