Partijen HOV in ’t Gooi akkoord over aanvullende afspraken

Bestuurders van de provincie Noord-Holland en alle gemeenten die bij het project HOV in ’t Gooi betrokken zijn, hebben op vrijdag 8 december hun handtekening gezet onder een aantal aanvullende samenwerkingsafspraken.

Concreet betekent dit dat Blaricum in het project stapt en dat er in Huizen en Blaricum geen vrije busbaan wordt aangelegd: in plaats daarvan rijdt de R-NET bus straks met het reguliere verkeer mee via de Meent. 

Voor Huizen en Blaricum is dit een belangrijke wijziging: de vrije busbaan kon in deze gemeenten op weinig draagvlak rekenen onder de bevolking. Ook de projectpartners Eemnes, Laren en Hilversum zetten hun handtekening, ook al wijzigt er op hun grondgebied nu verder niets.

Voorgeschiedenis in notendop

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn Huizen en  Blaricum een onderzoek gestart naar de HOV-waardigheid van mogelijke varianten zónder vrije busbaan. In september 2015 stelde het college van Gedeputeerde Staten de beide gemeenten voor te kiezen voor de variant waarbij de bus meerijdt met het verkeer via de Meent. 

Een jaar later werden de voorwaarden besproken waaronder de beide gemeenten met dit voorstel konden instemmen. Op 28 februari 2017 stemde de gemeenteraad van Blaricum in en op 13 juli 2017 volgde de gemeenteraad van Huizen. Op 6 november 2017 stelden ook Provinciale Staten de wijziging vast en kon de formele ondertekening van de aanvullende afspraken verder worden voorbereid.
 

Uitgelicht