Gemeente Oostzaan mag niet bouwen in groene bufferzone

21 december 2017

De provincie Noord-Holland heeft de gemeente Oostzaan laten weten niet akkoord te gaan met de plannen om twee woningen toe te staan in de bufferzone, het groene gebied van de Randstad. Bouwen in een bufferzone is alleen toegestaan onder strenge voorwaarden, waar nu niet aan wordt voldaan.

Storende bebouwing

De gemeente Oostzaan meende gebruik te kunnen maken van de provinciale regeling ‘Ruimte voor Ruimte’. Die maakt het mogelijk om in een groene bufferzone te bouwen als de nieuwe bebouwing in de plaats komt van oude vervallen gebouwen die het landschap verstoren. Omdat de gemeente met de bouw van de twee nieuwe woningen aan De Heul 18 en 20 in haar ogen ‘verrommeling van het landschap is tegengegaan, vindt zij dat zij nu een beroep kan doen op de Ruimte voor Ruimte-regeling.

Vervanging

De provincie vindt dat in dit geval geen sprake is van vervanging, omdat de bebouwing die er stond al ruim 8 jaar geleden is afgebroken. Ten tijde van de sloop van de gebouwen die er eerst stonden, had de gemeente geen plannen om die te gaan vervangen. De plannen voor twee nieuwe huizen op deze plek zijn pas recent ontwikkeld.

Om die reden kan de gemeente dan ook geen beroep meer doen op de Ruimte voor Ruimte-regeling. GS geven de gemeente daarom een reactieve aanwijzing. Dit betekent dat de gemeente geen toestemming mag verlenen voor het bouwen van de twee woningen. De provinciale regelgeving met betrekking tot het bouwen in bufferzones zijn opgenomen in de Structuurvisie en verankerd in de provinciale ruimtelijke verordening.

Bufferzone

Voorbeeld van een bufferzone


 

Uitgelicht