Concurrentiepositie Schiphol onder druk

Als er niets verandert aan de groei en druk op Schiphol, wordt vliegen vanaf Schiphol duurder. Reizigers gaan meer betalen voor hun tickets, zijn mogelijk langer onderweg en hebben minder keuzes in vluchttijden en bestemmingen dan op concurrerende luchthavens.

Dit is slecht voor het vestigingsklimaat en zet de concurrentiepositie van Schiphol en de regio onder druk. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoeksrapport over de economische effecten van Schiphol, dat in opdracht van de provincie Noord-Holland is uitgevoerd. 
 
Schiphol loopt tegen de grens van 500.000 vliegbewegingen aan. De provincie Noord-Holland heeft in kaart laten brengen wat de effecten en gevolgen zijn van deze zogenoemde capaciteitsschaarste, als de huidige situatie zou voortbestaan. Luchtvaartmaatschappijen zullen hun beperkte slots inzetten op de routes die hen het meest opleveren, zoals lange-afstandsvluchten en zakelijke bestemmingen. Dit zou ten koste gaan van de diversiteit aan het aanbod en zorgen voor een relatieve achteruitgang van de netwerkkwaliteit, de zogenaamde hub, ten opzichte van concurrerende luchthavens. De Schipholregio wordt daardoor minder aantrekkelijk.

Goede balans

Gedeputeerde Adnan Tekin (Schiphol): “Schiphol kan in de toekomst niet meer al het vliegverkeer accommoderen. Er is schaarste op Schiphol en er zal daarom snel keuzes gemaakt moeten worden. Namens de BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol) heb ik gepleit voor een haalbaarheidsonderzoek voor nachtvluchten, omdat we daarin mogelijkheden zien om het selectiviteitbeleid echt vorm te geven. Gelet op de balans tussen leefbaarheid en een veilige en verantwoorde groei van Schiphol leggen we voor de ontwikkeling van Schiphol de focus op beperking van de hinder in plaats van op het aantal vliegbewegingen. Zo houdt Schiphol de ruimte om te groeien en bieden we een goede balans tussen economische belangen en het woon-, werk- en leefklimaat in de omgeving van Schiphol”

Economische betekenis van Schiphol 

Schiphol is belangrijk voor de provincie Noord-Holland. Eerder is in 2015 door Decisio onderzoek gedaan naar het economisch belang van de mainport Schiphol. Hieruit blijkt dat er zeker 164.000 personen werkzaam zijn dankzij Schiphol, die samen een toegevoegde waarde hebben van € 12 miljard. De provincie Noord-Holland heeft aan Stichting Economisch Onderzoek gevraagd onderzoek te verrichten naar de brede economische betekenis van Schiphol. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer. Schiphol is een essentieel en vitaal onderdeel van Noord-Holland. Samen met Amsterdam en de andere omliggende gemeenten en provincies zet de provincie Noord-Holland zich actief in voor een goede balans tussen economische belangen en het woon-, werk- en leefklimaat in de omgeving van Schiphol.

Onderzoeksrapport

Bekijk hier het het onderzoeksrapport (pdf - 939 kb).

Vliegtuig

Uitgelicht