Markermeerdijken klaar voor inspraak

De provincie Noord-Holland legt de besluiten die nodig zijn voor de vergunningen en ontheffingen voor het project “Versterking Markermeerdijken Hoorn en Amsterdam” ter inzage.

De plannen zijn in te zien van 14 december 2017 tot en met 24 januari 2018.

Met de versterking wil Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de veiligheid van deze dijken voor de komende 50 jaar op orde brengen. De Noord-Hollandse dijken beschermen ruim 1,2 miljoen inwoners en 25 miljard economische waarde. Naar verwachting start de uitvoering van de dijkversterking medio 2018.

Markermeerdijken
(foto: Mark Eker)

Procedure en informatie

De plannen zijn digitaal in te zien.

Op dinsdag 9 januari is er van 17.00 – 19.30 uur een inloopbijeenkomst in Mirror Paviljoen, Waterlandse Zeedijk 1 te Monnickendam.

Belanghebbenden kunnen in genoemde periode een zienswijze indienen. De provincie verwerkt de zienswijzen in een Nota van Antwoord samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Alliantie Markermeerdijken. Hierin komt een overzicht van alle zienswijzen en of dit tot een aanpassing in het plan heeft geleid. Alle wijzigingen worden opgenomen in een Nota van Wijzigingen. Daarin worden mogelijk ook wijzigingen opgenomen die voortvloeien uit het uitvoering gereed maken van het ontwerp of bijvoorbeeld gewijzigde regelgeving.

De Nota’s worden met het Projectplan Waterwet en de definitieve vergunningen vastgesteld en gaan vervolgens weer 6 weken ter visie.
 

Uitgelicht